Zasady karania żużlowców za niebezpieczną jazdę i niesportowe zachowanie

W dzisiejszym artykule omówię problematykę karania żużlowców za stwarzanie niebezpiecznych sytuacji na torze. Jest to zagadnienie o tyle istotne, iż konsekwencje wypadków spowodowanych przez zawodników niestosujących się do zasad fair play bywają często tragiczne, z ciężkimi urazami fizycznymi i wypadkami śmiertelnymi włącznie. Wiele reguł dotyczących karania żużlowców za taką właśnie niebezpieczną jazdę zawartych jest w regulaminach sportu żużlowego wydanych na rok 2005, przede wszystkim zaś w Regulaminie zawodów motocyklowych na torach żużlowych oraz w Przepisach dyscyplinarnych sportu żużlowego.
Zgodnie z art. 79 Regulaminu zawodów motocyklowych na torach żużlowych, sędzia zawodów powinien natychmiast wykluczyć zawodnika, który jego zdaniem jedzie lub postępuje niebezpiecznie. Może on również wykluczyć każdego zawodnika z biegu, biegów lub z pozostałej części zawodów, jeśli ten postępuje niesportowo (art. 30 pkt. 12). W przypadku wykluczenia zawodnika przez sędziego do końca zawodów, otrzymuje on automatycznie karę meczu, polegającą na zakazie startu w najbliższym meczu ligowym. W wyniku niebezpiecznej czy niesportowej jazdy zawodnika nie musi koniecznie dojść do upadku innego zawodnika, aby sędzia mógł zareagować w sposób przewidziany w regulaminie. Jako konsekwencja niebezpiecznej jazdy może być zinterpretowane również wymuszenie zwolnienia jazdy przez któregokolwiek z pozostałych zawodników, wymuszenie zmiany toru jazdy oraz wyraźne utrudnienie prawidłowej jazdy. Podobnie samo oglądanie się za siebie podczas jazdy, stwarzające niebezpieczną sytuację dla innych uczestników biegu, jest karane przez sędziego zawodów.
Wobec zawodników postępujących niesportowo lub stwarzających niebezpieczne sytuacje może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne, w którym orzeczenie wydawane jest przez Prezydium Głównej Komisji Sportu Żużlowego. W wyniku tego postępowania na zawodników sportu żużlowego nakładane mogą być takie kary jak: upomnienie, upomnienie z ostrzeżeniem, nagana, wykluczenie, ograniczenie praw lub przywilejów sportowych, zawieszenie, dyskwalifikacja, jak również kary finansowe (art. 327 Przepisów dyscyplinarnych sportu żużlowego). Według art. 328 lit. g zawodnik, za niesportowe zachowanie – zależnie od stopnia przewinienia - może zostać ukarany naganą, wykluczeniem z udziału w meczach (maksymalnie 4), zawieszeniem na okres do 6 miesięcy oraz karą finansową w wysokości od 500 zł do 5000 zł.
Ponadto kluby żużlowe, zgodnie z art. 312 pkt. 1 Przepisów dyscyplinarnych sportu żużlowego, mają prawo nakładania – w pierwszej instancji – kar na swoich zawodników (kary te nie mogą być sprzeczne z postanowieniami regulaminów sportu żużlowego oraz ze statutem klubu). Uprawienie to w określonych przypadkach przysługuje także GKSŻ oraz Prezydium GKSŻ. Nie ma wątpliwości, że kary te mogą być stosowane za niesportowe zachowanie zawodników, a w szczególności za ich niebezpieczną jazdę na torze żużlowym.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika