FIFA bierze pod lupę kolejne incydenty z „polskiej” grupy eliminacyjnej do Mistrzostw Świata

14.10.2021, 07:00

Piłkarskie święta w grupie I eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze 2022 przy okazji meczów Albanii z Polską oraz Anglii z Węgrami obok sportowych emocji przyniosły też zdarzenia, których nigdy więcej nie chcielibyśmy oglądać na stadionach. Obie sprawy już bada FIFA.

Co wydarzyło się w Tiranie i w Londynie?

12 października 2021 roku o godz. 20.45 rozpoczęły się dwa kluczowe dla ostatecznego kształtu tabeli grupy I eliminacji do przyszłorocznego mundialu. Albania podejmując reprezentację Polski w Tiranie, w przypadku ewentualnego zwycięstwa mogłaby stanąć przed historyczną szansą wywalczenia awansu na największy piłkarski turniej. Z drugiej strony, Węgrzy nie mogli przegrać z Anglikami na Wembley aby ostatecznie nie stracić szansy na udział w barażach. Stawka obu spotkań była więc ogromna.

Wagę spotkania Albanii z Polską można było odczuć już przed pierwszym gwizdkiem. Niestety, nie towarzyszyły temu wyłącznie sportowe emocje. Pod stadionem w Tiranie miejscowi kibice zaatakowali grupę polskich fanów, interweniować musiała policja. Nastawienie gospodarzy do polskiej drużyny narodowej widoczne było od samego początku boiskowych wydarzeń. Gwizdy i buczenie podczas odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego, próby dekoncentracji naszych zawodników, obrzucanie różnymi przedmiotami narożnika boiska na początku drugiej połowy podczas wykonywania rzutu rożnego przez Piotra Zielińskiego, aż wreszcie punkt kulminacyjny meczu, który nastąpił w 77 minucie gry.

Wtedy to biało-czerwoni objęli prowadzenie za sprawą Karola Świderskiego. Podczas celebracji zdobytej bramki na naszych reprezentantów posypała się lawina przedmiotów rzucanych z trybun, zwłaszcza butelek z wodą. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Arbiter główny spotkania natychmiast przerwał mecz i zarządził zejście drużyn do szatni. W oczekiwaniu na decyzję co do losów meczu albańscy kibice „umilali” sobie czas wulgarnymi przyśpiewkami. Po około 20 minutach przerwy podjęto decyzję o kontynuowaniu spotkania pod rygorem przyznania walkowera reprezentacji Polski, w razie powtórzenia się incydentów. Mecz został dokończony we względnie spokojnej atmosferze. Kamery uchwyciły jednak jak w kierunku Wojciecha Szczęsnego poszybowała zapalniczka, natomiast już po ostatnim gwizdku w trakcie pomeczowego wywiadu w kierunku naszego bohatera – Karola Świderskiego poleciały z trybun kolejne przedmioty.

Na Wembley z kolei doszło do zamieszek na trybunach. Sympatyków gości zmuszeni byli uspokoić policjanci i ochroniarze. W efekcie doszło między nimi do starć i awantur w sektorze kibiców z Węgier, wśród których można było również zauważyć osoby w ubraniach z herbami polskich klubów i z polskimi symbolami narodowymi.

Co może zrobić FIFA?

Na reakcję FIFA nie trzeba było długo czekać. Już kolejnego dnia poinformowała, że po analizie raportów z obydwu meczów wszczyna postępowanie dyscyplinarne[1]. Jednocześnie FIFA stanowczo potępiła zaistniałe incydenty, wyrażając brak jakiejkolwiek tolerancji dla takich zachowań w piłce nożnej. Przekonamy się czy tak jednoznaczne stanowisko będzie zwiastunem wyciągnięcia surowych kar dla Albańczyków i Węgrów.

Kodeks Dyscyplinarny FIFA (FIFA Disciplinary Code) stanowi jasno. Zgodnie z pkt 16 ust. 2 Kodeksu to organizacje i kluby są odpowiedzialne za niewłaściwe zachowania widzów na stadionach i podlegają środkom dyscyplinarnym określonym w Kodeksie, nawet jeśli mogą udowodnić brak jakichkolwiek zaniedbań w trakcie meczu. Wśród niewłaściwych zachowań Kodeks wymienia:

a) wtargnięcie lub usiłowanie wtargnięcia na pole gry;

b) rzucanie przedmiotów;

c) zapalanie fajerwerków lub innych przedmiotów;

d) użycie wskaźników laserowych lub podobnych urządzeń elektronicznych;

e) używanie gestów, słów, przedmiotów lub jakichkolwiek innych środków do przekazywania komunikatów, który nie są odpowiednie dla wydarzenia sportowego, w szczególności komunikaty o charakterze politycznym, ideologicznym, religijnym lub obraźliwym;

f) akty zniszczenia;

g) zakłócanie spokoju podczas hymnów narodowych;

h) jakikolwiek inny brak porządku lub dyscypliny zaobserwowany na lub wokół stadionu.

Wśród katalogu środków dyscyplinarnych zgodnie z pkt 6 ust. 1-3  Kodeksu Dyscyplinarnego FIFA do najważniejszych należy zaliczyć: grzywnę, walkower, rozegranie meczu bez udziału widzów, rozegranie meczu z ograniczoną liczbą widzów, rozegranie meczu na terytorium neutralnym, zakaz gry na określonym stadionie, odjęcie punktów, wykluczenie z trwających lub przyszłych zawodów czy powtórzenie meczu. Co warto odnotować, sankcja w postaci grzywny może być wymierzona w maksymalnej wysokości nawet miliona franków szwajcarskich.

Nie pierwsze takie incydenty w „polskiej” grupie

Niestety, Komisja Dyscyplinarna FIFA miała już okazję badać inne incydenty zaistniałe przy okazji rozgrywania meczów w „polskiej” grupie eliminacyjnej.

Podczas meczu Węgrów z Anglikami w Budapeszcie 2 września 2021 roku kibice gospodarzy rzucali różne przedmioty na płytę boiska oraz posunęli się do czynów i słów o charakterze rasistowskim skierowanych wobec kliku czarnoskórych angielskich piłkarzy. FIFA szybko zbadała sprawę i 21 września nałożyła na Węgrów grzywnę w wysokości 200 000 franków szwajcarskich oraz karę jednego meczu na własnym stadionie bez udziału widzów, a także karę jednego meczu na własnym stadionie bez udziału widzów w zawieszeniu na okres próby lat dwóch.

Z kolei podczas meczu rozgrywanego między Polską i Anglią w Warszawie 8 września 2021 roku doszło do zamieszania w związku z bezpodstawnym oskarżeniem Kamila Glika o rasizm. Anglicy skierowali sprawę do FIFA. Reprezentant Polski miał rzekomo dopuścić się gestu o charakterze rasistowskim wobec Kyle’a Walkera. Właściwe organy FIFA oczywiście zajęły się sprawą i nie znalazły podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i ukarania naszego obrońcy, o czym 13 października poinformował rzecznik PZPN. Drugim dnem sprawy jest natomiast fakt bezzasadnego oskarżenia w sprawach o rasizm. Mimo oficjalnego oczyszczenia zawodników z zarzutów mogą one negatywnie wpływać na ich wizerunek i inne dobra osobiste.

Incydenty z wrześniowych meczów eliminacyjnych „polskiej” grupy z udziałem Węgrów i Anglików oraz sprawa Kamila Glika pokazały, że FIFA działa sprawnie w tego rodzaju sytuacjach. Zdarzenia w Budapeszcie udowodniły też, że FIFA nie boi się sięgać po radykalne środki i wysokie sankcje w związku z niewłaściwym zachowaniem kibiców na stadionach. Dla oceny zdarzeń z 12 października 2021 roku dla Węgrów może nie pozostać obojętny fakt, że to kolejny wybryk ich kibiców w krótkim odstępie czasu. Z kolei w przypadku Albańczyków ważna może się okazać również okoliczność, iż w przyszłym roku Tirana będzie gospodarzem pierwszego w historii finału rozgrywek klubowych – Ligi Konferencji. Wobec tego FIFA może tym bardziej „zachęcić” Albańczyków do zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju na tym stadionie. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że działania podejmowane przez FIFA i wszystkie inne organizacje sportowe przyczynią się przynajmniej do ograniczenia liczby i skali przykrych incydentów na stadionach.

 

[1] https://www.espn.co.uk/football/fifa-world-cup-qualifying-uefa/story/4496917/fifa-to-investigate-fan-conduct-from-england-hungaryalbania-poland-matches (dostęp z dnia 14.10.2021 r.)

30.11.2021, 06:00

Zmiany w obostrzeniach związanych z pandemią

Weiterlesen
29.11.2021, 07:00

UEFA YOUTH LEAGUE- zasady kwalifikacji i format turnieju

Weiterlesen

Haben Sie Fragen??

Rufen Sie mich an +48 71 794 77 83

Die Website verwendet Cookies, die für eine komfortable Nutzung der Website erforderlich sind. Sie können die Cookie-Einstellungen in Ihrem Browser jederzeit ändern. ×
 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 886-135-98-30, e-mail: info@dauerman.com.pl, tel. +48 71 784-77-83 (lub -84) (dalej: Administrator, ADO).

  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dauerman.com.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.|
   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników nie są powierzane przez ADO do przetwarzania żadnym podmiotom. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej dauerman.com.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej dauerman.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. W ramach strony internetowej dauerman.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,

   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony dauerman.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej dauerman.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.