O nas

Zespół prawa sportowego

Tomasz Dauerman

Tomasz Dauerman

Radca Prawny, ekspert w prawie sportowym, lobbysta

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, właściciel Kancelarii, specjalista z zakresu prawa sportowego, członek Business Centre Club, lobbysta.

Radca prawny Tomasz Dauerman jest znawcą sportu i jednym z nielicznych w Polsce ekspertów w dziedzinie prawa sportowego. Świadczy kompleksową pomoc prawną związkom sportowym, klubom sportowym, sportowcom, trenerom, działaczom. Przygotowuje i opiniuje kontrakty zawodnicze, trenerskie, sponsorskie, menedżerskie, opiniuje wewnętrze akty prawne regulujące działalność związków i klubów sportowych, dokonuje przekształceń klubów sportowych, reprezentuje kluby sportowe i sportowców przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz sądami arbitrażowymi zarówno w kraju jak i za granicą, reprezentuje interesy zawodników i klubów sportowych w stosunkach z polskimi związkami sportowymi, organami nadzoru, organami administracyjnymi i innymi podmiotami związanymi ze światem sportu, w których sportowcy lub kluby sportowe są zrzeszone. Jest oficjalnym lobbystą na rzecz środowisk sportowych. w kancelarii kieruje pracą Departamentu Sportu.

Tomasz Dauerman jest autorem kilkudziesięciu opinii prawnych z zakresu prawa sportowego, wykładowcą w przedmiocie prawa sportowego, menedżerem kilkudziesięciu znanych sportowców, autorem ponad 250 publikacji. Prowadzi blog poświęcony aktualnym wydarzeniem w sporcie i zagadnieniom związanym z prawem sportowym prawosportowe.pl.

Więcej o obszarach aktywności Tomasza Dauermana na tomaszdauerman.eu.

Zna język niemiecki.

Specjalizacja:

  • prawo sportowe

e-mail: t.dauerman@dauerman.com.pl
tel.: +48 71 794 77 83-84, +48 501 518 391

Maciej Broda

Maciej Broda

Aplikant adwokacki

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja, od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

Z kancelarią związany od 2012 roku. Doświadczenie zdobywał również pełniąc funkcję członka zarządu Koła Naukowego Prawa Sportowego działającego przy Katedrze Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jest odpowiedzialny za sporządzanie kontraktów zawodniczych, umów sponsorskich, kontraktów menedżerskich. Opracowuje i opiniuje projekty statutów, regulaminów i innych wewnętrznych aktów prawnych podmiotów działających w sporcie. Sporządza opinie prawne z zakresu prawa sportowego oraz udziela porad prawnych i konsultacji zawodnikom, trenerom, menedżerom i innym osobom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym. Udziela wsparcia prawnego w procedurze rejestracji klubów, związków sportowych i innych organizacji działających w obszarze sportu. Realizuje projekt związany z dochodzeniem świadczeń z tytułu mechanizmu solidarności, rekompensaty oraz ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika.

Zna język angielski.

Specjalizacja:

  • prawo sportowe

e-mail: m.broda@dauerman.com.pl
tel.: +48 71 794 77 83-84, +48 501 157 280

Maciej Broda

Marcin Kryszko

Aplikant adwokacki

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

e-mail: m.kryszko@dauerman.com.pl
tel.: +48 71 794 77 83-84, +48 501 157 280

Maciej Żyłka

Magdalena Jeziorska

Aplikant Radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas studiów była członkiem Koła Naukowego Prawa Sportowego przy Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego.

Ukończyła podyplomowe studia marketingu sportu w Szkole Głównej Handlowej. Posiada również doświadczenie w zakresie organizacji międzynarodowych imprez sportowych.

Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

e-mail: m.jeziorska@dauerman.com.pl
tel.: +48 794 77 83-84, +48 501 157 280

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył również studia podyplomowe o specjalności "Skuteczny menedżer nowoczesnej firmy".

Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław. Wykładowca dziennikarstwa sportowego. Pasjonat sportu. Szef contentu internetowego prawosportowe.pl.

Z kancelarią związany od maja 2012 roku. Specjalizuje się w prawie sportowym, cywilnym i gospodarczym.

Zna język angielski.

e-mail: m.zylka@dauerman.com.pl
tel.: +48 794 77 83-84, +48 501 157 280

Kinga Kania

Kinga Kania

Prawnik, Menedżer sportu

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa I Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Absolwentka Polskiej Akademii Sportu w Warszawie.

Autorka publikacji z zakresu prawa sportowego oraz prawa pracy, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.

Zna język angielski.

Specjalizacja:

  • prawo sportowe
  • prawo pracy
Kinga Kania

Patryk Masłowski

Prawnik

Prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika