Lobbing

Lobbing

Lobbing, zwany rzecznictwem interesów, to zespół zgodnych z prawem czynności podejmowanych w celu wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie podejmowania decyzji, w tym również stanowienia prawa. Działalnością lobbingową jest zatem każde działanie, prowadzone metodami prawnie dozwolonymi, zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej.

Nasza Kancelaria jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową i w oparciu o ustawę o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa podejmuje działania na rzecz środowisk biznesowych i sportowych. Naszym celem jest mówienie o tym, co złe w polskim systemie prawnym i co wymaga zmiany, ale przede wszystkim generowanie pomysłów dobrych i mądrych regulacji, które są pożądane i mogą przynieść korzyść reprezentowanym przez nas środowiskom.

Naszym Klientom oferujemy kompleksową usługę w zakresie:

  • przygotowania profesjonalnej strategii lobbingowej;
  • reprezentacji klienta w pracach nad przygotowaniem projektów aktów normatywnych;
  • opracowania i opiniowania projektów ustaw oraz innych aktów normatywnych;
  • występowanie z wnioskami o podjęcie inicjatyw legislacyjnych.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa sportowego, specjalizuje się w doradztwie prawnym, managemencie sportowym oraz lobbingu.

Kontakt z nami