Prawo ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwo

Prawo ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwo

Nasi specjaliści prawa ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa świadczą usługi doradztwa prawnego w zakresie ustawodawstwa krajowego dotyczącego ochrony danych osobowych, ochrony tajemnicy handlowej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, a także w zakresie przewidzianym przepisami UE- Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) i Dyrektywą NIS[1]. W ramach szerokiej praktyki prawa ochrony danych konwencjonalnych i cyfrowych oferujemy:

  • audyt prawny ochrony danych osobowych;
  • identyfikację zakresu i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych;
  • sporządzenie dokumentacji wewnętrznej obejmującej m.in. politykę bezpieczeństwa ochrony danych, rejestr czynności przetwarzania, rejestr naruszeń;
  • sporządzanie umów powierzenia przetwarzania danych;
  • opracowanie zindywidualizowanych wzorów zgód na przetwarzanie danych i wzorów klauzul informacyjnych;
  • reprezentację w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • doradztwo w zakresie dostosowania stron internetowych i regulaminów do obowiązujących przepisów i opracowanie Polityki Prywatności;
  • przeprowadzenie analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych;
  • outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych;
  • szkolenia.

Mamy szerokie doświadczenie w realizacji projektów wdrożenia RODO. W przypadku zainteresowania Klienta oferujemy usługi kompleksowego wdrożenia przepisów od strony prawnej i informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych cyfrowych - ściśle współpracując z profesjonalną firmą informatyczną posiadającą doświadczenie w realizacji projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa.

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii.

Specjalista z zakresu cyberbezpieczeństwa, RODO i prawa sportowego.

Konrad Makar

Aplikant Radcowski

Pozostali specjaliści

Kontakt z nami