Wypożyczenie, czyli transfer czasowy zawodnika

Powszechnym zjawiskiem w sporcie stało się transferowanie czasowe zawodnika, jako sposób zmiany przez niego barw klubowych. Instytucja ta stanowi alternatywę dla transferu definitywnego, który w niektórych przypadkach może okazać się niemożliwy lub niecelowy. Transfer czasowy zawodnika w ramach obwiązujących w Polsce przepisów podlega podobnym reżimom co transfer definitywny, z pewnymi jednak odmiennościami wynikającymi z jego charakteru. W przypadku piłkarzy kwestię tę reguluje Uchwała Zarządu PZPN z 29 czerwca 1992 r. w sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej. Zgodnie z tą regulacją zmiana przynależności klubowej piłkarza w postaci wypożyczenia, nastąpić może co do zasady jedynie w tzw. oknach transferowych, na okres co najmniej jednej rundy rozgrywkowej. Dopuszczalne jest jednak tylko jednokrotne transferowanie czasowe zawodnika do tego samego klubu, niezależnie od okresu trwania tego transferu. Kluby mogą jednak w formie aneksu do umowy transferu czasowego przesunąć termin jego obowiązywania. Oczywistym jest fakt, że niemożliwe jest transferowanie czasowe zawodnika ponad okres, na jaki ma on podpisaną umowę z klubem odstępującym. Ponadto przepisy związkowe zabraniają „podwypożyczenia” zawodnika, tzn. klub pozyskujący piłkarza na zasadzie wypożyczenia, nie może go wypożyczyć dalej do innego klubu. Po upływie okresu czasowego transferowania zawodnik staje się automatycznie piłkarzem klubu odstępującego. Kolejne wypożyczenie może z pewnymi wyłączeniami nastąpić dopiero po upływie jednej rundy rozgrywkowej.
Wypożyczenie zawodnika do innego klubu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy klubem odstępującym i pozyskującym, w której powinny zostać szczegółowo uregulowane wszystkie warunki transferu, w tym prawa i obowiązki klubów. W interesie zawodnika jest oczywiście to, aby postanowienia umowy transferowej gwarantowały mu takie same prawa, jakie miał w klubie odstępującym, w szczególności dotyczące kwestii wynagrodzenia. Zawarcie umowy transferowej w żadnym razie nie może nastąpić bez zgody zawodnika, która wyrażona jest w formie podania o przyjęcie do klubu pozyskującego. Transferowanie czasowe zawodnika najczęściej jest odpłatne. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy czasowe wypożyczenie zawodnika następuje bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, w zamian za dopuszczenie zawodnika do gry w innym klubie i możliwość jego rozwoju.

 

Pobierz: Wypożyczenie zawodnika, czyli transfer czasowy [.pdf]

Pobierz: Transfery piłkarzy z polskich klubów za granicę [.pdf]

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika