Maksymalne wynagrodzenie dla zawodników NBA

autor: Jacek Bargieł

09.01.2019

Maksymalne wynagrodzenie dla zawodników NBA

Niedawno opisałem mechanizm obliczający minimalne wynagrodzenie dla zawodników NBA, Liga jest jednak ściśle uregulowana i również górna granica wysokości płac została szczegółowo nakreślona.

Co do zasady, sprawa jest dość prosta – maksymalne wynagrodzenie to pewien procent salary cap, uzależniony od liczby rozegranych przez koszykarza sezonów w NBA. Wyróżniamy 3 kategorie:

a) dla graczy ze stażem 0-6 sezonów rozegranych w NBA – maksymalne wynagrodzenie to 25% salary cap (w sezonie 2018/19: 25.467.250,00 dolarów za sezon);

b) dla graczy ze stażem 7-9 sezonów – maksymalne wynagrodzenie to 30% salary cap (w sezonie 2018/19: 30.560.700,00 dolarów za sezon);

c) dla graczy ze stażem powyżej 10 sezonów – maksymalne wynagrodzenie to 35% salary cap (w sezonie 2018/19: 35.654.150,00 dolarów za sezon).

Od razu należy jednak wskazać, że te wysokości dotyczą tylko pierwszego sezonu rozgrywanego w danym kontrakcie. Jeśli zatem zawodnik podpisał kilkuletni kontrakt obejmujący maksymalne wynagrodzenie, to można będzie stosować do niego wyjątki. Pierwszy z nich odnosi się do wzrastania wynagrodzenia co sezon. W NBA wobec kilkuletnich kontraktów stosowany jest tzw. wzrost roczny, czyli wyrażana w procentach skala wzrostu wynagrodzenia za kolejne sezony, w których zawodnik wypełnia swój kontrakt. Jest to niejako „nagroda za lojalność” dla zawodnika. Maksymalny dopuszczalny wzrost roczny wynosi 8% (czyli wynagrodzenie koszykarza z sezonu na sezon może wzrosnąć o 8% w stosunku do poprzedniego sezonu), w przypadku posiadania „Praw Birda” do danego zawodnika. Zatem bazowe maksymalne wynagrodzenie może jeszcze wzrastać o 8% w kolejnych latach wypełniania kontraktu.

Drugi wyjątek wywodzi się wprost z przepisu CBA stanowiącego, że maksymalne wynagrodzenie w pierwszym sezonie kontraktu nigdy nie jest niższe niż 105% wynagrodzenia przysługującego w ostatnim sezonie poprzedniego kontraktu. Czyli na przykład jeśli wynagrodzenie zawodnika w poprzednim kontrakcie wynosiło 30 milionów dolarów, to w pierwszym sezonie kolejnego kontraktu będzie ono opiewało na 31,5 miliona dolarów, bez względu na limit wysokości wynagrodzenia w pierwszym sezonie.

Ostatni, trzeci wyjątek dotyczy kategorii wskazanych w punktach a, b i c. W szczególnych sytuacjach na przykład, zawodnik rozgrywający swój czwarty sezon może kwalifikować się do kategorii pozwalającej mu na pobieranie maksymalnego wynagrodzenia w wysokości 30% salary cap (a zatem progu dla zawodników z siedmio-, ośmio- lub dziewięcioletnim doświadczeniem). Te szczególne sytuacje odnoszą się  do rodzajów kontraktów, jakie zawodnicy zawierają – stanowi to jednak na tyle obszerny temat, że wymaga osobnego wpisu.

Podsumowując, dopuszczalne wysokości wynagrodzeń w NBA są szczegółowo uregulowane zarówno od strony minimalnej średniej (average), jak i maksymalnej. Regulacje te są ściśle przestrzegane i stanowią szerokie pole do popisu dla księgowych, prawników i właścicieli klubów.

Artykuł dostępny także jako PODCAST. Warto posłuchać!

Pasjonat prawa sportowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa międzynarodowego i unijnego.

Jacek Bargieł

Student V roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kontakt z nami