Obowiązek uiszczenia ekwiwalentu za wyszkolenie w najniższych klasach rozgrywek piłki nożnej

autor: Maciej Broda

10.07.2019

Obowiązek uiszczenia ekwiwalentu za wyszkolenie w najniższych klasach rozgrywek piłki nożnej

1 lipca rozpoczęło się piłkarskie okno transferowe, z którym nieodłącznie związana jest instytucja ekwiwalentu za wyszkolenie. W dzisiejszym tekście chciałbym przedstawić ostatnio wprowadzoną zmianę przepisów, mającą bardzo duże znaczenie dla klubów biorących udział w najniższych klasach rozgrywkowych.

O nowych zasadach obliczania ekwiwalentu za wyszkolenie pisaliśmy na łamach portalu już w zeszłym roku. Jedną z istotnych zmian we wprowadzonej uchwale było wyłączenie obowiązku uiszczenia ekwiwalentu za wyszkolenie, jeżeli pozyskujący klub należał do tzw. V kategorii mnożnika, tj. brał udział w rozgrywkach o mistrzostwo A, B lub C klasy. Poszkodowane w takim przypadku mogły czuć się m.in. kluby występujące w klasie okręgowej lub IV lidze, które choć same uiszczałyby ekwiwalent za wyszkolenie, mogłyby nie otrzymać świadczenia w razie zmiany przynależności klubowej ich dotychczasowych zawodników lub zawodniczek.

Najwyraźniej argumenty te zostały uwzględnione przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, który 15 czerwca 2019 r. podjął uchwałę nr VI/86 z dnia 15 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników. Jedynym przepisem, który uległ zmianie jest art. 1 ust. 5 uchwały:

  1. Mnożnik – wartość uzależniona od kategorii klasy rozgrywkowej klubu pozyskującego.

Przyjmuje się podział na 5 kategorii mnożnika:

  • 6 - I kategoria – Ekstraklasa
  • 3 - II kategoria – I liga, II liga
  • 1 - III kategoria – III liga, Ekstraliga kobiet, kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach juniorów (chłopców) dowolnej kategorii wiekowej,
  • 0,50 - IV kategoria – IV liga, klasa okręgowa, I i II liga kobiet, Ekstraklasa i liga futsalu oraz kluby V kategorii, w sytuacji pozyskania zawodnika z klubu IV kategorii lub wyższej
  • 0 - V kategoria – A, B, C klasa, pozostałe klasy rozgrywkowe kobiet, pozostałe klasy rozgrywkowe futsalu, kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach juniorek (dziewcząt) dowolnej kategorii wiekowej, w sytuacji pozyskania zawodnika z klubu V kategorii

Co ta zmiana oznacza w praktyce?

Kluby występujące w rozgrywkach należących do V kategorii mnożnika w dalszym ciągu będą zwolnione z obowiązku uiszczenia ekwiwalentu za wyszkolenie, ale jedynie w razie pozyskania zawodnika lub zawodniczki z tej samej kategorii. Jeżeli jednak kluby te pozyskają zawodnika lub zawodniczkę z klubu należącego do wyższej kategorii mnożnika (tj. I-IV kategoria) klubom odstępującym będzie przysługiwać ekwiwalent, którego wysokość ustalana będzie m.in. w oparciu o mnożnik dla IV kategorii, tj. wartość 0,5.

Co istotne, omawiane zmiany weszły w życie 1 lipca, co może stanowić pewne zaskoczenie w szczególności dla wielu klubów z najniższych klas rozgrywkowych planujących nieodpłatne uzupełnienie swoich składów. Pamiętajmy zatem o wprowadzonej zmianie, by uniknąć w trwającym oknie transferowym nieporozumień w procedurze zmiany barw klubowych.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Ekspert w zakresie prawa sportowego. Świadczy usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej organizacji sportowych oraz doradztwa prawnego.

Maciej Broda

Adwokat

Kontakt z nami