Ochrona danych osobowych, a podmiot prowadzący rozgrywki

autor: Maciej Żyłka

06.05.2019

Ochrona danych osobowych, a podmiot prowadzący rozgrywki

Pod koniec kwietnia Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej dokonał zmian w strukturze prowadzenia rozgrywek piłkarskich w Polsce. Już od 1 lipca tego roku, wszystkie rozgrywki piłki nożnej odbywające się na terenie działania Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, mogą być prowadzone wyłącznie przez te związki – jako organizacje członkowskie PZPN. To oznacza że nie będą już ich prowadzić okręgowe związki piłki nożnej i podokręgi piłki nożnej.

Podstawa prawna zmian

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjął na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 roku uchwałą Regulamin Ochrony Danych dla PZPN. Regulamin upoważnia wyłącznie członków PZPN, w tym Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do przetwarzania danych osobowych, także związanych z rozgrywkami piłkarskimi.

Cele

Mając na uwadze m.in. postanowienia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Zarząd PZPN postanowił, że od 1 lipca 2019 roku wszystkie rozgrywki piłki nożnej odbywające się na terenie działania Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, mogą być prowadzone wyłącznie przez związki – jako organizacje członkowskie PZPN – lub działając z ich upoważnienia jednostki organizacyjne danego WZPN, nie posiadające osobowości prawnej. Okręgowe związki piłki nożnej zastępowane będą zatem delegaturami Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.

Konsekwencje

Poza aspektami związanymi z ochroną danych osobowych, dzięki obowiązywaniu nowych przepisów znikną spory między niektórymi Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej, a okręgowymi związkami piłki nożnej, które przypomnijmy mają osobowość prawną i są samodzielne w działaniu, a nie są jednostkami organizacyjnymi WZPN. Okręgowe związki nie są jednak także członkami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Z tego względu nierzadko dochodziło do sporów, w wyniku których w okręgowych związkach i w prowadzonych przez nie rozgrywkach obowiązywały inne przepisy regulaminowo-organizacyjne niż w WZPN i rozgrywkach przez nie prowadzonych.

Np. na terenie działania jednego z Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, jeden z okręgowych związków wprowadził swój regulamin opłat za sędziów w klasie okręgowej. W innej klasie „O” w tym WZPN obowiązywały „stare” zasady, polegające na opłacaniu sędziów od razu po meczu, natomiast w tej lidze kluby, tuż po zgłoszeniu się do rozgrywek musiały wpłacić do kasy okręgowego związku sporą sumę na zaliczki dla sędziów. Model, który sprawdza się przy zawodowych klubach nie zawsze jest uzasadniony w rozgrywkach amatorskich.

Nowe przepisy przyniosą również m.in. niższe opłaty dla klubów i uproszczenie procedur rejestracyjnych zawodników. O szczegółach niebawem.

(źródło: www.pzpn.pl )

Zdjęcie ma charakter ilustracyjny.

Ekspert z zakresu prawa sportowego. Dziennikarz sportowy, redaktor naczelny portalu prawosportowe.pl oraz Modern Sports TV.

Maciej Żyłka

Prawnik

Kontakt z nami