Zapis windykacyjny – mała rewolucja w dziedziczeniu.

Dotychczas, ustawodawca nie przewidywał możliwości bezpośredniego przekazania konkretnego składnika majątku dla konkretnej osoby na drodze dziedziczenia. Nawet, jeśli w testamencie pojawiał się zapis, który precyzował określony składnik majątku oraz potencjalnego spadkobiercę, to i tak, według prawa każdy ze spadkobierców otrzymywał określony w formie ułamkowej udział w spadku po zmarłym. Dodatkowo, aby stać się właścicielem majątku konieczne było przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Następnie zaś należało dokonać tzw. podziału spadku, czyli określić, komu przypadną poszczególne składniki majątkowe. Wadą tego rodzaju postępowania była przede wszystkim jego przewlekłość, mogło się ono, bowiem ciągnąć latami.

Spadkodawca mógł dokonać wprawdzie zapisu zwykłego, było to jednak tylko zobowiązanie spadkobierców do wydania danej rzeczy, wskazanej osobie. Wynika z tego, że dana rzecz niekoniecznie musiała trafić do danej osoby, a często wspomniany zapis prowadził do przewlekłych sporów rozstrzyganych na drodze sądowej.

Nowa instytucja – Zapis windykacyjny.

Wspomniane powyżej niedogodności mogą zostać usunięte poprzez zapis windykacyjny. Ta nowa instytucja w prawie spadkowymoznacza, że w przypadku testamentów sporządzonych w formie aktu notarialnego, spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku. Wynika to przede wszystkim z potrzeby zabezpieczenia obrotu, zapis windykacyjny jest, bowiem przewidziany dla rozporządzania przedmiotami o znacznej wartości.

Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być rzecz oznaczona co do tożsamości a więc np. samochód o konkretnych numerach nadwozia, zbywalne prawa majątkowe np.: akcje, obligacje, przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne, oraz ustanowione na rzecz zapisobiercy, użytkowanie lub służebność.

Skuteczność zapisu windykacyjnego zależy przede wszystkim od przedmiotu zapisu, który musi należeć do spadkodawcy w chwili otwarcia spadku i jednocześnie spadkodawca nie mógł być zobowiązany do jego zbycia. Jeżeli przedmiotem zapisu będzie ustanowienie dla zapisobiercy użytkowania lub służebności, aby zapis był skuteczny, przedmiot majątkowy, który będzie obciążony użytkowaniem lub służebnością, w chwili otwarcia spadku musi także należeć do spadku i spadkodawca nie mógł być zobowiązany do jego zbycia.

Jeśli wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione, zapisobierca nabędzie prawo do przedmiotu zapisu już w momencie otwarcia spadku, a więc już z chwilą śmierci spadkodawcy. Zatem nie ma już konieczności sądowego dochodzenia roszczenia z zapisu, a skutek w postaci nabycia określonego przedmiotu lub prawa nastąpi już w chwili otwarcia spadku.

Jednocześnie nie należy zapominać, że do zapisu windykacyjnego będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy dotyczące przyjęcia i odrzucenia spadku, zdolności i niegodności dziedziczenia. Wynika z tego, że zapis windykacyjny będzie można odrzucić, a brak oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu zapisu windykacyjnego w okresie sześciu miesięcy od dowiedzenia się o nim spowoduje, że zapis windykacyjny będzie traktowany jako przyjęty.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika