Zmiana barw klubowych w koszykówce

autor: Maciej Żyłka

06.09.2019

Zmiana barw klubowych w koszykówce

Choć upały już minęły to już począwszy od dzisiaj zapowiada się gorący weekend. Emocji sportowych co nie miara. Koszykarze, którzy po 52 latach wrócili na mistrzostwa świata walczą w drugiej rundzie z Rosją, a w niedzielę z Argentyną. Piłkarzy czeka wyjazdowy mecz eliminacji EURO 2020 ze Słowenią, a siatkarki w sobotę zmierzą się w półfinale Mistrzostw Europy z Turcją, a w niedzielę zagrają ostatni pojedynek już konkretny kolor medalu. Koszykówka od kilku dni budzi sporo emocji, przede wszystkim za sprawą trzech zwycięstw Biało-Czerwonych w pierwszej fazie turnieju w Chinach, a zwłaszcza wygranej z gospodarzami, gdzie gwizdki sędziów delikatnie mówiąc „nie gwizdały jak trzeba”. Skoro już mowa o koszykówce to przyszedł mi na myśl taki temat: „zmiana barw klubowych".

Przy tej okazji ograniczę się do przypadku zmiany barw w Polsce, a nie z polskiego klubu na zagraniczny. Kwestie są uregulowane w przepisach REGULAMINU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI (najnowsza wersja uwzględnia zmiany z dnia 29 czerwca 2019 roku). Zgodnie z par. 2 ust. 13 REGULAMINU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO, zwanego dalej: RWS, zmiana barw klubowych to transfer zawodnika z jednego klubu do innego klubu niezwiązany z podpisaniem umowy o wypożyczeniu lub umowy szkoleniowej. Warto dodać, że wypożyczenie to możliwość czasowego reprezentowania innego klubu niż klub macierzysty lub klub aktualny, nie związana ze zmianą barw klubowych zawodnika (par. 2 ust. 12 RWS), a umowa szkoleniowa to umowa między klubami, które nie posiadają drużyn w tym samym cyklu rozgrywkowym, na mocy której zawodnik może reprezentować jednocześnie barwy dwóch klubów (par. 2 ust. 32 RWS).

Zgodnie z par. 91 ust. 1 RWS, zawodnik w jednym sezonie rozgrywkowym może posiadać licencję okresową na reprezentowanie barw jednego klubu, ale tego przepisu nie stosuje się wobec zawodników / zawodniczek zmieniających barwy klubowe, wypożyczanych, reprezentujących barwy innego klubu w ramach zawartej umowy szkoleniowej. Wówczas będąc potwierdzanym czy potwierdzaną do nowego klubu uzyskuje nową licencję okresową. Przepis par. 91 ust. 3 daje organizatorowi rozgrywek prawo do wprowadzenia maksymalnej liczby klubów, które zawodnik może reprezentować na mocy licencji okresowych po zmianie barw klubowych w jednym cyklu rozgrywek w jednym sezonie rozgrywkowym.

Zmiana barw klubowych zawodników dla cykli rozgrywkowych Ekstraklasy Mężczyzn, 1 Ligi Mężczyzn, 2 Ligi Mężczyzn, Ekstraklasy Kobiet i 1 Ligi Kobiet wymaga uzyskania promesy licencji okresowej wydanej przez PZKosz (jeśli organizatorem nie jest PZKosz), a opłatę transferową pobiera PZKosz (par. 93 ust. 1 RWS). Jeśli jest PZKosz to jest to oczywiste. Rozgrywki Ekstraklasy Mężczyzn i Ekstraklasy Kobiet są bowiem prowadzone przez spółkę Polska Liga Koszykówki, stąd te regulacja, a w dawnych latach rozgrywki najwyższej klasy kobiet prowadziła też spółka Polska Liga Koszykówki Kobiet.

Drugi przypadek to zmiana barw klubowych pomiędzy klubami z różnych województw uczestniczących w rozgrywkach WZKosz czy Wojewódzkiego Związku Koszykówki. Taka zmiana wymaga uzyskania promesy licencji okresowej wydanej przez PZKosz, ale opłatę transferową pobiera WZKosz klubu, który występuje o wydanie licencji okresowej zawodnika (par. 93 ust. 2 RWS).

W pozostałych przypadkach, zmiana barw klubowych zawodników w przypadkach niewymienionych jest zatwierdzana przez właściwy miejscowo dla siedziby klubu WZKosz, a opłatę transferową pobiera właściwy miejscowo dla siedziby klubu WZKosz (par. 93 ust. 3 RWS).

Warunkiem uzyskania promesy licencji okresowej PZKosz lub zatwierdzenia zmiany barw klubowych przez właściwy miejscowo WZKosz jest zgodnie z postanowieniami par. 93 ust. 4 RWS, przedstawienie Listu Czystości dla zawodnika oraz przedstawienie innych dokumentów i rozliczeń koniecznych przy zmianie barw klubowych zawodnika. Temat „Listu czystości” jest bardzo obszerny. Wiele regulacji zawiera par. 94 dot. Właśnie tego dokumentu i jest to temat na osobny artykuł. Był on już co prawda opisywany na prawosportowe.pl, ale było to kilka lat temu. Warto więc za jakiś czas zająć się tym zagadnieniem i to mogę Państwu obiecać.

Potwierdzeniem, że proces zmiany barw klubowych został przeprowadzony zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu i zatwierdzony, jest wyłącznie wydanie licencji okresowej dla zawodnika przez organizatora rozgrywek. Powyższe nie uchybia uprawnieniom do wniesienia odwołania przez zainteresowane strony, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Decyzje w sprawach spornych, dotyczących zmiany barw klubowych pomiędzy klubami uczestniczącymi w rozgrywkach organizowanych i prowadzonych przez różne podmioty podejmuje PZKosz. Powyższe nie uchybia uprawnieniom do wniesienia odwołania przez zainteresowane strony, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Zgodnie z par. 96 Regulaminu, Zarząd Polskiego Związku Koszykówki może podjąć decyzję o ograniczeniu liczby możliwych zmian barw klubowych oraz wypożyczeń do danego klubu w danym sezonie rozgrywkowym, jak również o zakazie zawarcia umowy szkoleniowej.

Takie uprawnienie do ograniczenia liczby możliwych zmian barw klubowych do pomiędzy klubami przysługuje także Zarządowi Wojewódzki Związek Koszykówki, właściwemu miejscowo dla siedziby klubu biorącego udział w rozgrywkach organizowanych przez ten WZKosz.

Kluby mają prawo do okresowego wypożyczania swoich zawodników na podstawie umowy o wypożyczeniu. Jednorazowy okres wypożyczenia nie może przekroczyć jednego sezonu rozgrywkowego.

Zgodnie z par. 98 ust. 1 RWS, termin dokonywania zmiany barw klubowych do klubów uczestniczących w cyklach rozgrywkowych Ekstraklasy Mężczyzn, 1 Ligi Mężczyzn, 2 Ligi Mężczyzn i 3 Ligi Mężczyzn, Ekstraklasy Kobiet, 1 Ligi Kobiet, 2 Ligi Kobiet, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Puchar Polski dla mężczyzn i kobiet, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży dla reprezentacji województw dziewcząt i chłopców, Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3, Mistrzostw Polski w koszykówce na wózkach upływa w pierwszy poniedziałek po dniu 15 stycznia roku, w którym kończy się sezon. Organizator rozgrywek Ekstraklasy Mężczyzn i Ekstraklasy Kobiet ma prawo określić jednak inne, niż wynikające z ust. 1, terminy dokonywania zmian klubowych do klubów uczestniczących w tych cyklach rozgrywkowych. Podjęcie decyzji w tej sprawie wymaga zgody PZKosz.

Mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłem zagadnienia zmiany barw klubowych w koszykówce. Na pewno będą jeszcze kolejne artykuły. Poruszony zostanie na pewno temat wypożyczeń i umów szkoleniowych.

Ekspert z zakresu prawa sportowego. Dziennikarz sportowy, redaktor naczelny portalu prawosportowe.pl oraz Modern Sports TV.

Maciej Żyłka

Prawnik

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.