Maciej Broda

Maciej Broda

Adwokat

Ekspert w zakresie prawa sportowego. Świadczy usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej organizacji sportowych oraz doradztwa prawnego.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.

Od 2012 roku związany z kancelarią, w której obecnie kieruje departamentem prawa sportowego. Zajmuje się bieżącą obsługą organizacji sportowych, w tym redagowaniem statutów, umów, regulaminów i innych dokumentów korporacyjnych. Udziela wsparcia prawnego w procedurze rejestracji klubów, związków sportowych i innych organizacji działających w obszarze sportu.

Adwokat Maciej Broda specjalizuje się w sporządzaniu umów oraz opinii prawnych z zakresu prawa sportowego oraz udzielaniu porad prawnych i konsultacji zawodnikom, trenerom, menedżerom i innym osobom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym. W ramach udzielanego wsparcia prawnego zastępuje Klientów w sprawach dyscyplinarnych oraz postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi i polubownymi.

Kontakt z nami