Oskar Majchrzak

Oskar Majchrzak

Aplikant Adwokacki

Specjalista z zakresu prawa sportowego i procesów legislacyjnych.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Do szczególnych obszarów jego zainteresowań należy wsparcie prawne dla klubów sportowych. Jako aplikant i asystent mecenasa, pomaga w tworzeniu dokumentów korporacyjnych organizacji sportowych. Zgłębia również zagadnienia aktów prawa powszechnego i przygotowuje projekty wniosków o podjęcie inicjatyw legislacyjnych w procesie stanowienia prawa sportowego.

Kontakt z nami