Zmiany w rozgrywkach młodzieżowych w piłkę nożną

autor: Maciej Żyłka

25.03.2019

Zmiany w rozgrywkach młodzieżowych w piłkę nożną

System unifikacji rozgrywek w kategoriach młodzieżowych wprowadzony jakiś czas temu przez Polski Związek Piłki Nożnej ma służyć temu, by rozgrywki w poszczególnych kategoriach wiekowych rozgrywane były wg takich samych zasad w całym kraju.

Polski Związek Piłki Nożnej – jak wiadomo – prowadzi rozgrywki seniorów szczebla centralnego czyli I i II ligi. Rozgrywki Ekstraklasy prowadzi spółka Ekstraklasa S.A. na podstawie umowy na prowadzenie ligi zawodowej zawartej z PZPN. Rozgrywki III Ligi są zunifikowane, mają jeden regulamin rozgrywek, ale prowadzi je już Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. Są rozgrywane w czterech grupach i każdy z czterech związków wojewódzkich, którego zespoły grają w danej grupie III ligi, co cztery lata prowadzi rozgrywki.

Rozgrywki Centralnych Lig Juniorów U-19, U-17 i U-15 prowadzi również PZPN, ale już pozostałe rozgrywki juniorskie leżą w gestii Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, a im jeszcze niżej – Okręgowych Związków Piłki Nożnej i Podokręgów, o ile takie w danym województwie istnieją. I chodzi o to, żeby rozgrywki w całym kraju, niezależnie przez kogo prowadzone, były prowadzone wg takich samych zasad, reguł i przepisów.

Ostatnio wprowadzono kilka zmian. Nowelizacje zawiera Uchwała nr I/14 z dnia 28 stycznia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wprowadzenia zmian do systemu Unifikacji organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej zatwierdzonego uchwałą Zarządu PZPN nr V/95 z dnia 24 maja 2016 roku dot. przyjęcia systemu Unifikacji organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej

Jakie to zmiany? Zgodnie z Uchwałą nr I/14 zmienia się czas gry w kategorii Junior Młodszy (U17/U16) oraz Trampkarz (U15/U14) z odpowiednio 2×40 minut na 2×45 minut w kategorii Junior B1/B2 oraz z 2×35 minut na 2×40 minut w kategorii Trampkarz C1/C2.

Ponadto w rozgrywkach w kategorii Orlik (E2-U10/E1-U11), Żak (F2-U8/F1-U9), Skrzat (G2-U6/D1-U7) definicja Wrzutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Wrzut – Wprowadzenie nogą po ziemi – nie można zdobyć bramki bezpośrednio, przeciwnik 3m”.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, a Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej zostały zobowiązane do wprowadzenia w/w zmian we wszystkich regulaminach rozgrywek począwszy od rundy wiosennej sezonu 2018/2019.

Ekspert z zakresu prawa sportowego. Dziennikarz sportowy, redaktor naczelny portalu prawosportowe.pl oraz Modern Sports TV.

Maciej Żyłka

Prawnik

Kontakt z nami