Pozwy zbiorowe i sprawy konsumenckie

Pozwy zbiorowe i sprawy konsumenckie

Nasza Kancelaria jako jedna z pierwszych w Polsce podjęła się świadczenia pomocy prawnej w ramach tzw. pozwów zbiorowych. Na dzień dzisiejszy mamy pozycję niekwestionowanego lidera - również dzięki ścisłej współpracy z portalem społecznościowym www.pozywamy-zbiorowo.pl - pierwszym dedykowanym serwisem społecznościowym skupiającym poszkodowanych konsumentów i przedsiębiorców wokół tematyki pozwów zbiorowych.

Dochodzenie roszczeń w trybie tzw. pozwu zbiorowego jest znacznym ułatwieniem dla uczestników takiego postępowania. Kolokwialnie rzecz ujmując : w grupie siła i tanio.

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje dochodzenie następujących roszczeń:

  • ochrony konsumentów;
  • z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
  • z tytułu czynów niedozwolonych, z tytułu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego lub z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

 

W sprawach, w których pozew zbiorowy prawnie nie jest dopuszczalny - oferujemy wsparcie indywidualne, przede wszystkim konsumentom. Oferujemy doradztwo i reprezentację zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Koncentrujemy się na usługach w zakresie dochodzenia roszczeń od instytucji finansowych, takich jak banki, czy towarzystwa ubezpieczeniowe.

Doradzamy również naszym Klientom przedsiębiorcom, przestrzegając ich przed stosowaniem klauzul umownych, które mogą zostać uznane za niedozwolone.

 

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego i podatkowego.

Pozostali specjaliści

Kontakt z nami