Minimalne wynagrodzenie dla zawodników NBA

autor: Jacek Bargieł

13.12.2018

Minimalne wynagrodzenie dla zawodników NBA

Minimalne wynagrodzenie dla zawodników NBA jest określone w CBA i służy temu, by każdy zawodnik miał zapewnione określone standardy, właściwe dla najlepszej koszykarskiej ligi świata. Jak wszelkie „widełki” finansowe w NBA, również minimalne wynagrodzenie jest określane na podstawie BRI, a bezpośrednio – jako pewien ułamek salary cap. Poniżej znajduje się tabela z dokładnymi kwotami, jakie zawodnik otrzyma za dany sezon. Jest to uzależnione od dwóch czynników:

  • stażu zawodnika w NBA (im dłużej grał w lidze tym większe minimalne wynagrodzenie);
  • długości kontraktu i tego, który sezon rozgrywa obecnie na podstawie obowiązującego go kontraktu (władze Ligi honorują więc wierność drużynie i fakt, że dany zawodnik jest z nią związany na dłużej).

Aby uniknąć wątpliwości: dla przykładu zawodnik grający dotychczas 2 lata w NBA i rozgrywający obecnie 3. sezon na podstawie tego samego kontraktu otrzyma za ten sezon 1,663,861 dolarów.

 Dotychczasowe lata zawodnika w NBA

 

1. sezon obecnego kontraktu

2. sezon obecnego kontraktu

3. sezon obecnego kontraktu

4. sezon obecnego kontraktu

5. sezon obecnego kontraktu

0

$838,464

 

 

 

 

1

$1,349,383

$1,416,852

 

 

 

2

$1,512,601

$1,588,231

$1,663,861

 

 

3

$1,567,007

$1,645,357

$1,723,707

$1,802,057

 

4

$1,621,415

$1,702,486

$1,783,557

$1,864,628

$1,945,700

5

$1,757,429

$1,845,301

$1,933,172

$2,021,044

$2,108,915

6

$1,893,447

$1,988,119

$2,082,790

$2,177,462

$2,272,134

7

$2,029,463

$2,130,936

$2,232,410

$2,333,883

$2,435,356

8

$2,165,481

$2,273,755

$2,382,030

$2,490,305

$2,598,579

9

$2,176,260

$2,285,073

$2,393,886

$2,502,699

$2,611,513

10 i więcej

$2,393,887

$2,513,582

$2,633,277

$2,752,971

$2,872,666

Minimalne wielkości wynagrodzeń na sezon 2017-18 zostały wynegocjowane w CBA. Dla każdego kolejnego sezonu, minimalne kwoty wynagrodzenia są ściśle związane z wysokością salary cap i jego proporcjonalnymi zmianami – chodzi zatem o to, że wraz z limitem wynagrodzeń zwiększa się też płaca minimalna. Na przykład, jeżeli salary cap od sezonu 2017/18 do 2018/19 wzrosło o 4%, to wszystkie minimalne skale wynagrodzeń również wzrosły o 4% w tym przedziale czasowym.

Zawodnicy na kontraktach z pensją minimalną mogą otrzymywać zaliczki oraz odraczać wypłatę pensji (do 25% jej wysokości) do 1 maja w sezonie, którego pensja dotyczy. Nie mają jednak praw do jakichkolwiek premii czy pożyczek innego rodzaju.

W amerykańskiej koszykówce możliwy jest też scenariusz, w którym zawodnik w trakcie sezonu gra zarówno w NBA, jak i w tzw. G-League, czyli osobnej lidze ściśle współpracującej z NBA, służącej rozwojowi graczy oraz udzielenia im możliwości aktywnej gry w momencie, w którym nie mieliby na to szans w „normalnej” lidze. Takim zawodnikom (nazywanym Two-Way Players) przysługuje zawsze pensja dla „rookies”, czyli w obecnym sezonie 838,464 dolary za sezon, przy czym pensja ta obliczana na podstawie tego, ile zawodnik spędził czasu w NBA ze swoim klubem (a zatem liczy się tu „spędzenie dnia” z daną drużyną, czy to poprzez mecz, czy dzień treningowy). Jeśli więc zawodnik w czasie sezonu kwalifikował się jako członek zespołu z NBA przez 100 dni, to jego pensja wyniesie (100/365)*838,464 + 265*pensja w G-League.

Warto też dodać, że jeśli jakaś pensja została uzgodniona przed wejściem w życie obowiązującego CBA i widniejących w nim zasad na temat minimalnego wynagrodzenia i jest ona niższa niż dopuszczalna, to automatycznie zostaje ona „przekalkulowana” tak, by była zgodna z obecnymi zasadami.

Dodatkowo istotna jest sytuacja, w której gracz jest w NBA przez trzy lub więcej sezonów i gra na podstawie kontraktu rocznego, 10-dniowego lub dotyczącego reszty obecnego  sezonu (szczególne rodzaje kontraktów zasługują na osobny wpis) przy minimalnym wynagrodzeniu. W takim wypadku Liga zwraca drużynie tą część pensji, która przekracza minimalne wynagrodzenie właściwe dla gracza będącego w NBA przez 2 sezony. Dla przykładu: w sezonie 2017-18 taka minimalna pensja wynosiła 1,471,382 dolarów – wobec tego dla 10-letniego weterana, dla którego minimalne wynagrodzenie to 2,328,652 dolarów, Liga zwróci zespołowi 857,270 dolarów. Ma to służyć temu, by zespoły nie były odstraszane wysokością pensji minimalnej dla starszych zawodników i chętnie podpisywały z nimi tego typu specjalne krótkoterminowe kontrakty (ich zadaniem jest to, by ułatwić zawodnikom znalezienie klubu).

Pasjonat prawa sportowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa międzynarodowego i unijnego.

Jacek Bargieł

Student V roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kontakt z nami