Zawieszenie sędziego lub piłkarza

Tematem nie schodzącym obecnie z czołowych stron gazet jest afera korupcyjna w polskiej piłce nożnej, w którą zaangażowani są czołowi sędziowie i piłkarze polskiej ligi. Będąc obserwatorem wydarzeń w świecie sportu jesteśmy świadkami niemal codziennych zatrzymań, aresztowań i przesłuchań, a działania prokuratury mają charakter rozwojowy. W dzisiejszym artykule, kierując się regułami procedur karnych, pragnę przedstawić sytuację sportowców i sędziów zamieszanych w aferę sprzedawania meczów i po części „stanąć w ich obronie”. Działania organów ścigania i sprzężone z nimi związku piłki nożnej pociągają za sobą szereg konsekwencji, które mogą niekorzystnie wpływać na wizerunek tych osób w oczach opinii publicznej.
Piłkarze czy sędziowie podejrzani o sprzedawanie meczów podlegają odpowiedzialności zarówno przed organami PZPN, jak również przed wymiarem sprawiedliwości. O ich odpowiedzialności karnej stanowi art. 296b Kodeksu karnego, mówiący, iż kto organizując profesjonalne zawody sportowe lub w nich uczestnicząc, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik tych zawodów, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. To samo dotyczy osób udzielających jak również obiecujących korzyści majątkowe lub osobiste.
Pytaniem nasuwającym się w związku z aferą sprzedawania meczów jest kwestia zawieszenia zawodnika czy sędziego w wypełnianiu przez niego obowiązków. Fakt podejrzenia nie jest równoznaczny z faktem popełnienia przestępstwa przez zawodnika czy sędziego. Może to wpływać negatywnie na wizerunek takiego piłkarza czy sędziego, w przypadku, kiedy te podejrzenia nie znajdą potwierdzenia w rzeczywistości. Możliwość zawieszenia w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu przewiduje kodeks postępowania karnego. Odnosi się to jednakże do oskarżonego, czyli osoby, wobec której prokuratura wniosła akt oskarżenia i zgromadziła szereg dowodów potwierdzających prawdopodobieństwo popełnienia przez niego przestępstwa. Możliwość taką przewiduje również, w przypadkach nie cierpiących zwłoki, Regulamin Dyscyplinarny PZPN, gdy wymaga tego dobro sportu, a zwłaszcza porządek i dyscyplina związkowa. Mając na względzie obowiązujący porządek prawny i wewnętrzne przepisy związkowe należy zastanowić się, czy trwająca nagonka na sędziów i piłkarzy i zawieszanie ich w wypełnianiu przez nich obowiązków, nie wyrządzi im krzywdy, powodując powstanie złego obrazu i wizerunku tych osób oraz utratę zaufania społeczeństwa. Fundamentalną zasadą państwa prawnego bowiem jest, iż oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika