O orzeczeniach lekarskich ciąg dalszy

autor: Tomasz Dauerman

25.04.2019

O orzeczeniach lekarskich ciąg dalszy

Po wejściu w życie w dniu 01 marca br rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń, rozgorzała dyskusja w kwestii obowiązku zawodników po ukończeniu 23 roku życia. Wątpliwości interpretacyjne spowodowały, że zwróciłem się m.in. do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o interpretację. Szerzej pisałem o tym na blogu w dniu 13 marca tutaj :

Dziś zamieszczam państwu otrzymaną odpowiedź :

Strona 1 (do pobrania)

Strona 2 (do pobrania)

Jak czytamy ( a bardziej precyzyjnie - nie czytamy, tylko wnioskujemy ) jest problem interpretacyjny i coś na rzeczy. W mojej ocenie, według istniejącej regulacji, zawodnicy po ukończeniu 23 roku życia również podlegają badaniom. Stąd nie dziwią kolejne podejmowane inicjatywy, o których się słyszy i mówi.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa sportowego, specjalizuje się w doradztwie prawnym, managemencie sportowym oraz lobbingu.

Tomasz Dauerman

Radca Prawny

Kontakt z nami