Co nowego w młodzieżowej piłce

autor: Maciej Żyłka

08.03.2019

Co nowego w młodzieżowej piłce

Ostatnio pisałem o szczególnych zasadach potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania klubu z rozgrywek piłkarskich, dziś będzie o zmianach regulacji dotyczących polskiej piłki nożnej młodzieżowej.

Uchwałą nr I/7 z dnia 28 stycznia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr III/47 z dnia 24 marca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów U-17 na sezon 2017/2018 i następne, Zarząd PZPN znowelizował czas trwania zawodów CLJ U-17. Zgodnie z art. 1 ust. 3 Uchwały nr III/47 wynosi on teraz 2 x 45 min z przerwą do 15 minut.

A zgodnie z Art. 1 ust. 3 Załącznika nr 3 do Uchwały nr III/47, w sytuacji, gdy klub uprawniony do udziału w meczach barażowych o awans do rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U-17 uczestniczył w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów U-17 w danej rundzie rozgrywkowej, w jego miejsce wystąpi klub zajmujący kolejne miejsce w tabeli rozgrywek Ligi Wojewódzkiej tej kategorii wiekowej, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach rozgrywek na szczeblu ZPN.

Podobna zmiana dotyczy rozgrywek CLJ U-15. Nowelizacja została zawarta w Uchwale nr I/8 z dnia 28 stycznia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr III/48 z dnia 24 marca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów U-15 na sezon 2017/2018 i następne. Tu zmianie nie uległ czas, tylko przepis art. 1 ust. 3 Załącznika nr 3. Zgodnie z tym przepisem, w sytuacji, gdy klub uprawniony do udziału w meczach barażowych o awans do rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U-15 uczestniczył w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów U-15 w danej rundzie rozgrywkowej, w jego miejsce wystąpi klub zajmujący kolejne miejsce w tabeli rozgrywek Ligi Wojewódzkiej tej kategorii wiekowej, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach rozgrywek na szczeblu ZPN.

W obu Uchwałach dotychczasowe  ust 3 w Art. 1 Załącznika nr 3 otrzymały numerację ust. 4.

Dla Uchwały nr III/47 brzmi on następująco: w rozgrywkach barażowych rozgrywa się dwa mecze – pierwszy mecz i rewanż. Natomiast, dla Uchwały nr III/48 następująco (również): w rozgrywkach barażowych rozgrywa się dwa mecze – pierwszy mecz i rewanż.

Obie uchwały weszły z dniem podjęcia.

Uchwalono również Uchwałę nr I/14 z dnia 28 stycznia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wprowadzenia zmian do systemu Unifikacji organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej zatwierdzonego uchwałą Zarządu PZPN nr V/95 z dnia 24 maja 2016 roku dot. przyjęcia systemu Unifikacji organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej.

W treści Unifikacji organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej zatwierdzonej Uchwałą Zarządu PZPN nr V/95 z dnia 24 maja 2016 roku dot. przyjęcia systemu Unifikacji organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej wprowadza się następujące zmiany:

1.W rozgrywkach w kategorii Trampkarz (C2-U14/C1-U15) czas gry wynosi 2X40 minut.

2.W rozgrywkach w kategorii Orlik (E2-U10/E1-U11), Żak (F2-U8/F1-U9), Skrzat (G2-U6/D1-U7) definicja Wrzutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Wrzut – Wprowadzenie nogą po ziemi – nie można zdobyć bramki bezpośrednio, przeciwnik 3m”.

3.W rozgrywkach w kategorii Junior Młodszy (B2-U16/B1-U17) czas gry wynosi 2x45 minut.

Zobowiązano Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do wprowadzenia w/w zmian we wszystkich regulaminach rozgrywek począwszy od rundy wiosennej sezonu 2018/2019, a Uchwała weszła dniem podjęcia.

Kontakt z nami