Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Nasze usługi świadczymy od 2000 roku. Klientom zapewniamy wsparcie począwszy od planowania, przez bieżący serwis, aż do zakończenia prowadzonej działalności gospodarczej. Z naszych usług korzystają firmy działające w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, poprzez spółki osobowe i kapitałowe, po fundacje, spółdzielnie i stowarzyszenia. Oferujemy swoje usługi zarówno Klientom krajowym, jak i zagranicznym. Obsługując naszych Klientów gwarantujemy pomoc prawną w toku bieżącej działalności gospodarczej, a także zastępstwo procesowe podczas sporów.

Rozwiązania, które proponujemy, mają gwarantować satysfakcję i poczucie bezpieczeństwa. Świadcząc usługi współpracujemy z innymi profesjonalistami (notariusze, rzeczoznawcy majątkowi, czy podmioty wyspecjalizowane w obsłudze kadrowo-płacowej). Oferując rozwiązania na gruncie prawa cywilnego, weryfikujemy je również pod kątem podatkowym. Na bieżąco monitorujemy pojawiające się zmiany prawne, dbając o interesy naszych Klientów teraz i na przyszłość. Przedsiębiorcom oferujemy kompleksową pomoc prawną, która obejmuje między innymi:

 • Wsparcie przy zawieraniu umów handlowych

  • wspieranie Klientów podczas negocjacji handlowych poprzedzających zawarcie umowy;
  • projektowanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów;
  • dobieranie najskuteczniejszych dla każdego przypadku sposobów prawnego zabezpieczania realizacji kontraktów.
 • Obsługa spółek handlowych

  • pomoc przy wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej;
  • zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego i innych podmiotów;
  • reprezentację w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • pomoc prawną przy łączeniu, przekształcaniu i likwidacji przedsiębiorstw;
  • kompleksową obsługę prawną organów spółek handlowych;
  • przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych spółek i innych podmiotów;
  • przygotowywanie projektów umów i kontraktów z członkami władz podmiotów gospodarczych.
  • sporządzania opinii i udzielania porad prawnych.
 • Doradztwo w kwestiach związanych z prawem pracy

  • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji oraz innych dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy;
  • bieżące doradztwo we wszystkich sprawach zawiązanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, dokonywanie interpretacji przepisów;
  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnego sposobu nawiązania i rozwiązania stosunku pracy;
  • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń i innych przepisów wewnętrznych prawa pracy;
  • występowanie po pozwolenia na pracę;
  • reprezentowanie klientów w sporach wynikających ze stosunku pracy.
 • Pomoc w sprawach administracyjnych

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej, w tym Urzędem Skarbowym, Urzędem Celnym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
  • wnoszenie skarg i odwołań od decyzji administracyjnych;
  • zastępstwa procesowe przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego i podatkowego.

Pozostali specjaliści

Kontakt z nami