O nas

Zespół prawa sportowego

Tomasz Dauerman

Tomasz Dauerman

Radca Prawny, ekspert w prawie sportowym, lobbysta

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, właściciel Kancelarii, specjalista z zakresu prawa sportowego, członek Business Centre Club, lobbysta.

Radca prawny Tomasz Dauerman jest znawcą sportu i jednym z nielicznych w Polsce ekspertów w dziedzinie prawa sportowego. Świadczy kompleksową pomoc prawną związkom sportowym, klubom sportowym, sportowcom, trenerom, działaczom. Przygotowuje i opiniuje kontrakty zawodnicze, trenerskie, sponsorskie, menedżerskie, opiniuje wewnętrze akty prawne regulujące działalność związków i klubów sportowych, dokonuje przekształceń klubów sportowych, reprezentuje kluby sportowe i sportowców przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz sądami arbitrażowymi zarówno w kraju jak i za granicą, reprezentuje interesy zawodników i klubów sportowych w stosunkach z polskimi związkami sportowymi, organami nadzoru, organami administracyjnymi i innymi podmiotami związanymi ze światem sportu, w których sportowcy lub kluby sportowe są zrzeszone. Jest oficjalnym lobbystą na rzecz środowisk sportowych. w kancelarii kieruje pracą Departamentu Sportu.

Tomasz Dauerman jest autorem kilkudziesięciu opinii prawnych z zakresu prawa sportowego, wykładowcą w przedmiocie prawa sportowego, menedżerem kilkudziesięciu znanych sportowców, autorem ponad 250 publikacji. Prowadzi blog poświęcony aktualnym wydarzeniem w sporcie i zagadnieniom związanym z prawem sportowym prawosportowe.pl.

Więcej o obszarach aktywności Tomasza Dauermana na tomaszdauerman.eu.

Zna język niemiecki.

Specjalizacja:

  • prawo sportowe

e-mail: t.dauerman@dauerman.com.pl
tel.: +48 71 794 77 83-84, +48 501 518 391

Maciej Broda

Maciej Broda

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.

Od 2012 roku związany z kancelarią, w której obecnie kieruje praktyką prawa sportowego. Zajmuje się bieżącą obsługą organizacji sportowych, w tym redagowaniem statutów, umów regulaminów i innych dokumentów korporacyjnych. Udziela wsparcia prawnego w procedurze rejestracji klubów, związków sportowych i innych organizacji działających w obszarze sportu.

Sporządza umowy oraz opinie prawne z zakresu prawa sportowego oraz udziela porad prawnych i konsultacji zawodnikom, trenerom, menedżerom i innym osobom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym. W ramach udzielanego wsparcia prawnego zastępuje klientów w sprawach dyscyplinarnych, sporach o ekwiwalent za wyszkolenie oraz postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi i polubownymi.

Jako współtwórca platformy www.trainingcompensation.com realizuje projekt związany z dochodzeniem świadczeń z tytułu mechanizmu solidarności i rekompensaty za wyszkolenie w rozumieniu Regulaminu FIFA w Sprawie Statusu i Transferu Zawodników.

Zna język angielski.

e-mail: m.broda@dauerman.com.pl
tel.: +48 71 794 77 83-84, +48 501 157 280

Maciej Broda

Marcin Kryszko

Adwokat

Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów odbył stypendium naukowe na Uniwersytecie Mykolasa Romerisa w Wilnie. Członek Okręgowej Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Doświadczenie w świadczeniu usług prawnych, zdobywał między innymi w renomowanej brukselskiej kancelarii. Specjalizuje się w zakresie prawa korporacyjnego, kontraktowego oraz prawa ochrony danych osobowych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych i arbitrażowych w Polsce i za granicą.

Dział prawa sportowego wspomaga reprezentacją w sporach toczących się przed organami międzynarodowych organizacji sportowych i Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie.

Zna biegle język angielski i rosyjski.

e-mail: m.kryszko@dauerman.com.pl
tel.: +48 71 794 77 83-84, +48 501 157 280

Maciej Żyłka

Magdalena Jeziorska

Aplikant Radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas studiów była członkiem Koła Naukowego Prawa Sportowego przy Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego.

Ukończyła podyplomowe studia marketingu sportu w Szkole Głównej Handlowej. Posiada również doświadczenie w zakresie organizacji międzynarodowych imprez sportowych.

Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

e-mail: m.jeziorska@dauerman.com.pl
tel.: +48 794 77 83-84, +48 501 157 280

Kinga Kania

Kinga Kania

Prawnik, Menedżer sportu

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa I Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Absolwentka Polskiej Akademii Sportu w Warszawie.

Autorka publikacji z zakresu prawa sportowego oraz prawa pracy, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.

Zna język angielski.

Specjalizacja:

  • prawo sportowe
  • prawo pracy
Kinga Kania

Patryk Masłowski

Prawnik

Prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika