Nasze wsparcie prawne w zakresie spadkobrania.

 

Dlaczego Polacy nie chcą decydować, co dzieje się z ich majątkiem po śmierci?

Polacy w zdecydowanej większości nie spisują testamentów. Według danych statystycznych tylko około 6-7 % mieszkańców Polski decyduje się uporządkować swoje sprawy na wypadek śmierci. Zostało stwierdzone, że nie wynika to z psychologicznego oporu przed myślą o nieuchronnej śmierci, bo ponad 30% z nas zapobiegliwie zapewnia sobie miejsce pochówku na cmentarzu. Nie jest również słuszne twierdzenie, że Polacy nie zgromadzili majątku, którym mogliby rozporządzać na wypadek śmieci, ponieważ w ostatnich latach obserwuje się podniesienie stopy życiowej i znaczny wzrost zamożności społeczeństwa. Dlaczego zatem godzimy się, aby to co pozostawiamy zostało podzielone według ustawowego porządku dziedziczenia a nie zgodnie z naszą wolą? Najczęściej przyczyny są bardzo prozaiczne: albo kieruje nami beztroska, albo wynika to z naszej niewiedzy w zakresie prawa, a zwłaszcza niewiedzy o spadkobraniu. Chwila podziału naszego majątku na pewno nastąpi. Można i należy zadbać o to, aby majątek trwał, pomnażał się i pracował na następne pokolenia. Kluczem do tego jest zaplanowanie i zrealizowanie tego zamierzenia.

Nasze wsparcie prawne.

Wychodząc naprzeciw problemom, jakie stoją przed naszymi Klientami, zdecydowaliśmy się na specjalizację w tematyce spadkobrania. Kancelaria świadczy Klientom pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego, która obejmuje dwa etapy.

Etap pierwszy: sprowadza się do udzielenia kompleksowej informacji dotyczącej możliwości dokonania rozrządzenia na wypadek śmierci. W oparciu o wiedzę dotyczącą sytuacji osobistej oraz majątkowej, woli co do osób dziedziczących i podziału majątku, opracujemy optymalny model urzeczywistnienia ostatniej woli. Nasze działania sprowadzą się do kompleksowego uporządkowania spraw osobistych i majątkowych, czego efektem może być zasugerowanie dokonania czynności prawnych i faktycznychpoprzedzających spisanie testamentu, np. złożenie stosownych dyspozycji w banku, wskazanie następców prawnych w polisach ubezpieczeniowych, dokonanie zmian w umowach spółek, w których Klient ma udziały, uczynienie darowizn itp. Ponadto ten etap obejmuje pomoc prawną przy odpowiednim sformułowaniu treści testamentu, wskazania spadkobierców, dokonania innych rozrządzeń na wypadek śmierci takich jak: zapis zwykły, zapis windykacyjny, polecenie itp. Sporządzając testament spadkodawca może wedle własnego uznania i woli dokonać podziału swego majątku bez konieczności zdawania się na regulacje ustawowe w tej kwestii. Dzięki swobodzie testowania istnieje możliwość zmiany ustawowego porządku dziedziczenia i powołania do spadku tylko niektórych spadkobierców ustawowych lub dalszych krewnych a nawet osób ze spadkodawcą nie spokrewnionych. Sporządzenie testamentu jest przydatne szczególnie w przypadkach, gdy wolą Klienta jest, aby jego majątek przeszedł w ręce bliskich mu osób, które w innym przypadku byłyby wykluczone z dziedziczenia ustawowego (np. partnerowi, przyjaciołom, dalszej rodzinie) bądź też wolą Klienta jest obdarowanie swoim majątkiem stowarzyszenia czy fundacji. Jako czynność prawna na wypadek śmierci testament wywołuje skutki prawne dopiero z chwilą śmierci. Oświadczenie spadkodawcy zawarte w testamencie nie wywiera skutków prawnych za jego życia, wobec czego testator może w każdej chwili odwołać lub zmienić poszczególne jego postanowienia albo unieważnić cały testament.

Etap drugi, na który Klient może się zdecydować, to przechowywanie testamentu przy zagwarantowaniu jego nienaruszalności i braku ingerencji osób trzecich. W tym przypadku testament zostanie umieszczony w sejfie kancelarii i przechowywany do jego śmierci. Po spisaniu testamentu Klient jest informowany o zmianie tych przepisów prawa, które w naszej ocenie czyniłyby uzasadnionym dokonanie stosownych zmian w treści testamentu lub spisanie nowego. Testament po śmierci Klienta zostanie przesłany do sądu, stosownie do obowiązków wynikających z przepisów prawa, zgodnie z którymi osoba będąca w posiadaniu testamentu jest zobowiązana złożyć go w sądzie po śmierci testatora.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika