Instytucja „prawa do rewizji” w Międzynarodowej Federacji Samochodowej na przykładzie kanadyjskiego Grand Prix

autor: Konrad Makar

18.06.2019

Instytucja „prawa do rewizji” w Międzynarodowej Federacji Samochodowej na przykładzie kanadyjskiego Grand Prix

Do niecodzienej sytuacji doszło podczas ostatniej Grand Prix Kanady, 9 czerwca bieżącego roku. Pomimo, iż kierowca Ferrari Sebastian Vettel jako pierwszy przejechał cały dystans wyścigu i minął linię mety, zwycięzcą został jadący tuż za nim Lewis Hamilton reprezentujący barwy Mercedesa. Wszystko na skutek kary nałożonej na niemieckiego kierowcę.

Kluczowe dla losów wyścigu były wydarzenia z trzeciego zakrętu 48 okrążenia, kiedy to jadący na pierwszej pozycji Vettel, będąc pod presją zbliżającego się Brytyjczyka, nie zahamował w odpowiednim momencie, wyjechał na trawę „ścinając” tym samym zakręt, po czym wrócił na tor tuż przed przednim skrzydłem rywala. Co do zasady kierowca, który opuszcza tor, powinien ustąpić pierwszeństwa innym zawodnikom zanim na niego powróci.

Na podstawie art. 38 ust. 1 Regulacji Sportowych Formuły 1 (dalej: Regulacje)[1] Dyrektor Wyścigowy uznał opisany wyżej manewr, jako potencjalne naruszenie przepisów i zwrócił się do sędziów wyścigowych, aby zbadali sprawę oraz, jeżeli to konieczne, zastosowali jedną z przewidzianych kar. W ocenie arbitrów, zachowanie kierowcy Ferrari rzeczywiście nie mieściło się w granicach przepisów, skutkiem czego było wymierzenie kary 5 sekund określonej w art. 38 ust. 3 lit a Regulacji.

Art. 38 Regulacji Sportowych Formuły 1

 1. The race director may report any on‐track incident or suspected breach of these Sporting Regulations or the Code (an “Incident”) to the stewards. After review it shall be at the discretion of the stewards to decide whether or not to proceed with an investigation
 2. The stewards may impose any one of the penalties below on any driver involved in an Incident:
 3. a) A five second time penalty. The driver must enter the pit lane, stop in his pit stop position for at least five seconds and then re‐join the race. The relevant driver may however elect not to stop, provided he carries out no further pit stop before the end of the race. In such cases five seconds will be added to the elapsed race time of the driver concerned.

Sebastian Vettel, zgodnie ze strategią przygotowaną przez swój zespół, nie zjechał już na pit stop po otrzymaniu kary, w efekcie czego doliczono mu ją do końcowego czasu całego wyścigu. Ponieważ różnica w czasach dzieląca obu kierowców na mecie Grand Prix była mniejsza niż 5 sekund, zwycięzcą został Hamilton.

Niemiec oraz jego zespół nie zgodzili się z decyzją sędziów podnosząc, że wykonany manewr miał na celu jedynie uniknięcie wypadku, w związku z czym nie można było zinterpretować całej, zaistniałej sytuacji, jako umyślnego złamania przepisów. Jednakże, zgodnie z art. 17 ust. 2 Regulacji, nie istnieje możliwość odwołania się do Międzynarodowego Trybunału FIA (Międzynarodowej Federacji Samochodowej)od nałożonej w trakcie wyścigu kary czasowej.

Art. 17 Regulacji Sportowych Formuły 1

 1. Appeals may not be made against decision concerning the following :
 2. a) Penalties imposed under Articles 38.3 a), b), c), d), e), f) or g), including those imposed during the last three laps or after the end of a race.

W takiej sytuacji jedyną możliwością na ewentualne wzruszenie decyzji sędziów, jaka pozostała włoskiemu zespołowi, była uregulowana w art. 14 Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA (dalej: Kodeks)[2] instytucja „prawa do rewizji”.

Art. 14 Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA

1.1. If in Competitions forming part of an FIA Championship ,cup, trophy, challenge or series, or of an international series ,a significant and relevant new element is discovered which was unavailable to the parties seeking the review at the time of the Competition concerned, whether or not the stewards have already give naruling, these stewards or, failing this, those designated by the FIA, must meet (in person or by other means) on a date agreed amongst themselves, summoning the party or parties concerned to hear any relevant explanations and to judge in the light of the facts and elements brought before them.

Zgodnie z przywołanym przepisem, każda strona, która bierze udział w rozgrywkach organizowanych w ramach FIA, w przypadku ujawnienia znaczącej i istotnej okoliczności, nieznanej w momencie podejmowania decyzji, uprawniona jest do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, z uwzględnieniem owych nowych elementów. Po otrzymaniu informacji o chęci skorzystania z ww uprawnienia sędziowie, którzy wydali decyzję, bądź też inni wskazani przez FIA, mają obowiązek zapoznać się z przedstawionymi dowodami celem zweryfikowania, czy rzeczywiście w danej sprawie zaszły znaczące i istotne okoliczności. W przypadku niewystąpienia tych przesłanek, arbitrzy odmawiają nadania dalszego biegu sprawie. Od takiego postanowienia nie przysługuje już żadna forma zaskarżenia (Art. 14 pkt 3 Kodeksu).

Art. 14 Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA

 1. The stewards shall have the sole discretion to determine if a significant and relevant new element exists. The decision of the stewards as to whether or not such an element exists is not subject to appeal before the national court of appeal or the International Court of Appeal.

W przypadku uznania nowych okoliczności za istotne i znaczące, właściwy panel sędziowski podejmuje po raz kolejny decyzję w przedmiotowej sprawie. Od nowej decyzji, na podstawie art. 14 pkt 5 Kodeksu, przysługuje apelacja w zwykłym trybie, opisanym w art. 15 Kodeksu, przy czym wnieść ją mogą wyłącznie zainteresowane strony.

Wg informacji ujawnionych na początku tygodnia, wstępna weryfikacja zasadności skorzystania z „prawa do rewizji” przez zespół Ferrari, najprawdopodobniej będzie miała miejsce podczas najbliższego weekendu wyścigowego, odbywającego się we Francji. Najwcześniej wtedy definitywnie poznamy zwycięzcę ostatniej Grand Prix Kanady.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny, fot. autosport)

 

[1] 2019 FORMULA ONE SPORTING REGULATIONS, https://www.fia.com/regulation/category/110, dostęp: 18.06.2019

[2] International Sporting Code, application from 1 january 2019, https://www.fia.com/regulation/category/123, dostęp: 18.06.2019

Specjalista z zakresu cyberbezpieczeństwa, RODO i prawa sportowego.

Konrad Makar

Aplikant Radcowski

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.