Z boiska za kratki

W artykule z dnia 20 marca br. poruszyłem temat występu w drużynie piłkarskiej zawodnika do tego nieuprawnionego z uwagi na jego przynależność do innego klubu sportowego. Jak się okazuje zjawisko to staje się coraz bardzie powszechne, podobnie jak gra zawodnika w drużynie pod innym nazwiskiem, niż własne. W związku z tym w dzisiejszym artykule chciałbym przedstawić konsekwencje takich czynów, wynikające nie tyle z regulaminów PZPN (przewidują one za tego typu zachowania: upomnienie, naganę, karę pieniężną lub dyskwalifikację od 1 do 6 miesięcy dla zawodnika, walkower, zawieszenie lub w skrajnych przypadkach pozbawienie licencji dla klubu sportowego), co z przepisów powszechnie obowiązującego prawa karnego.
Bez wątpienia występowanie w zawodach piłkarskich zawodnika pod innym nazwiskiem, niż własne, wiąże się z fałszowaniem dokumentacji zawodów. Za przygotowanie dokumentacji zawodów odpowiedzialny jest klub, piłkarz natomiast musi się pod taką dokumentacją podpisać. Dlatego też, ewentualne przestępstwo może w tym przypadku popełnić zarówno piłkarz, jak i klub sportowy. W interesującej nas sytuacji zastosowanie będą miały przepisy artykuły 270 i 271 Kodeksu karnego. Pierwszy z nich stanowi, iż kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Z kolei w myśl art. 271 § 1 kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Prawdopodobnie, zarówno zawodnicy, jak i same kluby sportowe nie zdają sobie sprawy z konsekwencji swoich zachowań, które jak wykazałem mogą być bardzo poważne. Spotkałem się już bowiem z sytuacją, kiedy sąd powszechny prowadził postępowania w tego typu sprawie i wydał przeciwko piłkarzowi wyrok skazujący. Zjawisko to, jak się jednak okazuje, występuje nie tylko w futbolu, ale również w innych grach zespołowych. Dlatego też tak ważnym jest, aby podmioty działające w sporcie pamiętały, iż oprócz sankcji wynikających z regulaminów dyscyplinarnych związków sportowych, podlegać mogą również odpowiedzialności wynikającej z przepisów kodeksu karnego.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika