Zasady dotyczące zawodników kończących karierę w NBA

autor: Jacek Bargieł

06.03.2019

Zasady dotyczące zawodników kończących karierę w NBA

W historii NBA było wielu graczy, których kariery były przerywane lub wręcz rujnowane przez kontuzje (Greg Oden, Brandon Roy, Derrick Rose), liczne grono próbowało też z lepszym gorszym skutkiem wracać do ligi po zakończeniu kariery czy to z powodu choroby (Magic Johnson), kontuzji (ponownie Brandon Roy), czy z jeszcze innych powodów (Michael Jordan). W dzisiejszym blogu chciałbym zatem omówić skutki zakończenia kariery na gruntach salary cap, możliwości powrotu oraz skutkach takiej decyzji dla drużyny.

Nie ma nic wiążącego w ogłoszeniu przez zawodnika zakończenia kariery. Deklaracja taka ma jedynie charakter medialny i symboliczny – koszykarz może nadal zawierać nowe kontrakty (o ile nie jest związany kontraktem) lub wrócić do swojej drużyny (o ile jest związany kontraktem) i wznowić karierę.

Odstępstwo od tej reguły dotyczy sytuacji, w której zawodnik jest związany kontraktem, chce odejść, natomiast jego klub nie chce zwolnić go z obowiązków wynikających z kontraktu. Wobec powyższego, zawodnik może złożyć wniosek o emeryturę do władz Ligi, na podstawie którego zostaje on umieszczony na Liście Dobrowolnie Emerytowanych Zawodników (ang. Voluntarily Retired List), rezygnując tym samym z pozostałego mu wynagrodzenia i nie mogąc wrócić do grania w NBA przez okres jednego roku, co ma zapobiec używaniu instytucji Listy Dobrowolnie Emerytowanych Zawodników do zmiany drużyny przez zawodników.

Co ciekawe, w sytuacji gdy zawodnik chce powrócić do gry szybciej niż po roku od wpisania na Listę, wszystkie 30 klubów NBA może, przy pomocy jednogłośnej decyzji w tej sprawie, uchylić zakaz gry w konkretnym przypadku. Za przykład może służyć kazus Jasona Williamsa – pochodzący z Wirginii Zachodniej rozgrywający w sierpniu 2008 roku podpisał kontrakt z Los Angeles Clippers, jednak kilka tygodni później rozmyślił się i postanowił ogłosić zakończenie kariery. Następnie ubiegał się o przedterminowe przywrócenie do Ligi, doszło do głosowania, w którym jednak zaledwie 6 klubów zagłosowało za przywróceniem, a 24 przeciwko. Williams mógł podpisać kontrakt najwcześniej w rocznicę ogłoszenia przejścia na emeryturę. Tak też zrobił, w sierpniu 2009 zostając zawodnikiem Orlando Magic, gdzie grał jeszcze przez 2 sezony.

Jak przejście na emeryturę odnosi się do salary cap? Zasada jest prosta – CBA nie wskazuje tu rozróżnień ze względu na sytuację kontraktową czy prawną, lecz na fakty, głosząc wprost, że wszelkie środki płacone zawodnikowi emerytowanemu są wliczane do sumy wynagrodzeń drużyny. Wszystko zależy tu więc od negocjacji między klubem a zawodnikiem i jeśli w ich wyniku klub zgadza się na odejście zawodnika i jednoczesne płacenie mu reszty pensji, to jest ona wliczana do puli wynagrodzeń i odwrotnie – jeśli zawodnik chce odejść i jednocześnie rezygnuje z reszty wynagrodzenia, to taka sytuacja jest możliwa.

Istnieje jednak jeden wyjątek, zgodnie z którym koszykarz może nadal otrzymywać wynagrodzenie, które nie jest wliczane do sumy wynagrodzeń klubu. Wyjątkiem tym jest sytuacja, w której zawodnik doznaje kontuzji lub zdiagnozowana zostaje choroba, w wyniku której jest zmuszony do zakończenia kariery (ang. career-ending injury/disease). Wówczas drużyna musi zwolnić (waive) zawodnika i może ubiegać się o wyłączenie jego wynagrodzenia z sumy wynagrodzeń. Uprawnienie to przysługuje tylko zespołowi, w którym zawodnik kończący karierę grał w momencie wykrycia skutków kontuzji/choroby.

Drużyna może ubiegać się o wyłączenie wynagrodzenia po upływie roku od ostatniego meczu, w którym grał kończący karierę zawodnik. Jeśli taki koszykarz rozegrał mniej niż 10 gier w ostatnim sezonie swojej kariery, zespół może ubiegać się o wyłączenie wynagrodzenia albo po upływie roku od ostatniego meczu, w którym grał kończący karierę zawodnik, albo po 60 dniach od jego ostatniej gry danego sezonu, w zależności od tego, który z tych momentów nastąpi później.

Decyzję co do tego, czy dana kontuzja lub choroba może być zakwalifikowana jako zmuszająca zawodnika do zakończenia kariery podejmuje lekarz wybrany wspólnie przez Ligę i Unię Zawodników. CBA lakonicznie wskazuje wytyczne, którymi musi posługiwać się specjalista – za kontuzję/chorobę zawodnika zmuszającą go do zakończenia kariery należy uznać taką, która uniemożliwia mu grę przez pozostałą część kariery lub jest dotkliwa do tego stopnia, że kontynuowanie gry przez zawodnika powodowałoby nadmierne ryzyko pogorszenia stanu zdrowia.

Jeśli przyznano wyłączenie wynagrodzenia, zostaje ono natychmiastowo usunięte z sumy wynagrodzeń danego zespołu. Możliwa jest jednak sytuacja, w której koszykarz wbrew wcześniejszym opiniom specjalistów decyduje się na powrót do gry – wtedy jego wynagrodzenie ponownie wraca do puli wynagrodzeń jeśli zagra w 25 meczach w jednym sezonie, dla jakiejkolwiek drużyny. Takie rozwiązanie pozwala zawodnikowi na próbę wznowienia kariery bez narażania swojego poprzedniego zespołu, dopóki jego powrót nie zostanie ostatecznie uznany za udany.

Za przykład może tu posłużyć Brandon Roy – niedoszła ikona Portland Trail Blazers. W grudniu 2011 roku ogłosił zakończenie kariery wskutek kontuzji kolan, dzięki czemu jego wynagrodzenie zostało wyłączone z puli wynagrodzeń jego macierzystego zespołu. W 2012 roku, Roy powrócił do NBA, podpisując dwuletni kontrakt z Minnesotą Timberwolves. Ostatecznie w barwach klubu z Minneapolis rozegrał tylko 5 meczów, zatem płacone mu wynagrodzenie nie wliczało się do puli wynagrodzeń zespołu z Portland.

Pasjonat prawa sportowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa międzynarodowego i unijnego.

Jacek Bargieł

Student V roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.