Sprawa Caster Semenyi – przepisy IAAF o przymusowej kuracji hormonalnej zawieszone

autor: Jacek Bargieł

07.06.2019

Sprawa Caster Semenyi – przepisy IAAF o przymusowej kuracji hormonalnej zawieszone

Niedawno na portalu pisaliśmy o wyroku CAS w sprawie Caster Semenyi przeciwko Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej. Zawodniczka odwołała się od tego wyroku do Szwajcarskiego Sądu Federalnego. Ten wprawdzie nie wydał jeszcze końcowego orzeczenia, jednak pierwsze efekty apelacji Semenyi są już widoczne.

Caster Semenya znów może startować w zawodach na 400, 800 i 1500 metrów bez konieczności przyjmowania leków, do czego obligował ją wydany przez IAAF Regulamin dotyczący uprawnień zawodniczek z zaburzeniami rozwoju płci. Możliwość startowania przez zawodniczkę jest tymczasowa i wynika z faktu, że Szwajcarski Sąd Federalny (SFT, czyli szwajcarski odpowiednik Sądu Najwyższego, będący jednocześnie organem odwoławczym od decyzji Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu – CAS) nakazał Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej (IAAF) zawieszenie przepisów dotyczących farmakologicznego obniżania poziomu testosteronu ze skutkiem natychmiastowym.

Oznacza to, że ​​mistrzyni olimpijska z 2016 roku może konkurować na dystansach od 400, 800 i  1500 m, przynajmniej do 25 czerwca br. Postanowienie szwajcarskiego sądu ma jednak charakter indywidualny, co oznacza, że dotyczy tylko Semenyi jako strony konkretnego sporu, a nie ogółu biegaczek z różnicami w rozwoju seksualnym (DSD), których dotyczą przepisy IAAF.

Jak wskazał prawnik zawodniczki, Greg Nott, SFT nakazał IAAF natychmiastowe zawieszenie wdrożenia rozporządzenia w odniesieniu do Semenyi i wniesienie do 25 czerwca odpowiedzi na pismo zawodniczki.

Niewątpliwie środowisko sportowe jest tą sprawą podzielone – z jednej strony pojawiają się donośne głosy zaniepokojenia odnośnie do dyskryminacyjnego charakteru przepisów IAAF i ich akceptacji przez CAS, co ma wręcz zagrażać prawom człowieka. W ten sposób wypowiedziała się doradczyni Semenyi, dr Dorothee Schramm: „To ważny przypadek, który będzie miał fundamentalne konsekwencje dla praw człowieka sportowców”.

Z drugiej strony zaś, zawodniczki borykające się z hiperandrogenizmem niewątpliwie „blokują” możliwość osiągania sukcesom zawodniczkom z normalnym poziomem testosteronu. Widać to było zresztą w momencie, w którym przepisy IAAF działały: pod koniec maja w Sztokholmie 800-metrowy wyścig kobiet Diamond League został wygrany przez zawodniczkę nie mającą problemów z zaburzeniami rozwoju płci (Amerykanina Ajee Wilsona) po raz pierwszy od 2015 roku. Semenya i zawodniczka Burundi Francine Niyonsaba wygrały ostatnie 22 wyścigi.

Postanowienie Szwajcarskiego Sądu Federalnego jest najnowszym zwrotem w sporze między Semenyą a IAAF w sprawie polityki, która wymaga od sportowców cierpiących na zaburzenia hormonalne zmniejszenia testosteronu do poziomu poniżej pięciu nanomoli na litr przez co najmniej sześć miesięcy, jeśli chcą konkurować na arenie międzynarodowej na dystansach 400, 800 i 1500 metrów. W swojej decyzji CAS wskazał, że przepisy regulaminu IAAF są „konieczne, zasadne i proporcjonalne”, aby zapewnić uczciwą konkurencję w sporcie kobiet.

Teraz jednak sprawa może ciągnąć się przez wiele miesięcy bez rozwiązania, najprawdopodobniej będzie trzeba bowiem czekać na końcowe rozstrzygnięcie SFT. Dla Semenyi bezpośrednio może to oznaczać, że zawodniczka z RPA jest w stanie obronić tytuł mistrzyni świata w biegu na 800 metrów na zawodach w Dosze we wrześniu tego roku.

Na pytanie o reakcję na zawieszenie i prawdopodobieństwo wystąpienia następnych zdarzeń IAAF wydał następujące oświadczenie: „Nie otrzymaliśmy żadnych informacji od Szwajcarskiego Sądu Federalnego, na tym etapie niemożliwy jest zatem komentarz z naszej strony”. Decyzja SFT zachęciła jednak drugą stronę do coraz śmielszych twierdzeń, mających na celu uchylenie wyroku CAS w całości. Semenya podniosła, że polityka IAAF jest niesprawiedliwa i niepotrzebna, zaś ingerowanie w naturalny układ hormonalny zawodniczek może mieć dla nich konsekwencje zdrowotne.

Jak zostało wskazane w poprzednim artykule na temat tej sprawy, zawodniczka jest wspierana przez Światowe Towarzystwo Medyczne (WMA), które uznało przepisy IAAF za sprzeczne z ich podstawowymi zasadami etycznymi. Caster Semenya miała wziąć udział w zawodach w Paryżu 30 czerwca, w konkurencjach na 2000 i 3000 metrów (te kategorie nie są jak dotąd objęte zakazem ze strony IAAF), jednak wobec zawieszenia przepisów światowej federacji niewykluczone jest, że zamiast tego skupi się przede wszystkim na dystansie 800 metrów, na którym jest niepokonana od 2015 roku.

Pasjonat prawa sportowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa międzynarodowego i unijnego.

Jacek Bargieł

Student V roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Powiązane wpisy

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.