Upadłość konsumencka jeszcze łatwiejsza?

autor: Agnieszka Trzaska

17.07.2018

Upadłość konsumencka jeszcze łatwiejsza?

Jak wskazywałam w ostatnim wpisie zainteresowanie ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, czyli postępowania sądowego przewidzianego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni stale wzrasta. Wiele osób wciąż z niecierpliwością wyczekuje na zapowiadane zmiany w zakresie nowelizacji prawa upadłościowego, które mają wejść w życie jeszcze w 2018 r. i zliberalizować dotychczas obowiązujące przepisy. Po zmianach procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej ma być prostsza, a sąd nie będzie zwracał tak bacznej uwagi na przyczyny niewypłacalności. Projektowana zmiana przepisów ma na celu otworzenie drogi do upadłości konsumenckiej licznej grupie dłużników, którzy aktualnie nie mają na to większych szans.

Przede wszystkim chodzi o rozszerzenie zastosowania względów słuszności i względów humanitarnych na dłużników, którzy doprowadzili do swojej niewypłacalności lub w sposób istotny pogłębili jej stan na skutek zawinionego działania lub rażącego niedbalstwa. Obecnie bowiem art. 4914 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe stanowi, że sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeśli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianach to obostrzenie ma zostać zniesione, co umożliwi ogłoszenie upadłości konsumenckiej osobom, które nierozsądnie zaciągały kolejne zobowiązania finansowe wpadając tym samym w typową spiralę kredytową. W nowej wersji ustawy kwestie umyślności, niedbalstwa czy lekkomyślnego zaciągania długów będą weryfikowane dopiero na etapie planu spłaty zadłużenia (a nie jak dotychczas na etapie składania wniosku do sądu), co będzie miało wpływ na jego wydłużenie bowiem w zamian ustawodawca przewidział dłuższy okres planu spłaty, który będzie wynosił od 4 do 8 lat (a nie do 36 miesięcy).

Kolejną korzystną zmianą dla konsumentów ma być także pominięcie etapu likwidacyjnego w przypadku osób, które nie dysponują żadnym majątkiem i nie są w stanie skutecznie spłacić swoich wierzycieli. Sąd będzie przyznawał takim osobom nadzorcę sądowego, który będzie miał za zadanie sprawdzić, czy dłużnik rzeczywiście nie posiada żadnego majątku. Po potwierdzeniu tego faktu, sąd ogłosi upadłość i umorzy wszystkie zobowiązania wobec tych osób bez ustalania planu spłaty.

Warto również wspomnieć, że na omawianej nowelizacji przepisów prawa upadłościowego mogą także skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą, gdyż wg projektu upadłość osób prowadzących jednoosobową działalność ma być zbliżona do upadłości konsumenckiej (np. poprzez umożliwienie oddłużenia bez ustalania planu spłat jak też uprawnienie do otrzymania czynszu najmu w celu ochrony przed bezdomnością).

Trzeba przyznać, że projektowane zmiany będą dość istotne dla dłużników, dlatego też pojawiają się liczne głosy za i przeciw wprowadzeniu nowelizacji w takim kształcie.

Ekspert z zakresu prawa gospodarczego. Specjalizuje się w sprawach związanych z odzyskiwaniem wierzytelności oraz dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od przedsiębiorstw przesyłowych.

Agnieszka Trzaska

Adwokat

Powiązane wpisy

Kontakt z nami