Historyczna decyzja w MMA - dożywotnia dyskwalifikacja zawodnika

autor: Oskar Majchrzak

05.04.2019

Historyczna decyzja w MMA - dożywotnia dyskwalifikacja zawodnika

Kilka dni temu, 1 kwietnia 2019 r., USADA na mocy UFC Anti-Doping Program nałożyła pierwszą w historii MMA karę dożywotniej dyskwalifikacji zawodnika. Wykluczenie zostało orzeczone wobec Ruslana Magomedova, dla którego komunikat wydany przez USADA nie okazał się primaaprilisowym żartem.

Kariera Dagestańczyka w największej federacji MMA na świecie jest ściśle związana z liczbą „trzy”. Stoczył on dla UFC trzy pojedynki i wszystkie trzy wygrał. Również trzy razy wycofywał się z zakontraktowanych walk przez problemy zdrowotne. Niestety dla Magomedova, także trzy razy dopuścił się naruszeń przepisów antydopingowych, co skutkowało nałożeniem kary dożywotniego wykluczenia z rywalizacji w UFC.

Pierwsze naruszenie przepisów antydopingowych miało miejsce we wrześniu 2016 r., gdy w organizmie Magomedova wykryto ostarynę. Drugiego z nich, dopuścił się dwa lata później, gdy w próbkach pobranych 10 października 2018 r. wykryto metabolit metylotestosteronu 17α-metylo-5β-androstan-3α, 17β-diol, jak również metabolity stanozololu 3′-hydroksystanozololu-O-glukuronidu, 16β-hydroksystanozololu-O-gulukuronidu i N-glukuronid stanozololu. Obie wpadki stanowią naruszenie przepisów antydopingowych w rozumieniu art. 2 UFC Anti-Doping Policy. Na mocy tego przepisu zawodnicy i inne osoby mają obowiązek wiedzieć, jakie środki znajdują się na Liście Zabronionych Substancji i Metod (Prohibited List). Celem ww. artykułu jest szczegółowe określenie okoliczności i zachowań postrzeganych jako naruszenie przepisów antydopingowych. Zostały one enumeratywnie wyliczone w UFC Anti-Doping Policy, a wśród nich znajdują się zachowania, których dopuścił się Ruslan Magomedov:

2.1. Presence of a Prohibited Substance or its Metabolites or Markers in an Athlete’s Sample;

2.3. Evading, Refusing or Failing to Submit to Sample Collection.

Pierwsze z wymienionych zachowań dotyczy obecności niedozwolonych substancji w organizmie sportowca, na którego nałożono obowiązek dopilnowania, aby żadna z zabronionych substancji do niego nie trafiła. Do stwierdzenia naruszenia przepisów antydopingowych nie jest bowiem wymagane wykazanie winy zawodnika, lecz wystarczająca jest sama obecność w organizmie niedozwolonej substancji w określonej ilości. Nie ulega zatem wątpliwości, iż dwukrotne wykrycie u Magomedova niedozwolonych środków stanowiło dwa osobne naruszenia art. 2.1 UFC Anti-Doping Policy.

Z kolei trzeciego naruszenia przepisów antydopingowych zawodnik miał dopuścić się 5 lutego 2019 r., kiedy to odmówił pobrania próbki. Na mocy art. 2.3 UFC Anti-Doping Policy naruszeniem przepisów antydopingowych jest także każda sytuacja, w której sportowiec uchyla się, bez usprawiedliwienia odmawia stawienia się lub nie stawia się do pobrania próbki. Jako uchylanie się należy rozumieć przede wszystkim świadome unikanie członka zespołu kontrolującego. Natomiast nieusprawiedliwione niestawienie się, odmowa stawienia się, bądź odmowa udzielenia próbki są świadomymi zachowaniami zawodnika, ściśle związanymi z jego bezpośrednią relacją z członkiem zespołu kontrolującego.

Sankcje oraz procedura ich nakładania na sportowców indywidualnych zostały określone w art. 10 UFC Anti-Doping Policy. Przewidują one szeroki zakres kar oraz możliwości ich złagodzenia w zależności od rodzaju naruszenia oraz stopnia winy. Ruslan Magomedov był karany za każde z uprzednich jednostkowych naruszeń, natomiast kluczowe znaczenie dla ostatniej nałożonej kary ma art. 10.7.2 UFC Anti-Doping Policy:

10.7.2

A third Anti-Doping Policy Violation will result in a period of Ineligibility of a minimum of double the period of Ineligibility which would apply if it were a second violation up to lifetime Ineligibility.

Zgodnie z tym przepisem, na zawodnika dopuszczającego się naruszenia po raz trzeci, można nałożyć karę od dwukrotnej wysokości kary przewidzianej dla drugiego naruszenia przepisów antydopingowych do aż dożywotniego wykluczenia, które orzeczono wobec Ruslana Magomedova. Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnienie przesłanki wskazanej w art. 10.7.5 UFC Anti-Doping Policy. Stanowi on, iż o wielokrotnych naruszeniach można mówić tylko wtedy, gdy wspomnianych naruszeń zawodnik dopuścił się w tym samym okresie 10 lat, co miało miejsce w przypadku ukaranego Dagestańczyka.

10.7.5 Multiple Anti-Doping Policy Violations during Ten-Year Period.

For purposes of Article 10.7, each Anti-Doping Policy Violation must take place within the same ten-year period in order to be considered multiple violations.

Procedurę ukarania Ruslana Magomedova dopełniło publiczne ogłoszenie kary, które zgodnie z art. 10.13 UFC Anti-Doping Policy  jest dodatkowym elementem nakładanej na sportowca sankcji. Stosuje się je nie tylko w celu poinformowania środowiska sportowego o podjętym rozstrzygnięciu, lecz także w ramach kolejnych środków karnych zastosowanych wobec osób dopuszczających się naruszeń.

Kara nałożona na Ruslana Magomedova z całą pewnością jest precedensowym wydarzeniem w dyscyplinie MMA, gdyż nigdy dotąd żaden zawodnik nie został dożywotnio zdyskwalifikowany. Nie można jednak negować tej decyzji i pozwalać, aby zawodnicy wielokrotnie dopuszczający się naruszeń mogli rywalizować ze sportowcami, którzy nie wspomagają się niedozwolonymi substancjami, lecz wszystko zawdzięczają swojej ciężkiej pracy.

Specjalista z zakresu prawa sportowego i procesów legislacyjnych.

Oskar Majchrzak

Aplikant Adwokacki

Kontakt z nami