Cracovia ukarana za korupcję

autor: Konrad Makar

30.07.2020

Cracovia ukarana za korupcję

W poniedziałkowe popołudnie sportowe media niemalże w całości poświęciły się analizie kary nałożonej na Cracovię Kraków, która nota bene -  nie ma to żadnego związku z karą, ani korupcją z dawnych czasów – zdobyła w piątek Puchar Polski po zaciekłym meczu z Lechią Gdańsk, zakończonym wynikiem 3:2.

Gdy pierwsze emocje opadły, na początku tygodnia portal Łączy Nas Piłka opublikował następującą informację:

Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej po rozpoznaniu sprawy klubu MKS Cracovia S.S.A., obwinionego o przewinienie dyscyplinarne korupcji w piłce nożnej w rundzie wiosennej sezonu 2003/2004, postanowiła uwzględnić wniosek MKS Cracovia S.S.A.  o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej i ukarać klub karą pieniężną w wysokości 1.000.000 zł oraz karą pozbawienia 5 punktów w rozgrywkach Ekstraklasy w nadchodzącym sezonie.

Kara nałożona na klub przez Komisję Dyscyplinarną to pokłosie wyroku krakowskiego sądu, który w styczniu tego roku skazał dwie osoby za udział  w ustawianiu meczów Cracovii w sezonie 2003/2004, czyli aż 16-17 lat temu. Skazani zostali Jacek P. i Rafał R.

Pierwszy ze skazanych – Jacek P. – będący byłym obserwatorem PZPN i sędzią piłkarskim, formalnie niezwiązanym z Cracovią, został skazany na dwa lata i osiem miesięcy więzienia, przepadek pięciu tysięcy złotych przyjętych korzyści majątkowych, zakaz wykonywania zawodu związanego z prowadzeniem lub organizacją profesjonalnych zawodów i imprez sportowych na okres pięciu lat oraz 30 tysięcy złotych grzywny.

Rafał R. z kolei był członkiem stowarzyszenia wspierającego Cracovię i byłym członkiem Rady Nadzorczej klubu. Został on skazany na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata, 14 tys. zł grzywny.

Zdawać by się mogło, że skazanie dwóch osób w postępowaniu karnym, prowadzonym przez sąd powszechny, nie powinno odbijać się niekorzystnie na sytuacji ekstraklasowego klubu. Dlaczego zatem organy dyscyplinarne PZPN prowadziły własne postępowanie?

Odpowiedzi należy poszukiwać w art. 2 § 4 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN (dalej: Regulamin) w zw. z art. 45b ust. 4 ustawy o sporcie. Zgodnie z pierwszym z nich którym kluby ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za przewinienia dyscyplinarne swoich zawodników, trenerów, instruktorów, członków sztabu medycznego, działaczy piłkarskich oraz kibiców.

Drugi natomiast stanowi, że prowadzenie postępowania karnego, administracyjnego lub cywilnego przeciwko obwinionemu nie wyklucza postępowania dyscyplinarnego o ten sam czyn.

Historia sprzed prawie 20 lat dotyczy ustawienia kilkunastu meczów Cracovii w sezonie, w którym klub awansował do 1. Ligi. Wówczas nie było jeszcze Ekstraklasy, a Krakowianie zajęli 3. miejsce w tabeli za Pogonią Szczecin i Zagłębiem Lubin, które awansowały na najwyższy szczebel rozgrywkowy automatycznie. Krakowianie natomiast musieli rozegrać baraże z Górnikiem Polkowice, które zakończyły się dla nich zwycięsko.

Czas popełnienia czynu. Przedawnienie.

W omawianej sprawie mogłyby paść pytania, czy w obliczu upływu tylu lat karalność nie powinna się przedawnić? Odpowiedź jest przecząca. O ile, zgodnie z art. 51 §1 Regulaminu, nie można orzec kary za przewinienia dyscyplinarne, jeżeli od jego popełnienia do czasu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego upłynęły: 2 lata – za przewinienie dyscyplinarne nie zagrożone karą wykluczenia z PZPN lub 10 lat – za inne przewinienie dyscyplinarne, o tyle, zgodnie z §2, nie podlega przedawnieniu przewinienia dyscyplinarne korupcji w piłce nożnej.

Warto też dodać, że Cracovii nie grozi kara np. wykluczenia z europejskich pucharów, do których jest uprawniona w związku ze zdobyciem Pucharu Polski. W stosunku do czynów korupcyjnych UEFA stoi na stanowisku, że karaniu podlegają tylko te popełnione po roku 2010. Z tego też powodu, ustawianie meczów na korzyść Cracovii w latach 2003-2004 nie jest brane przez nią pod uwagę.

Właściwość organów dyscyplinarnych

Klub został ukarany przez Komisję Dyscyplinarną PZPN (KD PZPN), która to jest wyłącznym organem do procedowania w takich sprawach, a do tego, zgodnie z art. 127 §2 Regulaminu, w sprawach korupcji, nieuczciwych zakładów bukmacherskich oraz dopingu, wyłącznie uprawnionym do wszczynania i prowadzenia postępowania wyjaśniającego jest Rzecznik Dyscyplinarny PZPN.

Wspomniana powyżej legitymacja KD PZPN wynika z przepisu art. 121 §1 pkt 5) lit. a) Regulaminu,  zgodnie z którym to przepisem, Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej jest organem właściwym we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych na rzecz innych organów, czyli zarządu klubu lub innego organu dyscyplinarnego klubu; właściwej miejscowo komisji dyscyplinarnej wojewódzkiego związku piłki nożnej; komisji dyscyplinarnej wojewódzkiego związku piłki nożnej, prowadzącego w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej rozgrywki III ligi lub właściwego organu dyscyplinarnego Spółki Ekstraklasa S.A. (Komisja Ligi Ekstraklasy – przyp. K.M.) - a w szczególności: przewinień dyscyplinarnych, określonych w art. 104 Regulaminu (niewykonywanie orzeczeń), art. 79 Regulaminu (korupcja czynna i bierna), art. 80 Regulaminu (zaniechanie zawiadomienia o korupcji lub match-fixingu w piłce nożnej), art. 107 Regulaminu (match-fixing i niedozwolone zakłady bukmacherskie).

Dobrowolne poddanie się karze

Z przywołanej informacji czytamy, że Cracovia dobrowolnie poddała się karze. Instytucja dobrowolnego poddania się karze funkcjonuje w Kodeksie Karnym i być może stąd też jest znana, ale jest ona również uregulowana w Regulaminie. W art. 137 Regulaminu znajdujemy najważniejsze zasady prowadzenia takiego postępowania. Zgodnie z art. 137 §1, obwiniony może złożyć organowi dyscyplinarnemu wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej, aż do chwili zakończenia postępowania dyscyplinarnego. Taki wniosek musi zawierać skonkretyzowaną propozycję wymiaru kary, np. taką, a taką karę zasadniczą i taką, a taką – również ściśle określoną - karę dodatkową.

Zgodnie z §2, organ dyscyplinarny może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przewinienia nie budzą wątpliwości, cele postępowania zostaną osiągnięte, a wysokość kary będzie adekwatna do wagi przewinienia dyscyplinarnego. Organ dyscyplinarny może też – zgodnie z §3 -  uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany.

Co bardzo ważne, od orzeczenia uwzględniającego wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej obwinionemu nie przysługuje odwołanie (137 §4 Regulaminu).

Jaką karę mógł orzec organ dyscyplinarny?

Zgodnie z art. 5 §6 Regulaminu, organ dyscyplinarny, wymierzając karę uwzględnia cele kary w zakresie jej oddziaływania na obwinionego jak i środowisko piłkarskie. Są to tak zwane dyrektywy prewencji szczególnej i ogólnej, a przepisy regulujące wymiary kar za korupcję w piłce nożnej zostały zawarte w art. 79 i 80 Regulaminu.

Art. 79 reguluje kwestie korupcja czynnej i biernej, a art. 80 - zaniechanie zawiadomienia o korupcji w piłce nożnej lub match-fixingu. Korupcja czynna to wręczanie korzyści majątkowych lub osobistych, a bierna – ich przyjmowanie.

Zgodnie z art. 79 §1 Regulaminu, osoba czyniąca przygotowania, usiłująca udzielić, udzielająca lub obiecująca udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik zawodów piłkarskich podlega:

a) karze pieniężnej nie niższej niż 10.000 zł,

b) karze dyskwalifikacji czasowej w wymiarze nie niższym niż 6 miesięcy,

c) wykluczeniu z PZPN.

Zgodnie z §2, karom opisanym w §1 podlega również ten kto czyni przygotowania, usiłuje przyjąć lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik zawodów piłkarskich.

Tyle o osobie, a tu przecież mowa o klubie. I właśnie tu trzeba sięgnąć do art. 79 §3 Regulaminu, zgodnie z którym, za opisane w §1 lub §2 postępowania osób fizycznych, kluby podlegają:

a) karze pieniężnej,

b) weryfikacji zawodów jako walkower,

c) anulowaniu wyniku meczu,

d) zawieszeniu lub pozbawieniu licencji,

e) przeniesieniu zespołu do niższej klasy rozgrywkowej,

f) pozbawieniu tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski lub Zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu Ligi lub Superpucharu,

g) wykluczeniu z PZPN.

Katalog kar za analizowane zajście jest szeroki. Pewnie wielu kibiców zadaje sobie pytanie, czy orzeczona kara jest adekwatna do kilkunastu popełnionych stanowiących dodatkowo – obok stosowania dopingu w sporcie – jedno z największych wypaczeń w sporcie.

Minus 5 punktów i 1 milion złotych? Dużo czy mało?

Jako okoliczności łagodzące potraktowano zapewne, fakt popełnienia wykroczeń dyscyplinarnych przed 17 laty oraz to, że uczestniczyły w nich osoby, które aktualnie nie grają w klubie i nie są z nim związane.

Dlaczego punkty ujemne? To kara dodatkowa uregulowana w art. 37 Regulaminu. Zgodnie z tym przepisem, kara pozbawienia klubu od 1 do 30 punktów w rozgrywkach ligowych następuje w sezonie rozgrywkowym, w którym uprawomocniło się orzeczenie organu dyscyplinarnego, a jeżeli uprawomocnienie to nastąpiło pomiędzy sezonami rozgrywkowymi – w najbliższym sezonie rozgrywkowym. Kara finansowa 1 miliona złotych nałożona na Cracovię jest najwyższą w historii polskiego futbolu. Warto dodać, że w 2014 roku, karę 500 tysięcy złotych nałożono za czyny korupcyjne na GKS Bełchatów, ale wówczas nie było punktów ujemnych.

Czy są to kary adekwatne? Odpowiedź pozostawiam Państwu.

Specjalista z zakresu cyberbezpieczeństwa, RODO i prawa sportowego.

Konrad Makar

Aplikant Radcowski

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.