Młodzieżowiec w Ekstraklasie od sezonu 2019/2020? Tak, ale ze zmianami

autor: Maciej Żyłka

11.02.2019

Młodzieżowiec w Ekstraklasie od sezonu 2019/2020? Tak, ale ze zmianami

Jakiś czas temu na blogu prawosportowe.pl mowa była o wprowadzeniu przez Polski Związek Piłki Nożnej wymogu gry przynajmniej jednego zawodnika młodzieżowego w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. W skrócie, Uchwała nr XI/199 z dnia 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników młodzieżowych uczestniczących w meczach piłki nożnej Ekstraklasy, I, II oraz III ligi w sezonie 2019/2020 i następnych reguluje (regulowała) tę materię w następujący sposób:

Zgodnie z art. 1 Uchwały nr XI/199, od sezonu 2019/2020, kluby uczestniczące w rozgrywkach piłki nożnej zobowiązane są do wystawiania w czasie trwania całego meczu zawodników młodzieżowych w liczbie co najmniej:

  1. a) Puchar Polski na szczeblu centralnym – 1 zawodnik,
  2. b) Ekstraklasa – 1 zawodnik,
  3. c) I liga – 1 zawodnik,
  4. d) II liga – 2 zawodników,
  5. e) III liga – 2 zawodników.

A do tego art. 2 Uchwały nr XI/199 zawiera (zawierał) definicję zawodnika – młodzieżowca. Zgodnie z nim, zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21 rok życia oraz zawodnik młodszy. Dla najbliższego sezonu, czyli 2019/2020, będącego jednocześnie premierowym sezonem obowiązywania przepisu w rozgrywkach Ekstraklasy był to zawodnik urodzony w 1999 roku i młodszy, czyli zawodnik kończący 21 lat w roku 2020, czyli roku kończącym sezon. Dla sezonu 2020/2021 miał to być zawodnik urodzony roku 2000.

Zastanawiają się Państwo dlaczego piszę „reguluje (regulowała)”, „zawiera (zawierał)” czy też „był”, a nie jest?

Otóż Polski Związek Piłki Nożnej wsłuchał się w głosy płynące z klubów Ekstraklasy i podwyższył granicę wieku młodzieżowca. To podwyższenie będzie obowiązywać w rozgrywkach Ekstraklasy i rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu centralnym. Kluby Ekstraklasy w meczach Ekstraklasy i każdy klub występujący na szczeblu centralnym Pucharu Polski (ale w tym przypadku tylko w meczu Pucharu Polski) i nie tylko klub z Ekstraklasy będzie mógł w sezonie 2019/2020 skorzystać z młodzieżowca, który urodził się w 1998 roku lub jest młodszy, a nie w roku 1999 i młodszego. W sezonie 2020/2021 będzie to na tych szczeblach rozgrywek młodzieżowiec z 1999 roku i młodszy, a nie z 2000 roku i młodszy.

Kluby Ekstraklasy postulowały, że sporo zawodników młodzieżowych w ich kadrach i na końcu edukacji w akademiach piłkarskich to piłkarze właśnie z 1998 roku. Poza tym przepisy UEFA i FIFA dla rozgrywek U-21 właśnie jako młodzieżowców traktować będą w sezonie 2019/2020 zawodników z 1998 roku i młodszych i mimo, że niektórzy z nich z końcem sezonu w czerwcu 2020 roku będą mieli już skończone 22 lata, ale ta regulacja międzynarodowa to nie nowość i stąd między innymi ten ukłon PZPN w stronę klubów Ekstraklasy.

Nowelizacji dokonano Uchwałą nr I/22 z dnia 28 stycznia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr XI/199 z dnia 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników młodzieżowych uczestniczących w meczach piłki nożnej Ekstraklasy, I, II oraz III ligi w sezonie 2019/2020 i następnych.

Zgodnie z tą nowelizacją, art. 2 Uchwały nr XI/199 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

  1. W przypadku rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu centralnym oraz rozgrywek Ekstraklasy, zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 22 rok życia oraz zawodnik młodszy.
  2. W przypadku rozgrywek I, II i III ligi, zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21 rok życia oraz zawodnik młodszy.

Jak widać dla klubów I, II i III ligi nic się nie zmienia. Młodzieżowiec to nadal zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21 rok życia oraz zawodnik młodszy. Z tym, że akurat w Pucharze Polski na szczeblu centralnym klub I, II i III ligi będzie mógł wystawić w meczu jako młodzieżowca zawodnika, który posiada obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 22 rok życia oraz zawodnik młodszy.

Klub Ekstraklasy natomiast zarówno w lidze, jak i pucharze na szczeblu centralnym czyli i tu i tu wystawia jako młodzieżowca zawodnika, który posiada obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 22 rok życia oraz zawodnik młodszy.

Ekspert z zakresu prawa sportowego. Dziennikarz sportowy, redaktor naczelny portalu prawosportowe.pl oraz Modern Sports TV.

Maciej Żyłka

Prawnik

Kontakt z nami