Zmiany w Regulaminie Wyścigów Motocyklowych na torach żużlowych PZMot

autor: Maciej Żyłka

10.02.2020

Zmiany w Regulaminie Wyścigów Motocyklowych na torach żużlowych PZMot

Niespełna dwa miesiące pozostały do startu „Najlepszej Ligi Świata”, bo pod takim hasłem promowane są już od jakiegoś czasu rozgrywki żużlowej Ekstraligi. W sezonie 2020 tytułu Mistrza Polski bronić będzie Fogo Unia Leszno, a beniaminkiem rozgrywek będzie PGG ROW Rybnik. Po raz pierwszy w gronie najlepszych zespołów zabraknie Apatora Toruń, który spadł ze Speedway Ekstraligi i walczyć będzie o powrót do niej w szeregach pierwszoligowców. Jak to zwykle bywa przed nowym sezonem rozgrywek, nie tylko żużlowych, pojawiają się nowinki regulaminowe.

Wprowadzono kilka zmian w REGULAMINIE ZAWODÓW MOTOCYKLOWYCH NA TORACH ŻUŻLOWYCH PZMot. Jedną z najważniejszych jest nowelizacja przepisu art. 5 Regulaminu. Zgodnie z „nowym” art. 5 ust. 7, począwszy od sezonu 2021 powołanie do Kadry Narodowej Polski w sporcie żużlowym jest niezbędne, by zawodnik mógł uczestniczyć w zawodach wskazanych w art. 5 ust. 2 pkt 1 – 5, czyli w następujących zawodach: Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy i w meczach międzynarodowych.

To oczywiście obowiązywać będzie od sezonu 2021, a nie 2020, ale jest to bardzo ważna zmiana, która skutkuje tym, że zawodnik mający w planach starty w imprezach międzynarodowych musi być członkiem kadry narodowej. Brak spełnienia tej przesłanki spowoduje brak możliwości startów w takich zawodach. Słowem uczestnictwo w każdej akcji, zgrupowaniu, meczu kadry narodowej jest koniecznym warunkiem do startu np. w turniejach Grand Prix o Indywidualne Mistrzostwo Świata. Wykluczenie z kadry skutkować będzie brakiem uprawnienia do startu w MŚ, PŚ, ME, PE i meczach międzynarodowych.

Oczywiście, kwestie powołań do Kadry Narodowej Polski w sporcie żużlowym i zasady startów zawodnika w ramach kadry regulują odrębne przepisy, a nie Regulamin Zawodów Motocyklowych na torach żużlowych.

Za to już od sezonu 2020 na każdym meczu Ekstraligi obowiązywały będą kontrole techniczne. Będą one obowiązkowe. W zeszłym sezonie takie obowiązkowe kontrole techniczne wprowadzono na meczach finałowych Ekstraligi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Regulaminu Zawodów Motocyklowych na torach żużlowych, przed zawodami, na których jest komisarz techniczny, przeprowadza się kontrolę techniczną.

Procedura kontroli jest następująca:

Art. 13 ust. 1

1) kontrola techniczna zaczyna się 3,5 godziny przed zawodami, a kończy się 1,5 godziny przed zawodami,

2) podczas kontroli, na terenie, gdzie się odbywa, może przebywać zawodnik, którego kontrola dotyczy oraz do dwóch mechaników przez niego upoważnionych i kierownik drużyny w zawodach drużynowych,

3) zawodnik lub jego mechanik przedstawia do kontroli czysty motocykl z pustym zbiornikiem paliwa oraz kombinezon i kaski,

4) motocykl jest ważony i wynik zapisywany w karcie kontroli technicznej, obowiązkowej kontroli poddawane są gaźnik i tłumik,

5) skontrolowane gaźniki i tłumiki motocykli znakowane są nalepką lub farbą. Kontroli mogą być poddane również inne części motocykla.

Zgodnie z ust. 2, jeżeli na zawodach jest komisarz techniczny, wszystkie motocykle, na których startowali zawodnicy umieszczane są w zamkniętym parku maszyn ("parc fermé"), a zgodnie z ust. 3, motocykle mogą być zabrane z zamkniętego parku po upływie 15 minut od zakończenia ostatniego biegu zawodów, z wyjątkiem motocykli, które poddane są kontroli. Moment zakończenia czasu 15 minut komunikuje komisarz techniczny. Jeśli motocykl zostanie zabrany z parku maszyn przed upływem ww. czasu będą zastosowane sankcje określone w art. 14 ust. 2, o których napiszę poniżej.

Jeżeli zawodnik startuje w biegu dodatkowym lub jako rezerwa, zabiera z zamkniętego parku motocykl i wstawia go powtórnie po zakończeniu biegu. Do przeprowadzenia kontroli motocykli komisarz techniczny korzysta z narzędzi i przyrządów wyszczególnionych w Załączniku 18 do Regulaminu.

I pora na sankcje uregulowane w art. 14 ust. 2. Warto dodać, że w zawodach, na których przeprowadza się obowiązkową kontrolę techniczną, a w sezonie 2020 będą to każde zawody Ekstraligi, użycie motocykla, który nie był przedstawiony do kontroli lub uzyskał negatywny wynik kontroli, uważane będzie za użycie motocykla niezgodnego z wymogami regulaminu i będą zastosowane następujące sankcje.

W przypadku stwierdzenia, że zawodnik użył motocykla:

1) nie zgłoszonego do zawodów,

2) na użycie, którego nie zezwolił sędzia,

3) który nie odpowiada przepisom regulaminu w zakresie: pojemności silnika, średnicy gardzieli gaźnika, tłumika, tylnej opony, w każdych zawodach, a także wagi motocykla w zawodach, na których jest komisarz techniczny lub w zawodach o MPiN PZM,

sędzia zawodów wykluczy tego zawodnika ze wszystkich biegów, w których dotychczas wziął udział, korygując wszystkie klasyfikacje w sposób określony w art. 96. W tym przypadku po zakończeniu biegu, sposób postępowania jest następujący:

1) jeżeli następny bieg nie rozpoczął się, a sędzia wykluczył z ostatnio zakończonego biegu zawodnika, który bieg ten ukończył, następni za nim zawodnicy zostaną Regulamin Zawodów Motocyklowych na Torach Żużlowych przesunięci w wynikach tego biegu o jedno miejsce w górę, z konsekwentnym skorygowaniem wszystkich klasyfikacji, na które wpływać będzie ta zmiana,

2) jeżeli zawodnik jest wykluczony po rozegraniu następnego lub następnych biegów, wykluczony zawodnik otrzymuje 0 pkt (bez przesunięcia miejsc pozostałych uczestników), a klasyfikacja zawodów zostaje skorygowana przez odjęcie punktów, które zdobył zawodnik wykluczony,

3) jeżeli sędzia wykluczył zawodnika z ostatniego biegu zawodów, mają zastosowanie zapisy pkt 1 powyżej.

W przypadku stwierdzenia, że zgłoszony do zawodów motocykl nie odpowiada przepisom regulaminu w zakresie: pojemności silnika, średnicy gardzieli gaźnika, tłumika, tylnej opony i charakter uchybień regulaminowych w ww. zakresie wskazuje na działanie mające na celu doprowadzenie do tych uchybień, uznaje się, że zawodnik zachował się niesportowo i zastosowane zostaną sankcje z art. 88 ust. 4. Wówczas sędzia wykluczy zawodnika do końca zawodów, przy czym, jeżeli to zachowanie lub postępowanie ma miejsce w czasie innym niż podczas trwania biegu, wykluczenie do końca zawodów jest skuteczne od momentu decyzji sędziego i nie oznacza wykluczenia z zakończonego biegu. W każdym przypadku, o którym mowa powyżej, wykluczenie jest równoznaczne z ukaraniem zawodnika „czerwoną kartką”.

W przypadku stwierdzenia, że zawodnik użył:

1) deflektora, który nie odpowiada przepisom,

2) motocykla, który uzyskał pozytywny wynik kontroli technicznej lub w wyniku oględzin został przez sędziego dopuszczony do zawodów, a następnie został zmieniony w taki sposób, że nie odpowiada przepisom w zakresie innym niż określony w przepisach, uznane będzie, że zawodnik zachował się niesportowo i zostaną zastosowane,

również zawodnik zostaje ukarany czerwoną kartką.

Zmieniły się także przepisy o teamach zawodników, w skład których podczas zawodów nie mogą wchodzić członkowie zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych klubów uczestniczących w zawodach i pracownicy klubu za wyjątkiem mechaników klubowych. Dodatkowo wszystkie osoby wchodzące w skład ekipy zawodnika muszą być pełnoletnie, za wyjątkiem aktualnych adeptów szkółki żużlowej klubu, posiadających stosowną zgodę opiekunów prawnych na pełnienie funkcji w zawodach. Wszystkie osoby z teamu zawodnika oraz osoby urzędowe i funkcyjne muszą być wyszczególnione imiennie w zgłoszeniu do zawodów. Ma to przeciwdziałać sytuacji, kiedy ukarany trener zespołu przebywa w parku maszyn, jako mechanik zawodnika.

Dodatkowo zmodyfikowane zostały także obowiązki spikerów/prezenterów oraz tzw. „wirażowych”. Spikerzy/prezenterzy muszą przestrzegać przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym reagować w przypadkach incydentów na widowni np. ekspozycja niedozwolonych transparentów lub skandowanie niedozwolonych haseł. W przypadkach zagrożeń bezpieczeństwa powinni przekazywać stosowne komunikaty organizatora. Wirażowi z kolei w przerwach technicznych zobowiązani są do oczyszczenia krawężnika wewnętrznego toru, celem poprawy jego widoczności.

Od sezonu 2020 w Regulaminie Zawodów Motocyklowych obowiązują wytyczne, dotyczące sparingów oraz żółtych i czerwonych kartek. Zgodnie z nowymi zapisami zawodnik, który w czasie sezonu otrzyma cztery żółte lub dwie czerwone kartki, otrzymuje karę jednego meczu.

Obowiązywać będą również nowe przepisy dotyczące sparingów. W poprzednim sezonie te wytyczne były zalecane, a nie obowiązkowe, teraz to już obowiązek. Chodzi o to, by sparing był podobny do prawdziwego meczu, a nie żeby w ramach treneingu startowali w nim zawodnicy, którzy akurat w danej chwili trenują na tym torze, a są zawodnikami innych klubów.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny, fot. polskizuzel.pl)

Ekspert z zakresu prawa sportowego. Dziennikarz sportowy, redaktor naczelny portalu prawosportowe.pl oraz Modern Sports TV.

Maciej Żyłka

Prawnik

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Dauerman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, z siedzibą przy al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8861359830, REGON: 891091900, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel.: +48 501 157 280;
 • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail, rozmowie telefonicznej lub formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi bądź załatwienia sprawy, w której zostały zebrane;
 • nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, uzyskanych w związku z wyżej wymienionymi celami;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Polityka prywatności

  1. Zakres obowiązywania
   1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).
   2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
   3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  2. Informacje dotyczące ADO
   Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
   1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
    1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
    1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
    2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
    3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
   3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
    Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
   4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą
   1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
   2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
   4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
  5. Cookies
   1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
   4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
    1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
   5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
   6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

    Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

    1. Przeglądarka Opera
    2. Przeglądarka Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Internet Explorer
    5. Przeglądarka Safari
  6. Postanowienia końcowe
   1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.