Restart PKO Bank Polski Ekstraklasy coraz bliżej

autor: Maciej Żyłka

14.05.2020

Restart PKO Bank Polski Ekstraklasy coraz bliżej

Już tylko dwa tygodnie pozostały do restartu rozgrywek piłkarskiej PKO Bank Polski Ekstraklasy. W planach na dokończenie sezonu jest rozegranie brakujących 11 kolejek, czterech z rundy zasadniczej (27. – 30. kolejka) oraz siedmiu z podziałem na grupy mistrzowską i spadkową (31. – 37. Kolejka). To w sumie 88 meczów. Pierwsze spotkanie w piątek 29 maja we Wrocławiu, gdzie o godz. 18.00, Śląsk zmierzy się na Stadionie Wrocław z Rakowem Częstochowa.

Piłkarze i osoby zaangażowane w mecz w strefie „zero”, o której mowa będzie poniżej przeszli już izolację i pierwsze testy, o czym zresztą pisaliśmy już na prawosportowe.pl. Zespoły już trenują. Jeśli chodzi o stadiony i boiska na których trwają treningi klubów Ekstraklasy do meczów restartu ligi obowiązują obostrzenia nałożone przepisem § 20 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie, z tym przepisem, na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna, bez udziału publiczności, od 4 maja do 9 maja 2020 r. w tym samym czasie mogło przebywać nie więcej niż 14 osób korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi, a od dnia 10 maja do 24 maja 2020 r. może przebywać już nie więcej niż 25 osób korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi. Zatem trening tak, ale na nie więcej niż 25 osób.

Miejmy nadzieję, że sytuacja epidemiczna w poszczególnych drużynach, których piłkarze i członkowie sztabów szkoleniowych i medycznych poddani są izolacji sportowej, podobnie zresztą, jak i od niedawna sędziowie. Arbitrzy szykują się już do sezonu w izolacji, nie będą musieli sędziować w maskach. Będą obowiązywać przyłbice i gwizdki elektroniczne, będzie także VAR podczas meczów Ekstraklasy.

Mecze rozgrywane będą bez publiczności, ale i tak będzie szereg obostrzeń.

Wczoraj szeroko zaprezentowano dokument pn. „Załącznik nr 3 do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 i następne. Aktualizacja Regulaminu w związku z ograniczeniami w zakresie organizacji meczów w okresie stanu epidemii COVID-19”. Wypowiedzi włodarzy spółki Ekstraklasa i przedstawiciela firmy produkującej sygnał, „Ekstraklasa Live Park” znajdą Państwo tutaj.

A my już przechodzimy do tej aktualizacji Regulaminu w związku z ograniczeniami w zakresie organizacji meczów w okresie stanu epidemii COVID-19. Najważniejszym wydaje się podział stadionu na którym rozgrywany będzie mecz ligowy na cztery strefy. Zgodnie z art. 1 i 2 Rozdziału I Regulaminu:

1.Szczegółowe zasady dostępu do poszczególnych stref na stadionie  w  zakresie  organizacji meczów w okresie stanu epidemii COVID-19 do zakończenia sezonu 2019/2020 określają odrębne Zasady organizacji meczów w okresie stanu epidemii.

2.O ile w odrębnych przepisach nie określono inaczej:

Strefa zero (0) - oznacza strefę boiska, strefę techniczną, strefę brzegu boiska, wyjście na murawę, szatnie, korytarz do szatni oraz wszelkie miejsca, w których mogą przebywać zawodnicy oraz sztaby trenerskie w trakcie zawodów, w tym drogi dojścia od autokarów do szatni.

Strefa jeden (1) - oznacza Strefę Wozów oraz Trybunę TV (co do zasady powinna być to dotychczasowa trybuna dla prasy, zlokalizowana w centralnym punkcie trybuny głównej, na wyższym poziomie oraz drogi dojścia i oddzielne wejście do strefy 1, na poziomie murawy, zlokalizowane co do zasady w lewym, dolnym rogu boiska.

Strefa druga (2) – obejmuje Trybunę dla Prasy oraz inne trybuny - miejsca dostępne dla osób obecnych na stadionie zgodnie z odrębnymi przepisami prawa powszechnego. Do strefy 2 należą tez stanowiska foto, które mogą znajdować się na trybunach za bramkami lub mogą być wyznaczone w innym miejscu w strefie 2, wskazanej przez klub.

Strefa trzecia (3) – obejmuje wszystkie miejsca poza bryłą stadionu, do granicy terenu imprezy masowej (w standardowych warunkach organizacji zawodów), co do zasady do zewnętrznego ogrodzenia obiektu.

Ze strefy przeznaczonej dla mediów do odwołania wyłączone są strefa zero, a w szczególności i bezwarunkowo:

 1. strefa boiska,
 2. strefa techniczna
 3. strefa brzegu boiska,
 4. wyjście na murawę,
 5. szatnie,
 6. korytarz do szatni oraz
 7. wszelkie miejsca, w których mogą przebywać zawodnicy oraz sztaby trenerskie w trakcie zawodów, w tym drogi wejścia/wyjścia od/do autokarów do/z szatni.

Wszystkie osoby uprawnione do przebywania w poszczególnych strefach zobowiązane są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów.

Przyjrzyjmy się teraz jak wyglądać będzie prezentacja drużyn:

Art. 3.1. Wejście na Murawę

3.1.1. Wejście na murawę to obszar mieszczący się przy Brzegu Boiska, bezpośrednio za wyjściem z Tunelu i Korytarzy z Szatni (zob. schemat). Organizator zawodów jest zobowiązany do wyznaczenia powyższej strefy tak, aby umożliwić w niezakłócony sposób pracę ELP[1].

 1. Zespoły wychodzą na płytę boiska w ustalonym czasie zgodnie z harmonogramem działań przed rozpoczęciem meczu i ustaleniami ELP.
 2. Sędziowie oraz zespoły ustawiają się w linii przodem do trybuny honorowej.
 3. Po ustawieniu się zespołów i sędziów w linii, przodem do trybuny honorowej piłkarze nie witają się ze sobą, ani z sędziami.

Mamy więc obostrzenie wynikające ze stanu epidemii. Kolejnym obostrzeniem jest liczba 15 dziennikarzy na jeden mecz. 

Zgodnie z 4 Regulaminu, do obowiązków Klubu należy oddanie do dyspozycji mediów przy okazji każdego meczu:

 1. Trybuny TV
 2. Trybun dla Prasy.

Natomiast pomieszczenie robocze dla dziennikarzy i Strefa Mieszana (Mix Zona) będą wyłączone z użytkowania na okres ograniczeń związanych z organizacją meczów z powodu stanu epidemii COVID-19.

Newralgicznym miejscem będzie uregulowane w art. 5.1.Miejsce dla wozów transmisyjnych –Strefa Wozów. Zgodnie z art. 5.1.3. Dostęp do Strefy Wozów co do zasady mają tylko i wyłącznie osoby będące w izolacji sportowej, posiadające odpowiedni identyfikator uprawniający do przebywania w Strefie Wozów. Co  do  zasady  identyfikator  ELP/C+/Multiproduction oraz nazwisko na liście w Książce Produkcyjnej zezwala na wejście do Strefy Wozów

Poza innymi ograniczeniami dotyczącymi tej strefy, przedstawionym szczegółowo rozmieszczeniem kamer, zgodnie z art. 5.8.1. wszystkie prezentacje zawodników, dekoracje oraz inne okolicznościowe wydarzenia zostają zawieszone do odwołania.

Nieco inaczej będą wyglądać wywiady z zawodnikami w telewizji i inne elementy transmisji, do których oglądając mecze w TV jesteśmy przyzwyczajeni. Zgodnie z przepisami Rozdziału II „ZARZĄDZANIE I KOLEJNOŚĆ PRZEPROWADZANIA WYWIADÓW”, Kluby -gospodarze i goście - powinny wskazać osoby odpowiedzialne za koordynowanie pracy z dziennikarzami w zakresie przeprowadzania wywiadów. Osoby takie powinny być w izolacji sportowej i mieć kontakt z piłkarzami i trenerem przed, w czasie i po meczu. Co do zasady taką osobą powinien być Kierownik drużyny lub inna osoba wyznaczona do tej czynności przez Klub. Rzecznik prasowy Klubu przekazuje takiej osobie informację z którymi zawodnikami/trenerami nadawcy meczu „na żywo” chcą przeprowadzić wywiady. Mamy więc dodatkowe obowiązki dla kierownika zespołu. I obowiązek dla dziennikarza – reportera, który powinien teraz zwracać się w pierwszej kolejności do osoby wskazanej przez Klub jako odpowiedzialnej za koordynowanie pracy z dziennikarzami, a nie bezpośrednio do piłkarzy czy trenerów. Kierownik drużyny lub inna osoba wyznaczona do tej czynności przez Klub powinna przyprowadzić wskazanego  zawodnika/trenera do miejsca przeprowadzania wywiadów, wyznaczonego  przez ELP  (Ekstraklasa  Live  Park). W szczególności dotyczy to wywiadów odbywających się tuż po zakończeniu pierwszej połowy i po zakończeniu meczu.

W  okresie  obowiązywania  znowelizowanego  Regulaminu  oraz  ze  względów  bezpieczeństwa, wprowadza się zakaz nagrywania przyjazdów drużyn. Nie obejrzymy, więc kadrów zawodników wysiadających autokaru i udających się do szatni.

Wiele obostrzeń dotyczy także konferencji prasowej. Zgodnie z przepisem art. 5.1. Konferencja prasowa po meczu jest zamknięta dla mediów zewnętrznych. Wziąć w niej udział mogą jedynie rzecznik klubu, tłumacz, członkowie drużyny,  klubowy  operator  video  oraz jeżeli zajdzie taka konieczność przedstawiciele Ekstraklasa Live Park. Konferencja odbywa się odrębnie dla obydwu drużyn (po jednym szkoleniowcu i co najmniej jednym zawodniku).Zgodnie z art. 5.6.konferencja prasowa odbywa się w formie audiowizualnej –pod postacią transmisji na żywo prowadzonej na kanałach Klubu i realizowana musi być przez media klubowe. W pierwszej części konferencji zadawane będą pytania przekazane rzecznikowi klubu przez dziennikarzy stacji posiadających prawa, a w drugiej części pytania pozostałych dziennikarzy, którzy jednak muszą nie później niż 3 godziny przed meczem zarejestrować się w specjalnym systemie. Podczas konferencji, Rzecznik czyta pytania informując –podając imię i nazwisko reportera oraz jego redakcję -w  czyim  imieniu  zadaje  pytanie.  Rzecznik prasowy ma prawo dowolnego wyboru zadawanych pytań i nie ma obowiązku zadawania wszystkich pytań, jakie zostaną przesłane przez dziennikarzy.

Mam nadzieję, że na podstawie regulaminu medialnego, który dotyczy dziennikarzy udało mi się pokazać choć część obostrzeń jakie w okresie epidemii koronawirusa będą obowiązywać podczas meczów piłkarskiej PKO BANK POLSKI EKSTRAKLASY. W moim kolejnym blogu będzie o Regulaminie Sanitarnym rozgrywek żużlowej Ekstraligi.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

[1] ELP – Ekstraklasa Live Park - producent sygnału telewizyjnego z meczów Ekstraklasy.

Ekspert z zakresu prawa sportowego. Dziennikarz sportowy, redaktor naczelny portalu prawosportowe.pl oraz Modern Sports TV.

Maciej Żyłka

Prawnik

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.