Prawo cywilne, rodzinne i spadkowe

Prawo cywilne, rodzinne i spadkowe

Naszym Klientom oferujemy wsparcie prawne na gruncie szeroko rozumianego prawa cywilnego, rodzinnego oraz spadkowego.  Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach: mediacyjnych, przedsądowych i sądowych.

 • Prawo cywilne

  Naszym Klientom oferujemy przede wszystkim:
  • doradztwo prawne;
  • projektowanie, negocjowanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów;
  • dobieranie najskuteczniejszych sposobów prawnego zabezpieczania realizacji kontraktów;
  • redagowanie pism;
  • analizę i ocenę prawną stanów faktycznych i sytuacji spornych;
  • reprezentację w dochodzeniu roszczeń majątkowych i niemajątkowych;
  • ochronę dóbr osobistych.
 • Prawo rodzinne

  Na gruncie prawa rodzinnego pomagamy m.in. w kwestiach dotyczących rozwodów, władzy rodzicielskiej i podziału majątku. Prowadzimy m. in. sprawy o:
  • rozwód, separację;
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej;
  • podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej;
  • ustalenie pochodzenia dziecka;
  • alimenty;
  • ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem;
  • pozbawienie, czy ograniczenie władzy rodzicielskiej;
  • unieważnienie małżeństwa, w tym o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego przed sądami kościelnymi.
 • Prawo spadkowe

  W zakresie prawa spadkowego asystujemy naszym Klientom od momentu planowania spadkowego, tj. prawidłowego sporządzenia testamentu, poprzez sprawy związane ze stwierdzeniem nabycia spadku, aż po dział spadku. Zapewniamy pomoc w dochodzeniu zachowku przez spadkobierców ustawowych pominiętych w testamencie. Doradzamy co może zrobić spadkobierca wydziedziczony. Udzielamy wyczerpujących porad prawnych dotyczących dziedziczenia testamentowego, ustawowego, a także zapisu czy darowizny. W tej dziedzinie:
  • doradzamy w zakresie przyjęcia i odrzucenia spadku;
  • przygotowujemy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku;
  • reprezentujemy wnioskodawców i uczestników w postępowaniu sądowym;
  • wnioskujemy o obalenie testamentu i prowadzimy sprawy sądowe w tym zakresie;
  • przeprowadzamy dział spadku oraz zniesienie współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku.

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego i podatkowego.

Pozostali specjaliści

Kontakt z nami