Wątpliwości w kwestii orzeczeń lekarskich sportowców

autor: Tomasz Dauerman

13.03.2019

Wątpliwości w kwestii orzeczeń lekarskich sportowców

Pod koniec 2017 roku lobbowałem na rzecz podjęcia inicjatywy legislacyjnej w zakresie zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń. Więcej tutaj.

Podjęta inicjatywa była jedną z kilku inicjatyw środowisk sportowych, a ich efektem jest zmiana rozporządzenia z 27 lutego, które weszło w życie 01 marca 2019 roku. Oczywiście w powszechnej opinii zmiany „są na lepsze”. Jak się jednak okazuje ( i w tej kwestii dostałem wiele zapytań ), pojawiła się wątpliwość w kontekście orzeczeń lekarskich dla sportowców powyżej 23-ego roku życia. Czy podlegają oni badaniom, czy też nie ma takiego obowiązku ?

Dla mnie odpowiedź wydaje się oczywista, ale by mieć pewność pozwoliłem sobie zwrócić się do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Sportu i Turystyki z prośbą o wykładnię przepisów. Pismo tutaj.

O stanowisku w/w resortów oczywiście natychmiast poinformuję.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa sportowego, specjalizuje się w doradztwie prawnym, managemencie sportowym oraz lobbingu.

Tomasz Dauerman

Radca Prawny

Kontakt z nami