Panie Sędzio, to jest granda

autor: Tomasz Dauerman

10.09.2019

Panie Sędzio, to jest granda

Pomimo iż od zakończenia grupowego meczu naszej koszykarskiej reprezentacji z Chinami minął tydzień, a w tym czasie Polska dotarła do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, w dalszym ciągu skrajne emocje wzbudzają decyzje sędziów z ostatniej kwarty tego spotkania. Przez ostatnie siedem dni, na portalu prawosportowe.pl oraz stronie internetowej kancelarii - dauerman.com.pl, pojawiło się wiele pytań dotyczących możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności arbitrów prowadzących to spotkanie. Postanowiłem pochylić się nad tym zagadnieniem, czego efektem jest wystosowane przeze mnie w dniu wczorajszym pismo do Panelu Dyscyplinarnego FIBA.

Możliwość wystąpienia ze stosownym zawiadomieniem została ustanowiona w artykule 161 FIBA Internal Regulations – General Provisions - Book 1 (dalej: Księga 1)[1].

 1. Any person may provide to FIBA information relating to a possible disciplinary offence by another person. However, unless allowed by the competent FIBA body, as a witness or expert, no person other than the accused person may participate in disciplinary proceedings under this Chapter.

Opierając się na przywołanym wyżej przepisie, każda osoba może przekazać międzynarodowej federacji koszykówki, informacje związane z przewinieniem dyscyplinarnym. W mojej ocenie działania arbitrów z ostatnich minut omawianego spotkania, bez cienia wątpliwości stanowią naruszenie reguł obowiązujących w FIBA, zważywszy na zakres przewinienia dyscyplinarnego zawarty w artykule 147 Księgi 1.

 1. Violations of the General Statutes, the Internal Regulations, the Zone Regulations, and other rules and regulations or decisions of FIBA, whether committed on an administrative or sports level may be sanctioned.

Przechodząc do kwalifikacji prawnej uchybień trójki sędziowskiej, chciałbym zwrócić uwagę na artykuł 171 FIBA Internal Regulations – Players and Officials – Book 3 (dalej: Księga 3)[2].

 1. FIBA Referees shall cooperate with the organisers of competitions to ensure the smooth running of the game and must ensure that the interests of the two teams on the court are in no way encroached upon.

Zgodnie z nim Sędziowie FIBA muszą zapewnić sprawne przeprowadzenie zawodów, dbając przy tym, aby interesy obu drużyn nie zostały w żaden sposób naruszone. Tymczasem, jak można było zaobserwować na licznych powtórkach wideo, rozstrzygnięcia arbitrów nie były zgodne z cytowanym przepisem. Co więcej, jawnie zmierzały do zakończenia spotkania z wynikiem korzystnym dla gospodarzy mistrzostw świata. Postępowanie tego typu godzi zarówno w ducha sportowej rywalizacji, ideę uczciwego współzawodnictwa, jak i wizerunek samej FIBA, która jest odpowiedzialna za wybór prowadzących poszczególne spotkania sędziów.

Ponadto, w ramach Księgi 1, FIBA zawarła Kodeks Etyki obejmujący artykuły 16-55. W niniejszej sprawie szczególnie istotnym zdaje się być artykuł 28 lit. g.

 1. (FIBA Referees – przyp. T.D.) Refrain from activities which might affect the outcome of basketball games such as:

g) Engaging in other unethical conduct of any kind which has the potential to affect the outcome of game/s

Stronnicze prowadzenie zawodów sportowych bez wątpienia niesie ze sobą potencjalne ryzyko negatywnego wpływu na ich wynik. Dopuszczenie się zatem tego typu zachowania stanowi kolejne uchybienie obowiązujących przepisów. Wszystkie przytoczone elementy zebrane razem uderzają w profesjonalizm arbitrów, obowiązek postępowania zgodnie z przepisami wewnętrznymi FIBA oraz wizerunek federacji, który podlega szczególnej ochronie na podstawie artykułu 170 Księgi 3.

 1. FIBA Referees represent FIBA on the court. They are obliged to conduct the games in accordance with the Official Basketball Rules and Official Basketball Rules Interpretations, and to respect the provisions of the FIBA General Statutes and Internal Regulations. They must do everything that is reasonably within their power to accomplish their mission in a satisfactory manner.

Dlatego też, czyniąc zadość moralnemu obowiązkowi i w granicach przewidzianych regulacjami FIBA, złożyłem wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie sposobu prowadzenia zawodów przez trójkę sędziowską licząc, że tego typu sytuacje nie będą powtarzać się w przyszłości.

Podgląd wniosku - tutaj.

fot. (http://www.fiba.basketball/basketballworldcup/2019/Best-of-First-Round/#iset=e6a8a10c-32f1-4ca1-b7cc-b43cfb8e1b90&iid=1f8771d8-e3c7-44c2-bc11-c8b6620840cf)

 

 

[1] FIBA Internal Regulations – General Provisions Book 1,

https://www.fiba.basketball/internal-regulations/book1/general-provisions.pdf, dostęp: 6.09.2019 r

[2] FIBA Internal Regulations – Players and Officials – Book 3,

https://www.fiba.basketball/internal-regulations/book3/players-and-officials.pdf, dostęp: 6.09.2019 r.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa sportowego, specjalizuje się w doradztwie prawnym, managemencie sportowym oraz lobbingu.

Tomasz Dauerman

Radca Prawny

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.