Oferta

Prawo sportowe - Sport osób niepełnosprawnych

Sport, mimo że jest jeden, to jest bardzo zróżnicowany. Odmienności dotyczą wielu płaszczyzn, jednak na szczególną uwagę zasługuje sport osób niepełnosprawnych. Jest to bardzo wytrwała i zdeterminowana grupa społeczna, która w dużo większym stopniu musi zmagać się z przeciwnościami oraz ubiegać się o szeroko rozumiane wsparcie – infrastrukturalne, finansowe oraz prawne. Co najważniejsze, ich wysiłek bardzo często ma bezpośrednie przełożenie na osiągane rezultaty – polscy sportowcy niepełnosprawni plasują się w ścisłej światowej czołówce w wielu dyscyplinach.

Z uwagi na powyższe ta dziedzina sportu zasługuje na profesjonalne wsparcie prawne. W 2014 roku Kancelaria uruchomiła specjalny projekt skierowany do sportowców i organizacji działających w sferze sportu osób niepełnosprawnych. Nawiązaliśmy kontakt wieloma podmiotami, którym udzielamy kompleksowego wsparcia prawnego. Nasze działania są skierowane zarówno do indywidualnych sportowców, małych lokalnych klubów sportowych jak i ogólnopolskich organizacji zrzeszających setki osób w różnych dyscyplinach sportu. W ramach świadczonych usług oferujemy między innymi:

 • pełną obsługę prawną sportowców, klubów i organizacji działających w sferze sportu osób niepełnosprawnych;
 • sporządzanie oraz opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych (tj. statutów, regulaminów, uchwał i innych);
 • przygotowywanie opinii prawnych, analiz prawnych, udzielanie porad i konsultacji;
 • pomoc prawna w sprawach związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym oraz przy bieżącym funkcjonowaniu klubów i organizacji;
 • przygotowywanie i weryfikowanie zapisów wszelkiego rodzaju umów oraz uczestnictwo w negocjacjach, zabezpieczenie realizacji podpisywanych umów, w tym również kontraktów zawodniczych;
 • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania stypendiów i dotacji ze środków publicznych;
 • doradztwo w zakresie ogłaszania i przeprowadzania zamówień publicznych oraz przetargów na podstawie przepisów kodeksu cywilnego;
 • zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach o roszczenia majątkowe i niemajątkowe wynikłe w związku z uprawianiem sportu i prowadzoną działalnością;
 • zastępstwo prawne w postępowaniach przed organami dyscyplinarnymi związków oraz międzynarodowych federacji sportowych;
 • prowadzenie sporów sądowych cywilnych oraz gospodarczych, a także dochodzenie roszczeń wynikających z umów;
 • reprezentacja w sprawach administracyjnych przed Ministrem Sportu i Turystyki, organami administracji państwowej oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi;
 • pomoc prawna w sprawach pracowniczych;
 • prowadzenie postępowań mediacyjnych mających na celu ugodowe zakończenie sprawy.
lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika