Handel wirtualną walutą

autor: Maciej Broniecki

08.03.2019

Handel wirtualną walutą

W dzisiejszym wpisie nawiązuje do wpisu koleżanki sprzed kilku lat, gdzie opisywaliśmy podatkowe aspekty handlu wirtualnymi przedmiotami „zdobytymi” w trakcie gry.

Przypomnę dziś temat, bo niewątpliwie ta gałąź handlu ma przed sobą stale rozwijającą się przyszłość. Sprawę omówię od strony podatkowej, ponieważ kwestie cywilne nie pomieszczą się na łamach tego bloga.

Tradycyjnie posłużę się już przykładem z orzecznictwa, tym razem sięgnę po interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 lutego 2017 r. (znak: 0461-ITPB1.4511.19.2017.1.JS).

We wniosku o udzielnie interpretacji wnioskodawca wyjaśnił, że prowadzi działalność gospodarczą, która polega na handlu wirtualnymi przedmiotami w grach online. Przedmiotem sprzedaży są postacie lub łupy, które Wnioskodawca zdobywa w grze lub poprzez wirtualny zakup. Potwierdzeniem zawarcia transakcji zakupu przedmiotów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży jest wyciąg z rachunku bankowego Wnioskodawcy dokumentujący wypływ środków. Odbiorcami wirtualnych przedmiotów sprzedaży są klienci zagraniczni, którzy kupują produkty w celu ulepszenia własnej drużyny. Po zakończeniu transakcji sprzedaży następuje zapłata za zakupiony przedmiot bezpośrednio na rachunek internetowego systemu płatniczego lub na konto bankowe. W tym rodzaju sprzedaży brak jest fizycznej finalizacji, polegającej na wysyłce towaru na adres klienta lub jego odbiór osobisty, gdyż dostarczenie zakupionych przedmiotów do gry odbywa się wirtualnie przez sieć internetową. Wnioskodawca wskazał, że jego przychodem jest „bonus” ze sprzedaży wirtualnych przedmiotów w grze, który w formie pieniężnej będzie wpływał na rachunek bankowy. Faktycznym sprzedawcą jest autor gry, natomiast Wnioskodawca jest osobą posiadającą licencję na postać w grze.

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność, którą prowadzi jest działalnością usługową w zakresie handlu, która przy spełnieniu wszystkich pozostałych warunków może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3% przychodów.

Dokonując oceny stanu faktycznego, organ potwierdził stanowisko podatnika i dodatkowo wyjaśnił, że jeżeli Wnioskodawca nie podejmuje czynności w wyniku których dochodzi do zmiany (przekształcenia) zakupionych uprzednio przedmiotów – wirtualnych postaci oraz atrybutów – to należy uznać, że przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę jest działalność usługowa w zakresie handlu, która przy spełnieniu wszystkich pozostałych ustawowych warunków może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3,0% przychodów.

Co ciekawe, sposób w jaki gracz-handlowiec wejdzie w posiadanie przedmiotów, którymi będzie potem handlował, implikuje zastosowanie właściwej stawki podatkowej na gruncie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak wskazał fiskus w jednej z interpretacji, możliwość opodatkowania zbycia wirtualnej waluty oraz wirtualnych przedmiotów ww. 3% stawką ryczałtu, przysługiwać będzie Wnioskodawcy jedynie w sytuacji, gdy do nabycia tych przedmiotów, czy waluty dojdzie poza samą grą, tj. np. na aukcjach internetowych, lub bezpośrednio od innych osób (np. poznanych na forach internetowych), a płatności za te przedmioty/walutę zostaną uiszczone za pośrednictwem internetowych systemów płatności. Natomiast w sytuacji, gdy Wnioskodawca wejdzie w posiadanie ww. przedmiotów biorąc udział w grze (jako gracz), albowiem jak sam wskazał będzie dokonywać w grze zakupu wirtualnych dóbr oraz zdobywać przedmioty wykorzystywane przez graczy w różnych sieciowych grach komputerowych to przychody uzyskane ze zbycia wirtualnych przedmiotów i wirtualnej waluty winien opodatkować 5,5% stawką tego podatku, właściwą dla działalności wytwórczej. Podkreślenia bowiem wymaga, że aby Wnioskodawca jak twierdzi zdobył wirtualne przedmioty wykorzystywane w grach musi w tej grze uczestniczyć jako gracz, przy czym faktu zdobycia wirtualnych przedmiotów w grze za wirtualną walutę nie sposób utożsamiać z nabyciem produktów w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, co tym samym wyklucza w tej części możliwość uznania dokonanego obrotu za działalność usługową w zakresie handlu a tym samym opodatkowania uzyskanych z tego tytułu przychodów stawką 3 % (tak Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 1 grudnia 2016 r., znak 2461-IBPB-1-1.4511.479.2016.2.BK).

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego i podatkowego.

Maciej Broniecki

Radca Prawny

Kontakt z nami