Zarządzanie PZPN i Ekstraklasą S.A. w rękach jednej osoby

Stery w Polskim Związku Piłki Nożnej – zgodnie z decyzją Ministra Sportu – przejął niedawno kurator Andrzeja Rusko. Sprawuje on jednocześnie funkcję prezesa zarządu Ekstraklasy S.A., czyli podmiotu zarządzającego rozgrywkami najwyższej z lig piłkarskich.
Zgodnie z polskim prawem kurator wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki władz związku sportowego. Sprawuje on więc obecnie faktyczną władzę w PZPN. W związku z powiązaniami obydwu podmiotów – PZPN i Ekstraklasy S.A. – nie można nie dokonać spostrzeżeń dotyczących zasad łączenia obu funkcji zarządzających przez tę samą osobę fizyczną w kontekście podejmowania przez nią wiążących decyzji – w tym podpisywania umów – dotyczących tychże podmiotów.
Odwołując się do przepisów prawa oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego, należy w tej sytuacji przywołać art. 108 kodeksu cywilnego, który dotyczy zakazu podejmowania czynności prawnych „z samym sobą”. Instytucję tę omawiałem już na łamach gazety („Czynność prawna z samym sobą”, 11.07.2005 r.). Przepis ten stosuje się odpowiednio do stosunków wynikających z kodeksu spółek handlowych, dlatego można wnioskować, że orzecznictwo zaakceptowałoby stosowanie tego przepisu również w stosunku do osób reprezentujących polskie związki sportowe. Stosując odpowiednio art. 108 k.c., w przypadkach, w których ta sama osoba fizyczna jest reprezentantem obu stron czynności cywilnoprawnej, działanie tej osoby fizycznej jest, co do zasady, niedozwolone.
Powstaje więc pytanie o zasady, według których miałyby współpracować i wzajemnie się reprezentować się przed sobą PZPN i Ekstraklasa S.A. Wydaje się, że kodeksowe wyjątki od zasady zakazu czynności z „samym sobą” są w tym wypadku niewystarczające. Artykuł 108 k.c. przewiduje bowiem dwa takie przypadki, tj. gdy ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy oraz gdy dopuszczalność takiego działania została wyrażona w treści pełnomocnictwa (w przypadku spółek handlowych –w treści umowy spółki, a związków sportowych – w treści ich statutu). Poza wskazanymi, prawo nie przewiduje innych odstępstw od zasady wynikającej z art. 108 k.c. Wydaje się więc, że wzajemne działania pomiędzy PZPN a Ekstraklasą S.A. miałyby charakter ściśle ograniczony prawnie, a co za tym idzie mogłyby być mało efektywne. Wiele argumentów przemawia bowiem przeciwko dopuszczalności takich działań, gdyż może to mieć negatywne skutki na płaszczyźnie prawa, jak również w sferzefaktycznych skutków w zakresie wiarygodności tychże podmiotów.
W zastanej sytuacji sporego znaczenia nabiera jednak fakt, iż wprowadzenie do PZPN kuratora ma mieć – zgodnie z wypowiedziami ministra – krótkotrwały charakter, a osoba kuratora i prezesa zarządu Ekstraklasy S.A., jako osoby będącej poza tzw. układem nie budzi żadnych kontrowersji.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika