Podstawowe reguły rajdu Dakar 2020

autor: Konrad Makar

21.11.2019

Podstawowe reguły rajdu Dakar 2020

Co do zasady, koniec roku kalendarzowego niesie ze sobą zakończenie sezonu w wielu seriach wyścigowych. Nie oznacza to jednak, że sympatycy sportu motorowego, w okresie zimowym nie mogą liczyć na emocje z nim związane. Za 44 dni rozpoczyna się bowiem Rajd Dakar. Warto zatem przedstawić podstawowe zasady rywalizacji, którymi rządzić się będzie kolejna (42) edycja tej wymagającej imprezy

Nadchodzące zawody w całości odbędą się na półwyspie arabskim, a dokładniej w Arabii Saudyjskiej. Na zawodników, którzy ustawią się na starcie będzie czekało przeszło 7800 km pustynnych, nieutwardzonych bezdroży. Na ukończenie całej trasy organizatorzy przewidzieli 12 dni. Każdego dnia kierowcy mają za zadanie przejechać ustalony wcześniej kilkusetkilometrowy etap. W ramach etapu ustanowiony jest odcinek specjalny. Jest to kluczowy element każdego etapu, ponieważ cała klasyfikacja generalna rajdu oparta jest na zsumowanych czasach z poszczególnych odcinków specjalnych.

Do zawodów przystąpić może każda osoba, która ukończyła 18 lat i legitymuje się odpowiednią licencją wydaną przez Międzynarodową Federację Samochodową (FIA) lub Międzynarodową Federację Motocyklową (FIM). Dodatkowym wymogiem jest konieczność wzięcia udziału w co najmniej jednej imprezie organizowanej w ramach FIA lub FIM. Jednakże nawet po spełnieniu powyższych przesłanek organizatorzy zastrzegają sobie możliwość niedopuszczenia kandydata do rajdu, jeżeli jego przygotowanie fizyczne lub mentalne zostanie uznane za niewystarczające, biorąc pod uwagę przewidywane warunki, w których odbywać się będzie współzawodnictwo.

Aby maksymalnie wyrównać szanse, uczestnicy podczas rajdu mogą korzystać wyłącznie z dostarczonego przez organizatorów systemu nawigacji – tzw. Roadbook. Co ważne, każdy z uczestników otrzymuje Roadbook na kolejny etap, dopiero podczas odprawy mającej miejsce w wieczór poprzedzający dzień, w którym ów etap ma się odbyć.

W opisywanym systemie zawarte są wskazówki dotyczące etapu oraz punkty obowiązkowe, które muszą być „zaliczone” w trakcie przejazdu. Punkty są przedstawione wyłącznie w postaci współrzędnych geograficznych. Brak przejazdu obok owych punktów w określonej odległości powoduje natychmiastowe nałożenie na zawodnika lub załogę kary. Weryfikacja zaliczenia punktów odbywa się poprzez analizę GPS wbudowanych w pojazdy oraz punkty. Przy pojedynczych uchybieniach nakłada się kary czasowe, jednakże wielokrotne pomijanie punktów obowiązkowych może skutkować karami finansowymi lub trwałą dyskwalifikacją. Ciekawym rozwiązaniem jest przeznaczanie przez organizatorów kar finansowych na cele charytatywne.

Cechą charakterystyczną rajdu jest brak możliwości korzystania z pomocy pojazdów technicznych, czy też zespołowych mechaników danej ekipy. Podczas pokonywania poszczególnych etapów, tylko zawodnicy są uprawnieni do dokonywania napraw lub modyfikacji samochodu. Jedynym odstępstwem jest pomoc ze strony konkurentów.

Powyższe nie oznacza jednak, że zawodnicy całkowicie są pozbawieni wsparcia ze strony swojej załogi technicznej. Pojazdy są serwisowane po ukończeniu każdego etapu w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu tzw. biwaku. Ta swoista aleja serwisowa ulokowana jest pomiędzy linią mety etapu, a miejscem startowym do kolejnego. Dostęp do niej przysługuje jedynie akredytowanym wcześniej: zawodnikom, mechanikom, organizatorom i gościom.

Przechodząc do samych pojazdów należy wskazać, że w roku 2020  będą one podzielone na 5 kategorii:

- motocykle – z pojemnością silnika ograniczoną do 450 cm3;

- quady – pojemność silnika w egzemplarzach z napędem na jedną oś ograniczona jest do 750 cm3, natomiast z napędem na obie osie do 900 cm3;

- SxS (Side by Side) – lekkie pojazdy terenowe z napędem na cztery koła. Z uwagi na niewielkie gabaryty oraz bak paliwa wystarczający na 250 km, korzystają z punktów paliwowych przeznaczonych dla motocykli;

- samochody – W ramach tej kategorii wyróżniono dalsze podkategorie

T1 – są to najpopularniejsze samochody rywalizujące w Dakarze. Charakteryzują się tym, że zostały wyprodukowane specjalnie na potrzeby rajdowe. Bazują na konstrukcjach pojazdów występujących na rynku. Jako przykłady można wskazać Toyotę Hilux lub MINI.

T2 - odpowiednio zmodyfikowane samochody dostępne na rynku, które spełniają przepisy techniczne i wymogi bezpieczeństwa ustalone przez FIA.

T3 – małe, prototypowe pojazdy, posiadające najczęściej jednostki napędowe występujące w motocyklach tzw. buggy.

- ciężarówki – są to prototypowe pojazdy stworzone na potrzeby rajdu, bazujące na istniejących modelach oraz spełniające wymogi określone przez organizatorów. Charakteryzują się stosunkowo niewielką wagą z uwagi na pustą przestrzeń załadunkową. Ze względów bezpieczeństwa ich prędkość maksymalna ograniczana jest do 140 km/h.

Z uwagi na spore różnice techniczne oraz fakt podlegania pod reżimy prawne odrębnych organizacji międzynarodowych (FIA i FIM), szczegółowe przepisy dotyczące motocykli i quadów znalazły się w Dakar 2020: Bike – Quad Regulations, natomiast do samochodów oraz ciężarówek stosuje się Dakar 2020: Car – Truck Regulations[1]. Stanowią one przede wszystkim doprecyzowanie ogólnych regulacji zawartych w dokumentach obowiązujących w ramach FIA oraz FIM.

Ponieważ zawodnicy przystępujący do Dakaru mają różne doświadczenie, w celu możliwie szerokiego uhonorowania startujących, poza główną klasyfikacją generalną prowadzone są również inne, dedykowane klasyfikacje. W ten sposób w nadchodzącej imprezie pojawi się kategoria „Legend”, do której będą brani pod uwagę rajdowcy mający za sobą co najmniej 10 edycji Dakaru. Warto podkreślić, że w tej kategorii wystąpi quadowiec z Polski – Rafał Sonik. Na przeciwległym biegunie znajduje się kategoria „Rooky” przeznaczona dla zawodników debiutujących. W tej kategorii startować będzie m.in. Hiszpan Fernando Alonso - znany z Formuły 1 dwukrotny mistrz świata.

Wyjątkową kategorią jest Original. Rywalizują w niej zawodnicy na motocyklach i quadach nie korzystający w żaden sposób z pomocy zespołów technicznych. Tylko oni są odpowiedzialni za przygotowanie należącego do nich sprzętu przed i w trakcie wyścigu. Klasa ta nawiązuje swoimi zasadami do pierwszych edycji rajdu.

Rajd Dakar, jak zasygnalizowałem na wstępie, odbędzie się od 5.01.2020 r. do 17.01.2020 r. Jego popularność wynika z wymagających warunków, a także szerokiej gamy dostępnych środków lokomocji, przez co trafia do sporego grona kibiców. Dodatkowo, w rajdzie weźmie udział 17 zawodników z Polski, którzy będą rywalizować we wszystkich kategoriach pojazdów. Między innymi z tych powodów warto na początku przyszłego roku śledzić wydarzenia, które będą miały miejsce na półwyspie arabskim.

(fot. pixabay)

[1] Oba dokumenty dostępne na oficjalnej stronie organizatora: https://www.dakar.com/en/the-competitors/practical-information/regulation

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.