Prawo nieruchomości i służebność przesyłu

Prawo nieruchomości i służebność przesyłu

Nasze usługi w dziedzinie prawa nieruchomości obejmują wsparcie na każdym etapie obrotu, począwszy od konstruowania umów, współpracę ze specjalistami (rzeczoznawcami, notariuszami),  wsparciem w trakcie procesów inwestycyjnych czy  w toku postępowań związanych z uzyskaniem stosownych odszkodowań,  po rozwiązywanie sporów w trybie mediacji, sporów sądowych i postępowań administracyjnych. Prowadzimy analizę pod kątem podatkowym, co ma zapewnić bezpieczeństwo na gruncie nie tylko cywilnym, ale i fiskalnym.

 

 • Prawo nieruchomości

  Naszym Klientom oferujemy kompleksowe wsparcie przy nabywaniu i zarządzaniu nieruchomościami w zakresie::

  • sporządzenia analizy stanu prawnego nieruchomości;
  • przygotowania i opiniowania umów sprzedaży oraz innych dokumentów związanych
   z zakupem i zarządem nieruchomościami;
  • występowania po konieczne zezwolenia, decyzje;
  • opiniowania, doradzania i sugerowania klientom najkorzystniejszych rozwiązań, minimalizując ryzyko strat finansowych;
  • bieżącej analiza zmieniających się regulacji prawnych.

    
 • Służebność przesyłu

  To co warte podkreślenia: jesteśmy wiodącą Kancelarią zajmującą się problematyką służebności przesyłu, a nasze doświadczenie obejmuje nie tylko kilkaset przeprowadzonych spraw przed sądami powszechnymi, ale również przed Sądem Najwyższym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Posiadamy pełne kompetencje zdobyte w toku licznych kontaktów z przedsiębiorstwami przesyłowymi. Naszych Klientów w tym temacie wspieramy w kompleksowej obsłudze świadcząc pomoc w zakresie:
  • odzyskania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego;
  • ustalenia własności urządzeń przesyłowych i uporządkowania stanu prawnego;
  • ustalenia i dochodzenia szkód powstałych na skutek obecności infrastruktury przesyłowej;
  • ustalenia odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości.

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego i podatkowego.

Pozostali specjaliści

Kontakt z nami