Euro 2020 rozpoczęte

15.06.2021, 12:00

Nie wiem czy się Państwo zgodzą ze mną, ale Mistrzostwa Europy rozgrywane w tak wielu krajach i to jeszcze rok po planowanej rywalizacji, wiadomo z powodów epidemii, nie mają takiej atmosfery jak wcześniej. Poza tym też i w Polsce mniej flag, trochę jakby ciszej niż zwykle, a do tego wczorajszy mecz inauguracyjny Biało-Czerwonych i porażka piłkarskiej reprezentacji Polski w Sankt Petersburgu ze Słowacją 1:2. No ale ok, czas na analizy prawne.

Grzegorz Krychowiak opuścił wczoraj boisko w 62. minucie meczu ze Słowacją napomniany przez sędziego zawodów po raz drugi, bo wcześniej w pierwszej połowie. Napomnienie czyli żółta kartka, dwie żółte kartki i czerwona kartka. I co dalej?

Zagra pomocnik Lokomotiwu Moskwa i naszej reprezentacji w sobotę w Sevilli przeciw Hiszpanii? Wielu kibiców powiedziałoby, że tak, bo to dwa napomnienia, a nie tzw. samoistna czerwona kartka, ale nie… nie zagra. O tym poniżej.

Pogląd, że dwie żółte kartki w meczu i wykluczenie nie powoduje pauzy w następnym spotkaniu ma swoje odzwierciedlenie w przepisach rozgrywek ligowych i pucharowych w większości krajów w tym Polsce, ale nie w rozgrywkach reprezentacyjnych, w tym nie na EURO.

Przepisy art. 58-60 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN wskazują, iż otrzymanie przez zawodnika napomnienia (żółtej kartki) w czasie zawodów mistrzowskich skutkuje automatyczną karą dyskwalifikacji, ale tylko w określonych przypadkach.

I tak, zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarany: przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, przy ósmym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, przy dwunastym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, a przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu (szesnastym, dwudziestym itd.) – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów. Zatem jeśli będzie to 1-wsze napomnienie w sezonie, drugie, trzecie, ale też piąte, szóste, siódme, dziewiąte itd., ale nie czwarte, ósme i kolejne co czwarte wówczas nie ma kary dyskwalifikacji. Zatem jeśli zawodnik otrzymuje pierwsze i drugie, ale drugie i trzecie lub piąte i szóste lub szóste i siódme, a nawet dziewiąte i dziesiąte i tak dalej napomnienie to jest przez sędziego wykluczony z udziału w tym meczu, ale nie odbywa w następnym meczu kary dyskwalifikacji czyli nie pauzuje.

Inaczej jest, gdy któreś z tych dwóch napomnień w jednym meczu jest napomnieniem numer 4, 8, 12, 16, 20, ba nawet 24, to wówczas odbywa dyskwalifikację, ale nie z automatu za dwie żółte kartki w jednym meczu, tylko również automatycznie, ale za kartkę czwartą, ósmą i tak dalej, kolejną co czwartą.

Z kolei, zgodnie z art. 60 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, regulującym otrzymanie przez zawodnika napomnienia (żółtej kartki) w czasie zawodów pucharowych, zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma napomnienie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarany przy drugim napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, a przy każdym kolejnym co drugim napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów. I te kary są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych.

Oczywiście na mocy art. 59 Regulaminu Dyscyplinarnego istnieje możliwość nałożenia automatycznej kary pieniężnej. Dopuszczalność i przesłanki automatycznego ukarania zawodnika karą pieniężną w związku z otrzymaniem napomnienia (żółta kartka) oraz wysokość kar pieniężnych jest określona w regulaminach rozgrywek uchwalanych przez Polski Związek Piłki Nożnej i wojewódzkie związki piłki nożnej.

A teraz już wędrujemy do Regulations of the UEFA European Football Championship 2018-20, czyli Regulaminu Rozgrywek piłkarskich Mistrzostw Europy na lata 2018-2020, obejmującego zarówno eliminacje, jak i finały, które to finały zostały przeniesione z powodu pandemii koronawirusa na ten rok.

Przepis, przez który Grzegorz Krychowiak nie zagra z Hiszpanią z powodu wykluczenia w meczu ze Słowacją za dwie żółte kartki.

Article 52 Yellow and red cards

52.01 As a rule, a player who is sent off the field of play is suspended for the next match in the competition. Red-card suspensions that cannot be served during the competition are carried forward to the FIFA World Cup. In case of serious offences, the UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body is entitled to augment this punishment, including by extending it to other competitions.

Art. 52 Żółte i czerwone kartki

52.01 Co do zasady zawodnik, który został usunięty z boiska, zostaje zawieszony na następny mecz w cyklu rozgrywek. Zawieszenia wynikające z czerwonej kartki, które nie mogą zostać zrealizowane w okresie rozgrywkowym jest przenoszone na Mistrzostwa Świata FIFA (całe rozgrywki: eliminacje i finały – przyp. M.Ż.). W przypadku poważnych wykroczeń, które Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA ma prawo zwiększyć karę, w tym poprzez rozszerzenie jej na inne rozgrywki (nawet na wszystkie łącznie z krajowymi – przyp. – M.Ż.)

Pauza w turnieju finałowym czeka również zawodnika, który otrzyma dwa napomnienia w różnych meczach lub zostanie wykluczony z meczu. Stąd, że dwie żółte kartki to pauza, obowiązuje zasady, że dwie żółte kartki w jednym meczu to z automatu pauza w następnych zawodach. Warto też zajrzeć do art. 52.05. Stosownie do niego pojedyncze żółte kartki z meczów w turnieju finałowym wygasają po zakończeniu ćwierćfinałów i nie przechodzą do półfinałów. Zatem, jeśli zawodnik ma jedną żółtą kartkę z eliminacji, meczu 1/8 finału, ćwierćfinału – w sumie jedną to do półfinału awansuje z „czystym kontem”, po to by ewentualna żółta kartka w półfinale nie skutkowała pauzą w finale.

Na koniec jeszcze o końcowej tabeli w grupie turnieju finałowego EURO 2020. W środę 23 czerwca kończą się rozgrywki grupowe, po których pierwsze i drugie zespoły w tabelach poszczególnych sześciu grup awansują do najlepszej „16”. Awans uzyskają też najlepsze cztery drużyny z trzecich miejsc.

Jak to na turniejach bywa tylko trzy mecze grupowe każdej z drużyn mogą powodować przy wyrównanym poziomie i równej liczbie punktów, że będzie trzeba stosować dla ustalenia kolejności w grupie nie tylko kryterium punktowe.

I tu z pomocą służy lektura przepisów art. 20.01 i 20.02 Regulaminu Mistrzostw Europy.

Zgodnie z art. 20.01 - Jeśli dwie lub więcej drużyn w tej samej grupie ma taką samą liczbę punktów po zakończeniu fazy grupowej turnieju finałowego, stosuje się następujące kryteria, w kolejności podane, aby określić miejsca:

- większa liczba punktów zdobytych w meczach rozegranych pomiędzy drużynami w grupie;

-  większa różnica bramek wynikająca z meczów rozgrywanych między zespołami w grupie;

-  większa liczba bramek zdobytych w meczach rozegranych pomiędzy drużynami w grupie;

- jeśli po zastosowaniu powyższych kryteriów zespoły nadal mają równą pozycję, kryteria te są ponownie stosowane wyłącznie do meczów pomiędzy pozostałymi zespołami do ​​ustalenia ich ostatecznego rankingu.

Jeśli ta procedura nie działa należy stosować następujące kryteria do dwóch lub więcej zespołów w następującej kolejności, aż nie będą równe:

- lepsza różnica bramek we wszystkich meczach grupowych;

- większa liczba zdobytych bramek we wszystkich meczach grupowych;

- większa liczba zwycięstw we wszystkich meczach grupowych;

-  niższa suma punktów dyscyplinarnych na podstawie tylko żółtych i czerwonych kartek otrzymanych we wszystkich meczach grupowych (czerwona kartka = 3 pkt, żółta kartka = 1 pkt, wykluczenie za dwie żółte kartki w jednym meczu = 3 punkty);

- miejsce w ogólnych rankingach kwalifikacji europejskich (zob. art. 23).

I stosownie do art. 20.02, jeśli dwie drużyny, które mają taką samą liczbę punktów i taką samą liczbę goli strzelonych i straconych, a grają przeciwko sobie ostatni mecz grupowy i są nadal równe pod koniec tego meczu, ich ostateczną kolejność ustala zarządzony po meczu konkurs rzutów karnych, pod warunkiem, że inne zespoły w grupie nie mają takiej samej liczby punktów po zakończeniu wszystkich meczów grupowych. Jeżeli więcej niż dwie drużyny mają taką samą liczbę punktów, zastosowanie mają kryteria wymienione w art. 20.01.

Już za kilka dni dowiemy się, czy te regulacje będą konieczne do rozstrzygnięcia kolejności. O Mistrzostwach Europy będziemy oczywiście pisać na naszych łamach.

21.10.2021, 06:00

Regulacje dotyczące opieki zdrowotnej, zawarte w Uchwale PZPN w sprawie organizacji rozgrywek

Weiterlesen
18.10.2021, 06:00

Seniorzy w e-sporcie

Weiterlesen

Haben Sie Fragen??

Rufen Sie mich an +48 71 794 77 83

Die Website verwendet Cookies, die für eine komfortable Nutzung der Website erforderlich sind. Sie können die Cookie-Einstellungen in Ihrem Browser jederzeit ändern. ×
 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.