Wrocław w centrum afery korupcyjnej

Wszelkie czynności związane ze śledztwem w sprawie afery korupcyjnej w polskiej piłce przeprowadzane są przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu. W ostatnim czasie prokuratura ta – oprócz sprawy korupcji w polskim futbolu ligowym - zajęła się też sprawą domniemanej oferty korupcyjnej złożonej telefonicznie przez osobę anonimową Jackowi Bąkowi przed meczem reprezentacji Polski z Belgią. Wielu Czytelników zadaje sobie pytanie, dlaczego sprawy przestępstw dokonywanych na terytorium całej Polski, a także wychodzących poza jej granice rozpatrywane są akurat przez prokuraturę we Wrocławiu.
Trzeba na początku wskazać, iż art. 298 § 1 kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) stanowi, iż postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych prowadzi prokurator. Celem postępowania przygotowawczego jest z kolei ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo, a także wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy, zebranie niezbędnych danych, wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu (art. 297 § 1 k.p.k.).
Art. 17 ust. 5 ustawy o prokuraturze stanowi, iż Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi prokuratury apelacyjne, okręgowe i rejonowe oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości. Jedną z utworzonych w ten sposób prokuratur okręgowych jest właśnie Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu (§ 3 pkt 11 lit. e Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości).
Przechodząc do istoty sprawy stwierdzić należy, iż niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa (art. 305 § 1 k.p.k.). Śledztwo w sprawie afery w polskim futbolu prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu, gdyż to właśnie prokurator tej prokuratury jako pierwszy zareagował na doniesienia w sprawie wspomnianej afery i wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa.
Za godne uwagi – jak uważa przeważająca część doktryny prawa – przyjąć należy tezę o jedności prokuratury. Stwierdzenie to mogłoby prowadzić do wniosku, iż właściwość miejscowa w przypadku prokuratury odgrywa stosunkowo mniejszą rolę, jednak właśnie to konkretne działanie – w postaci wydania postanowienia o wszczęciu śledztwa - ustanowiło właściwość miejscową Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika