Z umową przedwstępną na camp

Zbliżający się okres transferowy intensyfikuje działaczy do poszukiwania wzmocnień personalnych swoich zespołów. Wzorem klubów zachodnich, coraz popularniejszą w tym zakresie formą jest organizacja tzw. campów, na których sprawdzana jest przydatność do zespołu zaproszonych zawodników. Uczestniczący w campie sportowcy angażują nie tylko swój czas, ale przede wszystkim narażają się na ryzyko zbyt „długich” rozmów z działaczami, a w konsekwencji często na nie zawarcie kontraktu. Dlatego też zabezpieczeniem powinna być dla nich tzw. umowa przedwstępna.
Poprzez umowę przedwstępną strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy ostatecznej. Według Kodeksu cywilnego umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej (art. 389 § 1). Wskazane jest również, aby zawierała określenie terminu zawarcia umowy właściwej. W przypadku braku takiego oznaczenia, każda ze stron może wyznaczyć termin jej podpisania. Umowa przedwstępna nie wymaga żadnej formy szczególnej, tzn. może być zawarta ustnie, może też mieć formę pisemną. Można zatem przyjąć, iż jeżeli podczas campu działacze i zawodnicy ustalili istotne kwestie dotyczące gry w klubie, zawarli oni ustną umowę przedwstępną. W takim przypadku, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy ostatecznej, każda ze stron może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Lepiej jednak byłoby, gdyby strony umawiając się na grę w klubie i ustalając istotne sprawy – zrobiły to w formie pisemnej. Wówczas nie dojście do skutku umowy ostatecznej z winy działaczy daje zawodnikowi nie tylko prawo dochodzenia odszkodowania, ale przede wszystkim prawo żądania zawarcia umowy kontraktowej. Oczywiście takie same uprawnienia mają działacze, gdy z warunków umowy przedwstępnej ustalonej na piśmie chce wycofać się zawodnik.Reasumując sugeruję, iż dla podkreślenia szczerości intencji działaczy i zawodników wskazane byłoby, gdyby ustalenia poczynione na campie znalazły swe odzwierciedlenie na piśmie, na którym zostaną złożone podpisy stron.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika