Publikacje – prawo gospodarcze

Poniższe publikacje mają charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

Czy przedsiębiorcy powinni obawiać się upadłości konsumenckiej?

W dniu 31.03.2009 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, która wprowadziła od dawna zapowiadane przepisy o upadłości konsumenckiej. Regulacja ta umożliwia przeprowadzenie postępowania upadłościowego w stosunku do osób…

Europejski nakaz zapłaty ułatwieniem w dochodzeniu wierzytelności

W dniu 12.12.2008 r. weszły w życie przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawnego instytucję europejskiego nakazu zapłaty. Omawiana regulacja ma na celu dostosowanie obowiązujących norm prawnych do unijnego Rozporządzenia nr 1896/2006 z dnia 12.12.2006 r.,…

Jak skutecznie dochodzić

Właściciele działek, na których posadowione są urządzenia przesyłowe, takie jak np.: linie energetyczne, sieci gazowe czy wodociągowe, mogą skutecznie ubiegać się o odszkodowanie od przedsiębiorstw przesyłowych, a także żądać ustanowienia odpłatnej służebności…

Klauzule zabezpieczające w obrocie profesjonalnym – odsetki i kary umowne

Przy zawieraniu umów w obrocie profesjonalnym szczególnego znaczenia nabierają klauzule zabezpieczające kontrahentów na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez drugą stronę. W takiej sytuacji, zgodnie z treścią przepisu art. 471 Kodeksu…

Niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim

Podmioty profesjonalne prowadząc działalność gospodarczą utrzymują kontakty handlowe nie tylko z innymi przedsiębiorcami, ale również z konsumentami. Zawierając umowy w obrocie konsumenckim powinny jednak pamiętać, że istnieją ograniczenia prawne odnoszące się do…

Nowe zasady kontroli w firmie

W dniu 7 marca 2009 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Omawiana nowelizacja wprowadza regulacje bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Do najistotniejszych zmian w tym zakresie…

Osobista odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Zauważalny wzrost bezskutecznych egzekucji prowadzonych przeciwko spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością spowodował, iż wierzyciele coraz częściej dochodzą zaspokojenia swoich roszczeń z majątku osobistego członków zarządu tychże spółek. Podstawą wytoczenia przeciwko…

Radykalny wzrost opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

W ciągu kilku ostatnich miesięcy wielu użytkowników wieczystych otrzymało wypowiedzenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wraz z propozycją opłaty w nowej wysokości. Z uwagi na skalę podwyżek, wynoszących kilkadziesiąt,…

Ulga w vat za złe długi

W dobie kryzysu coraz większa liczba podmiotów gospodarczych zaczyna mieć kłopoty z płynnością finansową. Z oczywistych względów problemy finansowe dłużników stanowią zagrożenie nie tylko dla nich samych, ale mają również istotne znaczenie dla wierzycieli.…

Ważne zmiany w hipotece

20 lutego 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 131, poz. 1075), wprowadzająca niezwykle ważne zmiany w hipotekach. Do najistotniejszych…

Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

WprowadzenieW związku z rosnącą konkurencją na rynku, a tym samym koniecznością ochrony ważnych i poufnych dla firm informacji, wielu pracodawców w umowie z pracownikiem korzysta z możliwości zawarcia tzw. umów o zakazie konkurencji po ustaniu…

Zmiana wysokości kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych

Z dniem 8 stycznia 2009 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (KSH). Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w jej wyniku jest zmniejszenie kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych, czyli w spółce z ograniczoną…

Zniesienie zasady walutowości istotnym ułatwieniem dla przedsiębiorców

W dniu 24 stycznia 2009 r. weszły w życie zmiany do Kodeksu cywilnego (KC) i Prawa dewizowego. Nowelizacja znosi panującą dotąd w Polsce zasadę walutowości, wyrażoną w przepisie art. 358 § 1 KC. Wprowadzone zmiany umożliwią wyrażanie i realizowanie…
lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika