Kto ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną w polskiej piłce nożnej?

autor: Maciej Żyłka

28.01.2019

Kto ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną w polskiej piłce nożnej?

O odpowiedzialności dyscyplinarnej w polski futbolu było już sporo na portalu prawosportowe.pl. Nawet niedawno mowa była o nowelizacji Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, dokonanej kilka tygodni temu przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Niedawno też do naszego portalu skierowane zostało pytanie: „kogo może ukarać wydział dyscypliny związku piłki nożnej?”.

By odpowiedzieć na to pytanie, trzeba byłoby po pierwszej zapoznać się ze stanem faktycznym danej sprawy – przewinienia dyscyplinarnego, a wówczas stwierdzić również, czy osoba biorąca udział w zdarzeniu jest w kręgu podmiotowym osób, które ponoszą odpowiedzialność. Ten krąg podmiotowy został określony w art. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Mowa tam o zakresie podmiotowym. Jest kilka grup podmiotów, które za czyny, będące przewinieniami dyscyplinarnymi w świetle przepisów Regulaminu Dyscyplinarnego mogą ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną.

Zgodnie z art. 2 §1 RD, odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym ponoszą:

- członkowie Polskiego Związku Piłki Nożnej,

- zawodnicy,

- trenerzy, instruktorzy,

- sędziowie piłkarscy,

- członkowie sztabu medycznego,

- pośrednicy transakcyjni,

- obserwatorzy,

- delegaci

oraz działacze piłkarscy.

Gwoli wyjaśnienia, członkami PZPN są kluby sportowe posiadające sekcje piłki nożnej i inne osoby prawne, działające na rzecz sportu piłki nożnej, spełniające postanowienia Uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie. Co do ostatniej z wymienionych grup czyli działaczy piłkarskich, to jej definicja zawarta jest w art. 2 §3 RD. Na tę grupę składa się jeszcze sześć grup, dokładnie wyliczonych, enumerowanych w tym przepisie. Są to:

  1. członkowie organów władzy, kontroli, jurysdykcyjnych i doradczych Polskiego Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, ich struktur członkowskich oraz ligi zawodowej, a ponadto osoby zatrudnione w Polskim Związku Piłki Nożnej oraz przez członków Polskiego Związku Piłki Nożnej,
  2. członkowie statutowych organów klubów piłkarskich, a także ich udziałowcy, akcjonariusze bądź członkowie stowarzyszeń,
  3. inne osoby pełniące funkcje kierownicze w sekcjach piłki nożnej,
  4. licencjonowani organizatorzy imprez piłkarskich,
  5. kierownicy do spraw bezpieczeństwa oraz spikerzy zawodów piłkarskich,
  6. inne osoby, których zachowanie pozostaje w związku z działalnością podejmowaną w imieniu lub na rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, ich struktur członkowskich, niezależnie od zajmowanego stanowiska oraz pełnionej funkcji.

Zgodnie z art. 2 §4, kluby ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za przewinienia dyscyplinarne swoich zawodników, trenerów, instruktorów, członków sztabu medycznego, działaczy piłkarskich oraz kibiców. Zgodnie z art. 4 §2, osoby prawne odpowiadają za przewinienia dyscyplinarne swoich zawodników, trenerów, instruktorów, członków sztabu medycznego, działaczy oraz kibiców na zasadzie ryzyka, a nie na zasadzie winy. Ponadto, zgodnie z art. 2 §2, o ile przepis szczególny tak stanowi, odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym ponoszą również kibice.

Regulacje dotyczące kibiców znajdują się także w art. art. 64-69 oraz 159-164 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Pierwsza grupa tych przepisów dotyczy utrzymania bezpieczeństwa i porządku na obiekcie piłkarskim (art. art. 64-69 – przyp. M.Ż.), a druga – postępowania uproszczonego w sprawach chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii (art. art. 159-164 – przyp. M.Ż.).

Kontakt z nami