Oferta

Prawo sportowe - Postępowanie dyscyplinarne i antydopingowe

Zgodnie z ustawą o sporcie każdy polski związek sportowy ma obowiązek uchwalenia regulaminu dyscyplinarnego, który określa w szczególności zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej, katalog kar dyscyplinarnych, organy właściwe do orzekania w sprawach dyscyplinarnych, tryb postępowania dyscyplinarnego, zasady karania, zawieszania oraz zacierania skazania. Szczególnym postępowaniem w ramach postępowania dyscyplinarnego jest antydopingowe postępowanie dyscyplinarne, które przeprowadzane jest nie tylko w oparciu o przepisy dyscyplinarny danego polskiego związku sportowego, ale również w Modelowych Reguł Antydopingowych opracowanych przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie czy przepisów Światowego Kodeksu Antydopingowego przygotowanych przez Światową Agencję Antydopingową (WADA).

Wspierając prawnie środowisko sportowe posiadamy bogate doświadczenie w szeroko rozumianych postępowaniach dyscyplinarnych i antydopingowych prowadzonych przed: organami polskich związków sportowych, organami międzynarodowych federacji sportowych, Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim czy Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie (CAS). Zaufaniem obdarzyli nas zarówno zawodnicy gier zespołowych (piłka nożna, piłka ręczna), jak i sportowcy uprawiający dyscypliny: podnoszenia ciężarów, mieszanych sztuk walki, kolarstwa czy lekkiej atletyki, w tym uczestnicy Igrzysk Olimpijskich, medaliści Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski.

Mając na uwadze powyższe w ramach świadczonych usług oferujemy między innymi:

  • reprezentowanie zawodników, trenerów, managerów, działaczy i innych osób fizycznych związanych ze sportem; klubów sportowych w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami polskiego związku sportowego lub międzynarodowej federacji sportowej, trybunałami arbitrażowymi i sądami polubownymi;
  • pełną obsługę posiedzeń dyscyplinarnych polskich związków sportowych w celu zagwarantowania prawidłowego i zgodnego z przepisami przebiegu postępowań;
  • doradztwo w zakresie proceduralnych aspektów walki z dopingiem;
  • prowadzenie innych incydentalnych spraw związanych z głównym postępowaniem dyscyplinarnym i/ lub antydopingowym, a w szczególności: ochrona dóbr osobistych obwinionych; reprezentowanie podmiotu w stosunkach z organami nadzoru, Ministrem Sportu i Turystyki czy innymi organami administracyjnymi przykładowo w sprawach dotyczących wstrzymania stypendium sportowego.
lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika