Ulga w vat za złe długi

W dobie kryzysu coraz większa liczba podmiotów gospodarczych zaczyna mieć kłopoty z płynnością finansową. Z oczywistych względów problemy finansowe dłużników stanowią zagrożenie nie tylko dla nich samych, ale mają również istotne znaczenie dla wierzycieli. W związku z tym wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom przedsiębiorców ustawodawca zdecydował się na znowelizowanie ustawy o podatku od towarów i usług, zmieniając m.in. zasady dotyczące tzw. ulgi za złe długi. Omawiana nowela weszła w życie 1 grudnia 2008 r.

Przedmiotowa ulga odnosi się do sytuacji, w której wierzyciel odprowadził do urzędu skarbowego podatek należny od sprzedanego towaru lub wykonanej usługi, a dłużnik nie zapłacił mu należności z tego tytułu. W takim przypadku strata poniesiona przez wierzyciela nie ogranicza się do wysokości kwoty nieuregulowanej przez dłużnika. Wierzyciel dostarczył bowiem towar lub wykonał usługę i wykazał z tego tytułu podatek należny, który musiał zapłacić. Omawiana ulga ma na celu zmniejszenie strat poniesionych przez wierzyciela właśnie o tę wartość uiszczonego przezeń podatku.

Zastosowanie ulgi w VAT na złe długi było dopuszczalne również przed wejściem w życie komentowanej nowelizacji. Z uwagi jednak na bardzo restrykcyjne warunki jej zastosowania obowiązujące dotąd przepisy były w zasadzie martwe. Chcąc bowiem z niej skorzystać podatnik musiał uprawdopodobnić nieściągalność należności, co w praktyce było bardzo trudne (a czasami po prostu niemożliwe).

Obowiązujące obecnie normy prawne są w tym zakresie dużo bardziej liberalne. Zgodnie z treścią znowelizowanego przepisu art. 89 a ust. 1a ustawy o VAT nieściągalność należności można bowiem uznać za uprawdopodobnioną już w sytuacji, gdy nie została ona uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu płatności. Z tą datą możliwe jest już złożenie korekty deklaracji VAT celem odzyskania kwoty podatku odprowadzonego z tytułu nieuregulowanej należności. Dopuszczalność skorzystania z omawianej ulgi wymaga jednak spełnienia jeszcze kilku dodatkowych przesłanek (określonych w art. 89 a ust. 2 ustawy o VAT):

  1. dostawa towaru lub świadczenie usług musi zostać dokonane na rzecz dłużnika - podatnika, zarejestrowanego jako podatnik czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji; 
  2. 1.wierzytelność została uprzednio wykazana w deklaracji VAT jako obrót opodatkowany, ze wskazanym należnym podatkiem VAT;
  3. wierzytelność nie została zbyta;
  4. wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie (w takim przypadku wezwanie nieodebrane i podwójnie awizowane uznaje się również za doręczone);
  5. w dacie składania korekty nie może upłynąć więcej niż 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura dokumentująca wierzytelność.

Analiza powyższych rozważań prowadzi do jednoznacznego wniosku, że beneficjentem omawianej ulgi jest wierzyciel. Jednak jak słusznie podkreślano na łamach GazetyPrawnej z dnia 11 lutego 2009 r. na stosowaniu komentowanych przepisów skorzysta również Skarb Państwa. W przypadku bowiem złożenia przez wierzyciela korekty deklaracji VAT celem odzyskania podatku należnego wynikającego znieściągalnej wierzytelności, również dłużnik będzie zobowiązany do skorygowania swojego podatku naliczonego z tytułu tej nieuregulowanej należności. Teoretycznie w takiej sytuacji wysokość korekt dokonanych po obu stronach będzie taka sama, a więc neutralna dla Fiskusa. Należy jednak zauważyć, iż wierzyciel będzie dokonywał przedmiotowej korekty w deklaracji bieżącej. Dłużnik będzie musiał natomiast skorygować odliczenie, które miało miejsce w okresie wcześniejszym. W związku z tym będzie on zobowiązany do zapłaty odsetek od zaległości podatkowej, które będą się należały Fiskusowi. Praktycznie więc na wprowadzeniu komentowanej nowelizacji skorzysta nie tylko wierzyciel, ale również Skarb Państwa.

Aleksandra Budniak

Prawnik

DAUERMAN Kancelaria Prawa Gospodarczego i Sportowego

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika