Co dalej z Wisłą Kraków? Analiza potencjalnych skutków zawieszenia licencji na rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2018/2019

autor: Oskar Majchrzak

04.01.2019

Co dalej z Wisłą Kraków? Analiza potencjalnych skutków zawieszenia licencji na rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2018/2019

W dniu wczorajszym na łamach portalu Konrad Makar dokonał analizy przepisów licencyjnych pod kątem sytuacji Wisły Kraków. Autor wskazał również, iż w najgorszym dla klubu przypadku Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN może zawiesić licencję lub ją cofnąć na mocy art. 4.3.5. Podręcznika Licencyjnego dla klubów Ekstraklasy na sezon 2018/2019 (dalej: Podręcznik Licencyjny). Przepowiednie okazały się trafne, gdyż jeszcze tego samego dnia wydano komunikat, że Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN zawiesiła przyznaną klubowi licencję.

Zawieszenie licencji nastąpiło w związku z naruszeniem kryteriów P.02 i L.04 oraz punktów 4.2.2; 4.1.2.6 Podręcznika Licencyjnego. Wskazano również, iż stan właścicielski krakowskiego klubu jest niepewny i niepokojący, a Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN nie została poinformowana o zmianach w strukturach klubu, co nakazuje obowiązek informacyjny wynikający z kryterium F.07 oraz z pkt 4.1.2.7. Podręcznika Licencyjnego. Zadeklarowano również, że władze PZPN zapraszają do rozmów osoby upoważnione do reprezentowania Wisły celem wyjaśnienia obecnej sytuacji klubu.

Nie można jednak zapominać, iż zgodnie z punktem 5.4.1.7. Regulaminu Licencyjnego Wisła Kraków może odwołać się od decyzji o zawieszeniu licencji do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN, której właściwość potwierdza również art. 122 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Należy jednak mieć na uwadze, iż w przypadku niespełnienia określonych w Podręczniku Licencyjnym wymogów odwołanie nie przyniesie zamierzonego skutku.

5.4.1.7. Regulaminu Licencyjnego

Od decyzji w sprawie zawieszenia lub cofnięcia Licencji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN, na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

Bez cienia wątpliwości zawieszenie licencji będzie dotkliwe dla klubu i kibiców. Skutkiem zawieszenia na mocy art. 22 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN jest zakaz uczestnictwa w rozgrywkach ligowych do czasu ustania przyczyn zawieszenia i tym samym przywrócenia licencji. Takie same sankcje nakłada § 7 ust.6 oraz § 22 Przepisów organizacji rozgrywek.

Art. 22 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN

  1. Kara zawieszenia licencji orzeczona w stosunku do klubu oznacza niemożność korzystania z uprawnień, wynikających z licencji, w tym pozbawienie prawa do udziału w rozgrywkach. Nierozegrany mecz weryfikuje się jako walkower na niekorzyść drużyny ukaranego klubu.
  2. Karę zawieszenia licencji w stosunku do klubu orzeka się na czas nieokreślony. Licencję przywraca się po ustaniu przyczyn, które spowodowały jej zawieszenie.

W chwili obecnej nie wiadomo jak długo potrwa zawieszenie licencji krakowskiego klubu, a jego czas istotnie wpływa na rozgrywki i sposób weryfikacji spotkań. Jeżeli licencja zostanie klubowi przywrócona to mecze, które zostałyby w tym czasie rozegrane należy zakwalifikować jako walkowery. Z kolei, gdyby Wisła miała nie odzyskać licencji do końca sezonu konieczne byłoby zastosowanie § 19 ust. 3 pkt 1 lub 2 w związku z § 22 ust. 2 Przepisów w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną – przepisy ogólne (dalej: Przepisy organizacji rozgrywek). Wskazuje on, że w przypadku rozegrania przez Wisłę mniej niż 50% spotkań wszystkie dotychczasowe wyniki należałoby anulować i zaliczyć jako walkowery. Natomiast w przypadku rozegrania przynajmniej 50 % spotkań dotychczasowe boiskowe rozstrzygnięcia muszą zostać zachowane, a wyniki 0:3 powinny zostać przyznane w kolejnych spotkaniach, które z udziałem klubu jeszcze miały się odbyć. Wisła Kraków rozegrała w tym sezonie 20 spośród 37 kolejek przewidzianych w całym cyklu rozgrywek, czyli wzięła udział w ponad 50 % spotkań. W związku z tym w przypadku zawieszenia licencji do końca sezonu zastosowanie znalazłby §19 ust.3 pkt 2 Przepisów organizacji rozgrywek.

§ 19 Przepisów organizacji rozgrywek

3.Weryfikacje spotkań tych drużyn przeprowadza się następująco:

1) w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań należy anulować wyniki dotychczasowych meczów,

2) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych przyznaje się walkowery dla przeciwnika.

W tym przypadku klub zostałby sklasyfikowany w tabeli na koniec sezonu zgodnie z ilością dotychczas zdobytych punktów. Umożliwiłoby to zakwalifikowanie klubu w sezonie 2019/2020 do rozgrywek Ekstraklasy, jeżeli zdobycz punktowa byłaby wystarczająca do utrzymania lub rozgrywek I ligi, gdyby ilość punktów okazała się niewystarczająca.

Jeżeli Wisła nie poprawi swojej sytuacji może również spodziewać się pozbawienia licencji, co przełoży się na obowiązek rozpoczęcia rozgrywek w następnym sezonie w lidze bezpośrednio niższej (oczywiście w przypadku przyznania klubowi licencji).

Art. 22 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN

§ 3. Karę pozbawienia licencji, orzeczonej w stosunku do klubu jest równoznaczne z wykluczeniem klubu z udziału w rozgrywkach. W przypadku spełnienia wymogów licencyjnych, w następnym sezonie klub ma prawo zgłosić drużynę do udziałów w rozgrywkach klasy bezpośrednio niższej.

Pozostaje zatem nadal zbyt wiele niewiadomych, by móc prorokować jak potoczą się dalsze losy krakowskiego klubu. Z punktu widzenia kibiców pożądanym byłoby wyjaśnienie sytuacji Wisły oraz powrót do sportowego współzawodnictwa. Nie można jednak zapominać, iż w najgorszym scenariuszu Wisła Kraków może podzielić los kilku innych zasłużonych drużyn i na mocy § 17 ust. 1 i 2 uchwały Zarządu nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną ubiegać się o możliwość rozpoczęcia rozgrywek mistrzowskich od maksymalnie IV ligi.

Kontakt z nami