Oferta

Prawo gospodarcze

Kancelaria powstała z myślą o przedsiębiorcach i od wielu lat zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej podmiotom gospodarczym. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa i opieki prawnej oraz wsparcie w działaniach biznesowych. Każdy klient jest dla nas partnerem w biznesie, dlatego nie tylko rozwiązujemy istniejące problemy prawne, ale staramy się zapobiegać ich powstawaniu.

Przedsiębiorcom oferujemy kompleksową pomoc prawną, która obejmuje między innymi:

Wsparcie przy zawieraniu umów handlowych:

 • negocjowanie, sporządzanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów
 • dobieranie najskuteczniejszych dla każdego przypadku sposobów prawnego zabezpieczania realizacji kontraktów
 • wspieranie Klientów podczas negocjacji handlowych poprzedzających zawarcie umowy;

Zastępstwo procesowe, pomoc przy windykacji wierzytelności:

 • na etapie przedsądowym oraz sądowym, przed sądem I i II instancji oraz Sądem Najwyższym,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających,
 • podejmowanie działań zmierzających do ustalenia sytuacji finansowej dłużników oraz wyjawienia ich majątku,
 • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniach upadłościowych

Obsługę spółek handlowych i innych podmiotów, która obejmuje między innymi:

 • pomoc przy wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 • zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego i innych podmiotów
 • reprezentację w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
 • pomoc prawną przy łączeniu, przekształcaniu i likwidacji
 • kompleksową obsługę prawną organów spółek handlowych
 • przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych spółek i innych podmiotów
 • przygotowywanie projektów umów i kontraktów z członkami władz podmiotów gospodarczych

Doradztwo w kwestiach związanych z prawem pracy:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji oraz innych dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy
 • bieżące doradztwo we wszystkich sprawach zawiązanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, dokonywanie interpretacji przepisów
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnego sposobu nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń i innych przepisów wewnętrznych prawa pracy
 • występowanie po pozwolenia na pracę
 • reprezentowanie klientów w sporach wynikających ze stosunku pracy

Pomoc w sprawach administracyjnych:

 • reprezentowania Klientów w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej, w tym Urzędem Skarbowym, Urzędem Celnym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • zastępstwa procesowego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • wnoszenia skarg i odwołań od decyzji administracyjnych
 • sporządzania opinii i udzielania porad prawnych;

Wsparcie przy nabywaniu i zarządzaniu nieruchomościami:

 • analiza stanu prawnego nieruchomości
 • przygotowywanie i opiniowanie umów sprzedaży oraz innych dokumentów związanych z zakupem i zarządem nieruchomościami
 • występowanie po konieczne zezwolenia, decyzje.

We wszystkich naszych działaniach kierujemy się troską o interesy klienta, przez co rozumiemy:

 • inicjowanie o  nowych przedsięwzięć mających na celu ochronę prawną klientów,
 • informowanie o zmianach przepisów prawa, istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez nich działalności
 • opiniowanie, doradzanie i sugerowanie klientom najkorzystniejszych rozwiązań, minimalizując ryzyko strat finansowych.

W zależności od woli klientów współpraca z nami może opierać się na

 • stawki godzinowe – wówczas klient płaci za czas faktycznie poświęcony na jego obsługę, jest to forma wynagrodzenia najczęściej stosowana w przypadku zleceń jednorazowych. Dokładna specyfikacja czasu pracy, z opisem wszelkich czynności, stanowi załącznik do faktury przekazywanej klientowi,
 • ryczałt – stosowany przy stałej obsłudze prawnej. Zaletą tego typu rozliczenia jest przewidywalność kosztów świadczonej pomocy prawnej, stabilność współpracy oraz niższa kwota odpłatności za wykonaną pracę, w stosunku do analogicznego czasu pracy, wyliczonego według stawki godzinowej.
 • success fee – stosowane przede wszystkim w pozwach zbiorowych. Możliwe jest również w indywidualnej umowie z klientem przy zachowaniu konstrukcji: niska wpłata początkowa, dodatkowe wynagrodzenie procentowe uzależnione od sukcesu.

Pomoc prawna przedsiębiorcom świadczona jest w dwóch językach obcych angielskim i niemieckim.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika