Mediacje, spory sądowe i arbitrażowe, unieważnianie małżeństw kościelnych

Mediacje, spory sądowe i arbitrażowe, unieważnianie małżeństw kościelnych

 

 • Mediacje

  Mediacja to propozycja polubownego rozwiązania sporu, stosowana z powodzeniem w wielu krajach Europy i świata. Stanowi przejaw nowoczesnego podejścia do konfliktu, opartego na współpracy i kompromisie, zmierzającego do zakończenia sporu poprzez szukanie rozwiązań korzystnych dla każdej ze stron (win-win). Jest odpowiedzią na potrzebę szybkiego, odformalizowanego i poufnego postępowania, pozwalającego definitywnie zakończyć konflikt, ale także zachować poprawne relacje, dalszą współpracę i pozytywny wizerunek skonfliktowanych stron. Nasza Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w takich postępowaniach i do nich zachęca. Spory sportowe najczęściej rozwiązujemy w Centrum Mediacji Sportowej przy Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich.                                                                                                                           
  Korzyści z mediacji:  
  • jest dobrowolna, Strony muszą na nią wyrazić zgodę,
  • gwarantuje Stronom pełną decyzyjność, strony same decydują o treści porozumienia,
  • strony mają wpływ na przebieg mediacji terminy i miejsca posiedzeń, czas ich trwania, uczestnictwo w postępowaniu osób trzecich, sposób prowadzenia mediacji (metodą pośrednią, przez Internet, itp.),
  • jest relatywnie tania względem postępowań spornych
 • Spory sądowe

  Od początku istnienia Kancelarii zapewniamy kompleksową i profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie prowadzonych sporów sądowych, opierając się na szerokiej wiedzy i bogatym, praktycznym doświadczeniu. Kancelaria prowadzi postępowania sądowe obejmujące niemal wszystkie dziedziny prawa i rodzaje postępowań (w tym postępowania egzekucyjne i zabezpieczające). Oferujemy reprezentację i zastępstwo przed:
  • sądami cywilnymi;
  • sądami administracyjnymi;
  • sądami pracy i ubezpieczeń społecznych;
  • sądami rejestrowymi;
  • sądami karnymi;
  • sądami kościelnymi;
  • organami administracji;
  • organami podatkowymi.

  Ponadto oferujemy reprezentację i zastępstwo przed:
  • Sądem Najwyższym;
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • Trybunałem Konstytucyjnym;
  • Europejskim Trybunałem Praw Człowieka;
  • Sądami polubownymi.

  Poza prowadzeniem postępowań przed sądami administracyjnymi doradzamy i reprezentujemy naszych klientów w toku postępowań administracyjnych i podatkowych, w tym z zakresu:
  • zobowiązań podatkowych i wydawania interpretacji podatkowych;
  • postępowań administracyjnych związanych z procesem budowlanym;
  • postepowań administracyjnych związanych z wywłaszczeniem nieruchomości i ustaleniem odszkodowań za wywłaszczenie.
 • Arbitraż sportowy i postępowanie dyscyplinarne

  Wspierając prawnie środowisko sportowe posiadamy bogate doświadczenie w  reprezentowaniu klientów zarówno przed krajowymi sądami polubownymi (m.in. Piłkarskim Sądem Polubownym oraz Sądem Polubownym Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej) jak i zagranicznymi trybunałami arbitrażowymi (m.in. FIVB Tribunal oraz Basketball Arbitral Tribunal). W ramach naszych usług reprezentujemy również klientów w postępowaniach dyscyplinarnych przed: organami polskich związków sportowych, organami międzynarodowych federacji sportowych, Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim czy Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie (CAS). Zaufaniem obdarzyli nas zawodnicy, trenerzy oraz działacze, w tym uczestnicy Igrzysk Olimpijskich, medaliści Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski.
 • Stwierdzenie nieważności małżeństw w sądach kościelnych

  Kwestie związane z zakończeniem związku małżeńskiego nie kończą się w sferze prawa cywilnego. Sam rozwód nie zawsze jest dla naszych Klientów rozwiązaniem ich życiowych trosk, dlatego możemy im zaoferować unikatową specjalizację polegającą na świadczeniu usług związanych z poprowadzeniem procedury stwierdzenia nieważności małżeństwa kanonicznego przed sądem kościelnym. Dla potrzeb tych postepowań nasz ekspert ukończył specjalistyczną edukację i posiadł najwyższe kompetencje. W zakres naszych usług wchodzą tak konsultacje, które wyjaśnią naszym Klientom zasadność występowania z tą procedurą, jak i przygotowanie skargi oraz asystę w toku procesu przed sądem kościelnym. Nasze usługi w powyższym zakresie obejmują:
  • analizę stanu faktycznego przedstawionego przez naszych Klientów oraz ocenę, czy sprawa rokuje uzyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa przed sądem kościelnym;
  • przygotowanie skargi powodowej (pozwu) o stwierdzenie nieważności małżeństwa;
  • asystę w toku procesu, w tym przygotowywanie pism i odpowiedzi na pisma strony przeciwnej w toku procesu.
   

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego i podatkowego.

Pozostali specjaliści

Kontakt z nami