Oferta

Prawo sportowe - Polskie związki sportowe, związki sportowe, sporty nieolimpijskie

Według polskich regulacji prawnych, które de facto odzwierciedlają przyjęty w Europie model regulacji dotyczących sportu, na najwyższym stopniu piramidy ustanowiono polskie związki sportowe. Podmioty te mają szereg wyłącznych praw i kompetencji, dzięki którym oddziałują na kształt współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie i jej popularność. Na drugim stopniu są związki sportowe, które albo są zrzeszone w strukturach polskiego związku sportowego albo są naturalnymi kandydatami by uzyskać status polskiego związku sportowego. W praktyce często spotykamy się ze związkami sportowymi w dyscyplinach nieolimpijskich, które podejmują działania by właśnie status ten uzyskać.

Dlatego też wspierając prawnie środowisko sportowe posiadamy bardzo bogate doświadczenie po pierwsze w stałej, bieżącej obsłudze istniejących polskich związków sportowych i związków sportowych, po drugie wsparcia prawnego dążeń związków sportowych w procedurze uzyskania statusu polskiego związku sportowego w postępowaniu administracyjnym przed Ministrem Sportu i Turystyki, po trzecie wsparcia prawnego nieolimpijskich dyscyplin sportowych w ich dążeniu do uzyskania statusu „dyscyplin uznanych” w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim.

Mając na uwadze powyższe w ramach świadczonych usług oferujemy między innymi:

 • pełna obsługa prawna istniejących polskich związków sportowych i związków sportowych, na którą składają się między innymi:
  • sporządzanie oraz opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych (tj. statutów, regulaminów, uchwał i innych) regulujących działalność polskich związków sportowych i związków sportowych,
  • przygotowywanie opinii prawnych, analiz prawnych, udzielanie porad i konsultacji;
  • pomoc prawna w sprawach związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym oraz przy przeprowadzaniu walnych zgromadzeń członków/ delegatów lub posiedzeń dyscyplinarnych właściwych organów dyscyplinarnych;
  • przygotowywanie i weryfikowanie zapisów wszelkiego rodzaju umów oraz uczestnictwo w negocjacjach, zabezpieczenie realizacji podpisywanych umów;
  • doradztwo w zakresie rejestracji baz danych oraz w postępowaniu przy przetwarzaniu danych osobowych oraz praw osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych;
  • doradztwo w zakresie ogłaszania i przeprowadzania zamówień publicznych oraz przetargów na podstawie przepisów kodeksu cywilnego;
  • zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach o roszczenia majątkowe i niemajątkowe wynikłe w związku z uprawianiem sportu i prowadzoną działalnością;
  • prowadzenie sporów sądowych cywilnych oraz gospodarczych, a także dochodzenie roszczeń wynikających z umów;
  • reprezentacja w sprawach administracyjnych przed Ministrem Sportu i Turystyki, organami administracji państwowej oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi;
  • pomoc prawna w sprawach pracowniczych;
  • prowadzenie postępowań mediacyjnych mających na celu ugodowe zakończenie sprawy.
 • kompleksowe wsparcie prawne przeprowadzenia procedury uzyskania przez związki sportowe statusu polskiego związku sportowego, a w szczególności w postępowaniu administracyjnym przed Ministrem Sportu i Turystyki i postępowaniu przed międzynarodową federacją sportową;
 • wsparcie prawne nieolimpijskich dyscyplin sportowych w procedurze uzyskania przez nie statusu „dyscyplin uznanych” w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim.
lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika